Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол Поле за отметка - CheckBox

bubust   трудност:    видян: 5493

В лентата с инструменти Toolbox:Върху формата (Form):Windows Forms CheckBox контролът индицира True/False или Yes/No опции. Полето за отметка (CheckBox) се появява като квадратна кутийка с придружаващ я етикет. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Можете да групирате много полета за отметка чрез контрол GroupBox, за да предоставите многобройни възможности за избор. Потребителят може да избере повече от един контрол CheckBox.

Контролът CheckBox има две интересни свойства: Checked и CheckedState. Свойство Checked връща True или False, и инидицира дали е направен избор, докато свойство CheckedState връща състоянието CheckState, избрано, когато отметката е сложена и не избрано, когато няма отметка. Ако свойство ThreeState е определено в True, свойство CheckedState свойство връща CheckState.Таблица X.7 Свойства на контрол CheckBox


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
Appearance Контролира появяването на check box
AutoCheck Посочва автоматична смяна на състоянието при кликване
BackColor Фонов цвят
BackgroundImage Фоново изображение за check box
CheckAlign Определя къде се намира полето за отметка вътре в самия контрол
Checked Дали е отметнато или не.
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
FlatStyle Определя как изглежда контрола при кликване
Font Шрифт на текста върху контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика върху check box
Image Изображение, което се появява върху check box
ImageAlign Подравняване на изображението, което се появява върху check box
ImageIndex Индексът на изображението от списъка на изображенията (image list) , което се появява върху check box
ImageList Списък на изображенията (image list) , който дава на check box изображение
RightToLeft Индицира дали контрола ще се изобрази от ляво надясно при RTL езици
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали контрола ще позволи на потребителя да използва клавиш Tab за даване на фокуса на check box
Text Текста съдържащ се в check box
TextAlign Подравняването на текста, който се появява на повърхността на контрола

Позволява автоматично оразмеряване базирано на размера на шрифта
ThreeState Дали потребителя ще може да избере неопределено състояние на check box

.syngress.com

· CheckBox методи (Methods):Focus Премества фокуса към този check box.· CheckBox събития Events:CheckedChange При смяна на свойство Checked.

Click При кликване върху контрола (свойствоChecked автоматично се променя в Visual Basic .NET).Коментари (1)

ionachin на 26.04 2007 в 02:38ч.
super

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com