Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Работа с обекти във Флаш

presian   трудност:    видян: 9252

Обработване на графики и текст
Създаването на основни фигури и текст е лесно във Флаш. Тъй като ще се наложи много пъти да модифицирате филма, преди да го доведете до съвършенство, трябва да знаете всичко за наличните трикове за обработване и промяна на графики във Флаш.

Има много различни начини, по които можете да модифицирате атрактивнитеизображения, които създавате във Флаш. Достъпът до инструментите, използвани за модифициране на графики и текст, се осъществява по няколко различни начина, например чрез лентата с инструменти, инспектора за свойства и изключително лесните за използване клавиши за бърз достъп и клавишни комбинации. Начинът, по който осъществявате достъп до инструментите за трансформация, е въпрос на лично предпочитание. В следващата секция ще разгледате странното поведение на припокриващите се фигури.

Управление на графики във Флаш
Когато фигурите бъдат нарисувани във Флаш те са редактируеми. В следващата секция ще научите как да групирате редактируеми обекти, което ви дава възможността да ги обработва сякаш са създадени със програма за рисуване.

Какво представляват редактируемите обекти?
Когато рисувате във Флаш, фигурите, които създавате, са редактируеми. Промяната на формата на редактируем обект е почти като работата с програма за рисуване, инсталирана на вашия компютър – фигурите в нея са податливи на обработка, сякаш работите със специална дигитална боя и преподреждане пиксели на работния си екран. Можете да промените формата на елемент като щракнете и издърпате някоя страна на елемента с инструментите Pen или Subselection , които придават на извършващият се процес редактируема функция. Редактируемите обекти могат да бъдат идентифицирани по покрития с мрежа шаблон, в който се превръщат, когато бъдат селектирани с инструмента Selection.

Нека разгледаме взаимодействието на две или повече редактируеми фигури в един слой. Когато две редактируеми фигури от един същ цвят се припокриват, Флаш ги комбинира в една фигура, както е показано тук. Този вид поведение между обектите е по-типично за програмите за рисуване, отколкото за програмите за чертане.

Когато две фигури с различен цвят се припокриват във Флаш, едната фигура отрязва част от другата както е показано на картинката


уроци - izr1.jpg

уроци - izr2.jpg

Можете да се възползвате от това поведение на редактируемите фигури, за да получите определени ефекти, но при някой проекти ще установите, че това поведение е по-скоро дразнещо, отколкото приложимо и полезно. За щастие, може да групирате фигури в един обект-контейнер.

Групирайки редактируеми фигури, лесно може да ги премествате, да ги подреждате една върху друга в един и същ слой, и да ги трансформирате, като така Флаш ще изпълнява ролята на програма за рисуване или базирана на вектори програма. Като допълнително предимство пак можете да се възползвате от възможността за редактиране на графични елементи, за да промените цвета и формата им при нужда.

Групиране на фигури във Флаш
Групирането на обекти под Флаш ви улеснява при преместването им на сцената, подреждането им един върху друг, и при изпълнението на допълнителни модификации в среда на един слой. Когато групирате обекти във Флаш може да ги обработвате като едно цяло.
Групирането на фигури , съставящи една графика, в един обект във Флаш е лесно. За да групирате една редактируема фигура, щракнете върху нея, изберете Modify | Group.

За да селектирате повече от една редактируема фигура за групирането , натиснете и задръжте Shift докато щраквате върху всеки обект, за да го селектирате, и след това изберете Modify | Group.

За да селектирате няколко фигури с маркер:

1. Щракнете върху инструмента Selection
2. Считайте, че обектите, които искате да селектирате, се съдържат в рамките на правоъгълник. Имайки това предвид, позиционирайте показалеца в един от ъглите на правоъгълника.
3.Щракнете и издърпайте маркиращ правоъгълник, за да дефинирате границата на селекцията.
4.Когато отпуснете мишката , обектите ще бъдат селектирани, както е показано от мрежата върху обектите.

Премахване на групирането на обекти
За да премахнете групирането на обекти , щракнете върху тях с десен бутон | Modify | Ungroup.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини