Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

SQL. Въведение (1)

MoonElf   трудност:    видян: 23099

 
Забележка: За всички примери в този и следващите уроци се използва системата за управление на бази данни MySQL, тъй като тя е безплатна, лесна за инсталиране и използване. Ако в някой от примерите и използвана друга система, това ще бъде споменато.

1. Създаване на Бази от Данни: (за да можете да създавате бази, вие трябва да сте логнат в системата като администратор или с потребителско име, на което е дадено право да създава, трие или променя базите от данни.)

CREATE DATABASE име_на_базата;

това е основният синтаксис на командата. В по-новите версии на БД системите вместо ключовата дума DATABASE се исползва SCHEMA.

? ако вече има съществуваща база със същото име, ще ви върне разбираема грешка. За да се избегне това иползваите командата по следният начин:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS име_на_базата;


2. Изтриване на Бази от Данни:

DROP DATABASE име_на_базата;

? това води до изтриване на цялата база с всички таблици и данните в тях, както и индекси, вградени функции и процедури. Ако се опитате да изтриете несъществуваща база, ще възникне грешка. За да се избегне това използвайте следният код:

DROP DATABASE IF EXISTS име_на_базата;


3. Създаване на Таблици в базата:

CREATE TABLE име_на_таблицата( име_колона1 тип_данни_колона1, име_колона2 тип_данни_колона2,
... име_колонаN тип_данни_колонаN );

пример:

CREATE TABLE people( ID int autoincrement, FirstName varchar( 20 ), LastName varchar( 20 ), ADDRESS varchar( 100 ), EMAIL varchar( 20 ) );

резултат:

уроци - sql_create_table.jpg


Изпълнението на горният сорс създаде таблица с посочените имена на колони и типът на данните в тях. При създаване на таблица, трябва добре да помислим в коя колона какви данни ще съхраняваме.

По-надолу е пок
азана таблица с типовете данни използвани при създаването на таблици от езикът SQL

Също така при създаването на таблица можем да зададем допълнителни атрибути на някои от колоните в нея, както е направено в горният пример( добавен е атрибутът autoincrement на полето ID ). Атрибутите се изреждат непосредствено след типа на данните в колоната като мейду тях не се поставя запетая а само празно място. Списък с атрибутите има по-надолу.

Най-често използвани типове данни:

тип | предназначение
-------------------------------------------------------------
int | целочислен тип. Използва се за съхранение на цели числа
-------------------------------------------------------------
number | Използва се за съхранение на числа с плаваща запетая
-------------------------------------------------------------
varchar | Низов тип. Използва се за съхранение на текстов низ с дължина до 255
| символа, като неговата дължина се указва в скоби.
-------------------------------------------------------------
text | Низов тип. Използва се за съхранение на големи обеми текст.
-------------------------------------------------------------
date | Тип дата. Използва се за съхранение на форматирана дата и час
-------------------------------------------------------------
blob | Използва се за съхранение на мултимедиа в двоичен формат.

видове атрибути:

атрибут | описание
-------------------------------------------------------------
autoincrement | Всеки следващ запис се инкрементира автоматично с едно
| повече от последният.
-------------------------------------------------------------
not null | Указва че това поле не може да няма стойност. Ако се опитате
| да го оставите празно ще ви гръмне грешка.
-------------------------------------------------------------
dafault стойност | Указва стойност по подразбиране. Ако оставите полето
| празно, то ще се попълни със стоиността по подразбиране
-------------------------------------------------------------


4. Изтриване на таблици.
?Изтриването на таблица води до безвъзвратно премахване на всички данни в нея.

DROP TABLE име_на_таблицата;

пример:
DROP TABLE people;

резултат:
Премахва създадената в предишния пример седмица и всички данни в нея ( ако има такива ).


Изготвил: Кирил Иванов
 Коментари (4)

danirl на 23.01 2007 в 00:22ч.
Само не разбрах на стената ли да ги напиша тия команди?!!!
Le0ne на 09.03 2007 в 11:04ч.
Не разбрах каква е връзката между двата урока за Mysql. Освен това по добре напиши за релационни бази данни т.е. бази данни със свързаност помежду си и danirl е прав за себе си не си обяснил къде трябва да пише това.
charmed на 15.10 2007 в 19:30ч.
Зле сте. То се вижда, това е за създаването и триенето, а другият за работата с нея. Е, как къде се пише! В базата данни в полето за заявки се копира това. Не съм на ти с тези работи, но го разбрах пък вие не.

ПП:
Мерси за урока :)
wowmanqk96 на 10.07 2009 в 10:56ч.
от каде да дръпна програмата аз имам някфо тука нз как да се конекна :Д

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини