Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол Текстова кутия - TextBox

bubust   трудност:    видян: 5620

Kонтрол Текстова кутия - TextBox

В лентата с инструменти Toolbox:

Върху формата (Form):

Windows Forms TextBox контролът ви позволява да визуализирате текст за потребителя и да получавате текст от него. Можете да използвате текстови кутии за пароли, където символите, които се записват се виждат като звездички например. Текстовите кутии също така могат да се използват и като многоредови. По подразбиране текстовите кутии поддържат до 2,048 знака (characters), но в многоредов режим могат да съдържат до 32K текст. Най-обичайната употреба на текстовите кутии е за редактиране на текст, но могат да бъдат и само за четене (read-only).


Таблица X.5 Свойства на контрол TextBox

Свойство Описание

AcceptsReturn Индицира дали return characters се възприема за въвеждане при многоредов контрол
AcceptsTab Индицира дали tab characters се възприема за въвеждане при многоредов контрол
AutoSize Позволява автоматично оразмеряване според шрифта при едноредов контрол
BackColor Фонов цвят
BorderStyle Индицира дали ще има рамки
CharacterCasing Индицира дали текста ще е нормален, само с големи букви (uppercase) или само с малки букви (lowercase)
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
HideSelection Индицира дали селекцията ще бъде скрита (hidden), когато контрола загуби фокуса
Lines Редовете текст в мултиредов контрол, като в масив от стрингови стойности
MaxLength Максимален брой символи, които могат да бъдат въведени
Font Шрифт на текста
MultiLine Спесифицира мултиредов контрол
PasswordChar Определя символа за извеждане в контрола при парола
ReadOnly Само за четене
RightToLeft Индицира дали бутона ще се изобрази от ляво надясно при RTL езици
ScrollBars За мултиредов контрол (multi-line edit controls), коя скролираща лента ще се вижда
TabIndex Индексът на бутона в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали бутона ще позволи на потребителя да използва клавиш Tab за даване на фокуса на контрола
Text Текста съдържащ се в контрола
TextAlign Подравняването на текста, който ще се редактира
WordWrap Индицира дали за мултиредов контрол редовете ще са автоматично word-wrapped

· TextBox методи (Methods):

AppendText Добавяне на текста към текущия в текстовата кутия.

Clear Изчистване на текста в текстовата кутия.

Copy Копиране на селектирания текст в буфера - clipboard.

Cut Преместване на селектирания текст в буфера -clipboard.

Focus Поставя курсора в спесифицираната текстовата кутия.

Paste Замества текущата селекция в текстовата кутия с текста от буфера - Clipboard.

SelectAll Селектира целия текст в текстовата кутия.

Undo Връща последната операция в текстовата кутия.

· TextBox събития Events:

Click Кликване в text box.

Enter Когато контрола получи фокуса.

KeyDown Когато клавиша се натиска докато има фокуса.

KeyPress Когато клавиша е натиснат докато има фокуса.

Leave Когато потребителят напусне text box.

TextChanged Когато стойността на Text свойството се смени.


Забележка

Използвайте контрол Етикет (Label) с текстовата кутия, за да помогнете на потребителя да идентифицира целта на това текстово поле и за индикация, кога е загубен фокуса.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com