Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да създадем нов проект

bubust   трудност:    видян: 8209

Когато създаваме нов Visual Basic проект, използваме диалоговата кутия New Project, за да изберем основните опции на проекта, като име (name) и локация за съхранение. Като добавка, можете да използвате диалоговата кутия Optionsdialogbox, за да зададете някои опции, които афектират до това, как Visual Studio обработва проектите (Projects) и решенията (Solutions).


Как да използваме диалоговия прозорец New Project за да стартираме нов проект.

Диалоговата кутия New Project е показана на фигура 3. Тя позволява да се избере типа на проекта, който искате да създадете като изберете един от няколко шаблона ( templates ). За да създадете апликация с форми (Windows Forms application), примерно, трябва да изберете шаблона Windows Application. Наред с другите неща, този шаблон включва връзки към всички групи, които съдържат имената на местата, които най-често използвате когато разработвате приложение под Windows.

Диалоговата кутия New Project ви позволява да спесифицирате името на проекта и да идентифицирате папката (folder), в която ще бъде съхранен. По подразбиране, проектите се съхраняват в папка на Visual Studio наречена My Documents.

Ако спесифицирате път (path), който не съществува, Visual Studio ще създаде необходимите папки за вас.

Когато кликнете на бутон OK, Visual Studio автоматично ще създаде нова папка за проекта, използвайки името на проекта. Можете да видите комплектния път за новия проект близо до долния ръб на диалоговата кутия New Project.

Когато създавате нов проект, Visual Studio създава също и ново решение (solution) за поддържане на проекта. По подразбиране (default), на него се дава същото име като проекта и се съхранява в същата папка. Ако, не желаете можете да кликнете на бутон More.

Инцидентно, термините папка - folder и директория - directory се използват като синоними в книгата. С представянето на Windows 95, Microsoft стартира с представянето на директориите като папки (directories as folders).


Диалоговия прозорец New Project

уроци - image002[1].jpg
Фигура.3 Прозорец New Project


Да създадем нов проект

1. Кликнете на бутона New Project на стартовата страница. Или използвайте команда File Open Project - другият начин, да се отвори New Project.

2. Маркирайте папка VisualBasicProjects в списъка на типовете - Project Types за да покаже шаблоните, които са достъпни за VisualBasic. След това маркирайте шаблона, който искате да ползвате.

3. Въведете име на проекта и изберете папка.

4. Кликнете бутон OK за да стартирате новия проект.


Да използваме диалоговия прозорец Options за да зададем опциите за проекта и решението

Най-лесно е да се използват опциите по подразбиране от диалоговия прозорец Options на фиг. 4. Можете да я извикате с команда Tools Options. За достъп до опциите за Projects и Solutions, кликнете върху папка Environment ако не е отворена, след това кликнете върху Projects and Solutions.

Опцията за локация - Visual Studio projects location осигурява локация по подразбиране за новия проект. За да я установите, трябва да наберете пътя в текстовата кутия, или да го намерите чрез навигация с бутон Browse.

Следващите две опции в тази категория са детерминирането дали прозорци Output и Task List ще се показват автоматично. И накрая, последната група опции определя дали Visual Studio ще съхранява промените във файловете, когато стартирате проекта или не. Както можете да видите на фигурата, можете да избирате от много опции.


Как да използваме диалога Options

От меню Tools команда Options избира диалога Options. Папка Environment е отворена по подразбиране, и категория General се извежда.

За да се покаже друга категория от опции, кликнете там. За да изведете категории от друга папка, кликнете върху нея , за да я отворите (open).

Диалоговаия прозорец Options за задаване опциите за проекта:

уроци - image004[1].jpg
Фигура. 4 Как да използваме диалога Options


Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com