Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Обекти и форми

bubust   трудност:    видян: 3328

Когато използвате средата IDE за проектиране на проект, IDE автоматично генерира код на Visual Basic, който създава нов клас базиран на класа Форма (Form class). След това, когато стартирате проекта, обекта форма е инстанциран от новия клас (new class).


Когато прибавите контрол към форма, IDE автоматично генерира код на Visual Basic във формата клас, така че се инстанцира обект - контрол от съответния контролен клас и се присвояват свойствата на контрола, които са по подразбиране за контрола - клас.


Как да осъществяваме връзка към свойства, методи и събития

Когато въвеждате кода в прозореца Code Editor, често се нуждаете от връзка или обръщение към свойства, методи и събития на обектите. За да го направите, вие въвеждате името на обекта, периода (още известен като оператор точка (dot operator), или точка (dot)), и името на члена (member). Това е обобщено на фигура 19.

За да се улесни това обръщение към членовете на обекта, Visual Basic поддържа падащ списък Auto List Members както е показано на фигурата. Това е част от интелигентността на Visual Studio. След като напишете името на обекта и периода (точка), този списък показва всички членове, които са достъпни за този обект. След това, чрез два пъти клик върху него можете да го прибавите към синтаксиса.

В повечето случаи, можете да окомплектовате въвеждането чрез натискане на клавиш Tab.

Синтаксис за обръщение към член на обект
objectname.membername


Оператори (Statements) за връзка със свойства (properties)

txtTochkiTotal.Text = 10

присвоява 10 на свойство Text на текстова кутия с име txtTochkiTotal.

txtTochkiTotal.ReadOnly = True

присвоява True на свойство ReadOnly на текстова кутия с име txtTochkiTotal , за да не може потребителят да смени съдържанието.


Оператори (Statements) за връзка със методи (methods)

txtPredmetTochki.Focus

използва метод Focus за да премести фокуса към текстова кутия с име

txtPredmetTochki.

Me.Close

използва метод Close да затвори формата, която съдържа метода. В този пример, Me е ключова дума, използвана за връзка с текущата инстанция на класа.

Кодът (Code) за връзка със събитие (event)

btnExit.Click

обръщение към събитието click на бутон с име btnExit.

Забележка:

Ако падащия списък на членовете (member list), не се показва изберете команда Tools Options и от появилия се диалог Options кликнете върху Text Editor, изберете Basic, и отметнете Auto list members and Parameters информационните кутии.


Списъкът с членове (member list), който се показва в прозореца за редакция на кода (Code Editor)Фигура 19 Как да се обърнем към properties, methods, и events

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com