Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Какво представлява VB

bubust   трудност:    видян: 6080

От представянето си през 1991, Microsoft Visual Basic претърпя огромно развитие, като в момента има между три и пет милиона разработчици. Има две причини за този успех. Първо, Visual Basic се отличи като среда за бързо разработване на апликации (RAD) за корпоративни и комерсиални приложения. Второ, Visual Basic предлага програмен език и разработваща среда, забележителни със своята простота и лесно използване, което го прави отличен избор за начинаещи програмисти.
С реализацията на негова .NET платформа, Microsoft всъщност реализира нова версия на езика Visual Basic, Visual Basic .NET. Езикът VB .NET e от основата на Visual Basic но не е само прибавяне на нови характеристики. Той се различава смислово от предишните версии на Visual Basic. При поглед от високо, две от тези разлики са особено забележителни:

- До реализацията на VB .NET, Microsoft фокусираше усилията си в създаването на унифицирана версия на VBA, която служеше за "универсален batch език" за Windows и Windows апликации. С версия 6 на Visual Basic, тази цел беше успешно и широко покрита: VB 6.0 очертава VBA 6.0, eзикът, който движи индивидуалните апликации в Microsoft Office 2000, Microsoft Project, Microsoft FrontPage, Microsoft Visio, и поддържа такива апликации като AutoDesk's AutoCAD и Corel's WordPerfect Office 2000. С реализацията на VB .NET, това ударение на унифициран програмен език остана на заден план, като поддържаната версия на Visual Basic продължава да бъде по-скоро VBA отколкото VB .NET.

- От версия 4, Visual Basic беше използван преди всичко като вид "слепващ език" за достъп до COM компонентите и техните обектни модели, като ActiveX Data Objects (ADO), Collaborative Data Objects (CDO), или Outlook object model (ООМ). Макар че VB .NET поддържа COM от съображения за "връзка с миналото", VB .NET е конструиран предимно да работи с .NET Framework отколкото с COM.

Може да се чудите защо Microsoft тотално ще преработва програмния език и работната среда, която е така успешна. Както ще видите, има някои причини за тази лудост.


Защо VB .NET?

Windows апликациите завладяха света с визуалността си. Visual Basic веднага предложи програмен модел с графичната натура на Windows. Макар че Windows направи радикална промяна по начина по който програмите бяха написани, програмистите на C и C++ продължиха да произвеждат код, както винаги са го правили: текстовия редактор беше използван да се пише код (source code), сорс кодът беше компилиран в изпълним, и накрая изпълнимият код стартира под Windows. Visual Basic програмистите, от друга страна, работеха в интегрирана развойна среда, която критиците наричат "рисувателна програма." Visual Basic автоматично създава форма (или прозорец), когато разработчикът започва нов проект. Разработчикът след това "чертае" потребителския интерфейс чрез влачене и пускане на контролите от лентата с инструменти върху формата. Накрая, разработчикът написва части от код, към съответни събития. С други думи, Visual Basic предлага графична среда напълно в унисон с графичния характер на самия Windows. За да добием представа за революционния характер на Visual Basic, можем да сравним програма "Hello World", с програма написана на C, която ще е две три страници дълга. Докато на Visual Basic ще е три реда код--два от които автоматично предлагани от Visual Basic средата

Като VB .NET, Visual Basic Version 4.0, реализиран през 1995 година да поддържа Microsoft's 32-битовата ОС , беше пълно пренаписване на Visual Basic. Той можеше да поддържа обектно-ориентирано програмиране под формата на клас модули (CLS файлове) и способността да генерира не само Windows изпълними, но и ActiveX DLLs (известни още като компоненти COM).

В периода кратко преди и след VB 4, характерът на програмирането се промени драматично. Нашествието на Интернет като апликационна платформа допринесе за това, че самостоятелните Windows апликации ставаха все по-излишни. Нарастващата забележителност на разпространяваните апликации, които съдържаха настоящето в Интернет маркираха другите промени в програмирането като парадигма. Сега, Visual Basic остана повече от всякога това, което е в своята същност: велика платформа за разработване на самостоятелни Windows апликации.

Това разминаване между Visual Basic и парадигмата в програмирането за мрежата веднага доведе до контраиндикации- програмистите под Visual Basic предимно почнаха да пишат сорс код, който евентуално ще се компилира в middle-tier компоненти.

По ирония на съдбата, развойната среда, която е най-силна с графичния си характер се използваше за текстов редактор, както много отдавна Windows програмистите използваха текстов редактор да създават C+ сорс код за Windows.

Нещо повече, колкото нарастваше популярността на Internet, толкова по-ясно ставаше, че Visual Basic не беше добра платформа за разработване на Internet приложения. С VB 6, Microsoft представяше Web класовете като технология за Internet разработки. Резултатът беше, че Web Classes никога не станаха популярни. Visual Basic обществото остана изолирано от Internet като апликационна платформа.

Много анализатори характеризират VB .NET като напълно нов език, който има малка връзка с предишната версия на Visual Basic. Такъв коментар не приемаме. За нас представянето на VB .NET e логична и необходима стъпка напред в разработването на Visual Basic като първостепенен език за програмиране. Целта на VB .NET е да адресира ограниченията на развойната среда на Visual Basic и да я доведе до Internet зрялост, така че да следва най-важните платформи за разработка на апликации от всички видове, VB .NET и VisualStudio .NET целят да поддържат графичен интерфейс, най-пригодим за уеб дизайн и за посрещане на пълната гама от изисквания на Internet като платформа за развой на приложения за мрежата, както и за разработване на Windows приложения (апликации) и компоненти.

И все пак защо VB.NET вместо C#.NET например?

Ударението беше дадено на новия език на Microsoft: C# ("C-Sharp"). Това е нов език, базиран на C/C++. Езикът C#, подобно на VB.NET, е специално построен за .NET Framework. Много се изписа за него и някои вероятно се чудят, кой би предпочел VB.NET пред C#. Още повече, че и двата езика VB.NET и C# са създадени във Visual Studio.NET средата.

VB.NET беше създаден специално за разработчиците под VB и има редица уникални характеристики, което го прави чудесен избор:

- Той е единственият език под VS.NET който включва фонова компилация (background compilation), което означава, че може да разбира и показва грешките веднага, в момента, в който записвате кода.

- VB.NET е единствения .NET език, който поддържа късно свързване (late binding);

- Във VS.NET IDE, VB.NET поддържа падащ списък в горния край на прозореца за кода, с всички обекти и събития;

- VB.NET е уникален в обезпечаването на стойности по подразбиране (default values) за опционални параметри;

- VB.NET притежава колекции от контроли, достъпни за разработчика, което също е уникално;

- И накрая, но не маловажно, за програмистите под VB базовият синтаксис на езика си е останал, така че е много по-лесно да се премине на VB.NET , отколкото на C#.


Интегрираната развойна среда IDE съдържа всички необходими инструменти за изграждане на VB.NET приложения или както още ги наричаме - апликации.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com