Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол TreeView

bubust   трудност:    видян: 2681

В лентата с инструменти Toolbox:Върху формата (Form):Windows Forms TreeView контролът се използва за извеждане на йерархична информация, като e-mail папки и съобщения, както и папки и файлове на компютъра. Той съдържа каскадни разклонения и възли, и всеки възел се състои от картинка и етикет. Възловите картинки (Node images) се вземат от контрол ImageList.

На най-високо ниво (top-most level) в дървовидния изглед са кореновите възли, които могат да се свиват и разширяват, ако възлите имат дъщерни разклонения (child nodes).Таблица X.10 Свойства на контрол TreeView


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
BackColor Фонов цвят
BorderStyle Индицира дали ще има рамки
CheckBoxes Индицира дали се виждат полета за отметки (check boxes) до възлите (nodes)
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
Font Шрифт на текста в контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
FullRowSelect Индицира дали маркирането (highlight) обхваща ширината на контрол tree view
HideSelection Изтрива маркирането (highlight) от селектирания възел (node), когато tree view загуби фокуса
HotTracking Индицира дали възлите дават обратна връзки, когато мишката се премести над тях
ImageIndex Индексът image index за възела (nodes)
ImageList Списъкът image list от който е взето всяко изображение на възела.
ItemHeight Височината на всеки член (item) в tree view
LabelEdit Индицира дали потребителят може (или не) да редактира надписа на възлите.
Nodes Кореновия възел (root nodes) в tree view
PathSeparator Стринговия разделител използван за пътя връщан от свойство FullPath
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
Scrollable Индицира дали контролът ще има скролиращи ленти, когато се появят повече възли, отколкото е видимата му област
SelectedImage Индексът image index по подразбиране за селектирания възел.
ShowLines Индицира дали ще се визуализират линии
ShowPlusMinus Индицира дали ще се визуализират plus/minus бутони до родителските възли
ShowRootLines Индицира дали ще се визуализират линии между root nodes
Sorted Индицира дали са сортирани nodes
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на tree viewРегистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com