Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Visual basic


Типове данни - (Data Types)

NET Common Language Runtime включва Общата система на типовете, която дефинира типовете данни, поддържани от CLR.

bubust   трудност:    видян: 11656   коментари: 0

Деклариране на променливи и константи

Декларацията на променливата (variable declaration) e асоциацията на името на променливата със съответния тип данни (data type). Това само по себе си не създава променливата.

bubust   трудност:    видян: 14175   коментари: 0

Променливи - (Variables)

Много програмисти разбират концепцията за променливите като дадена, разбираща се от само себе си.

bubust   трудност:    видян: 5911   коментари: 0

Общи диалогови прозорци - Common Dialog Boxes

Когато използвате стандартни Windows диалогови кутии, потребителят лесно се справя с функционалността им, защото ги познава.

bubust   трудност:    видян: 12420   коментари: 0

Създаване на апликации с многодокументен интерфейс - Multiple Document Interface

MDI апликациите се състоят от MDI родителска форма и MDI дъщерни форми. Eдна MDI апликация дава възможност да се разграничи дъщерната форма, която има фокуса.

bubust   трудност:    видян: 5244   коментари: 0

Лесни менюта

Новият редактор на менюта (Menu Editor) във VB.NET може да ви достави радост, при построяване на менютата. Този контрол добавя лента с менюта и бута надолу текстовата кутия...

bubust   трудност:    видян: 10768   коментари: 0

Как да създадем известната апликация

Почти толкова лесно е като във VB6. Отворете проект с една форма в него. Кликнете върху бутон в Toolbox и чрез влачене пуснете бутон (button) върху формата.

bubust   трудност:    видян: 7506   коментари: 0

Legacy Controls

Visual Basic .NET е елиминирал много контроли на Visual Basic, но Visual Studio .NET предлага възможност да използваме тези legacy controls когато ни потрябват...

bubust   трудност:    видян: 5486   коментари: 0

Страници: «4 5 6 7 8 9 10 »

Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини