Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол етикет - Label

bubust   трудност:    видян: 4898

В лентата с инструменти Toolbox:

Върху формата (Form):Windows Forms Label контролът визуализира текст, който не може да се редактира. Може да се използва за надпис на друг контрол. Обичайна практика е да се използва контрола за етикет на контроли, които нямат сами такова свойство, като текстовите кутии.

Eтикетите не могат да получават фокуса, но могат да се използват за бързо получаване на фокуса от следващ контрол чрез клавишен достъп. Това става чрез клавиш Alt, плюс буквата, която сте указали. Свойство Text е по подразбиране (default) за етикета.

Таблица X.3 Свойства на контрол Label

Свойство Описание

AllowDrop Определя дали етикета ще получи drag-drop нотификация
AutoSize Позволява автоматично оразмеряване базирано на размера на шрифта.
BackColor Фоновия цвят
BorderStyle Определя дали етикета има видими рамки
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
Font Шрифт на текста върху етикета
ForeColor Предния цвят на текст или графика върху етикета
Image Изображение, което се появява върху етикета
ImageAlign Подравняване на изображението, което се появява върху етикета
ImageIndex Индексът на изображението от списъка на изображенията (image list) , което се появява върху етикета
ImageList Списък на изображенията (image list) , който дава на етикета изображение за визуализиране върху повърхността
RightToLeft Индицира дали бутона ще се изобрази от ляво надясно при RTL езици
TabIndex Индексът на бутона в табулационния ред (tab order)
Text Текстът, съдържащ се в етикета
TextAlign Подравняването на текста, който се появява на повърхността на етикета
UseMnemonic Ако е True, първата буква предхождана от амперсанд

(&) ще се използва за мномоничен клавиш на етикета
Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини