Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол Списъчна кутия - ListBox

bubust   трудност:    видян: 3673

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Windows Forms ListBox контролът визуализира списък от възможности за избор от потребителя. Списъчните кутии са най-добри, при дълги списъци от възможности за избор. Вертикалната скролираща лента придружава списъчната кутия, ако списъкът не може да се визуализира целия. Ако има много колони, т.е. свойство MultiColumn e в True, списъчната кутия ще поддържа и хоризонтална скролираща лента.Таблица X.11 Свойства на контрол ListBox


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
BackColor Фонов цвят
BorderStyle Индицира дали ще има рамки
ColumnWidth Определя ширината на колоната в мултиредов list box
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
DataSource Индицира списъка (list), който контрол list box ще използва за да вземе своите членове
DisplayMember Визуализира членовете (items) в списъчната кутия
DrawMode Индицира дали системата или потребителя ще чертаят членове в list box
Font Шрифт на текста в контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
HorizontalExtent Ширината в пиксели, при която се появява хоризонтална скролираща лента. Валидно при HorizontalScrollbar в True
HorizontalScrollbar Индицира дали списъчната кутия ще покаже хоризонтална скролираща лента за членовете под десния ръб.
IntegralHeight Индицира дали списъка може да съдържа само комплектни членове
ItemHeight Височината, в пиксели, на членовете в fixed-height ownerdrawn list box
Items Членовете (items) в list box
MultiColumn Дали стойностите ще се извеждат в колоните хоризонтално
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
ScrollAlwaysVisible Дали list box ще има scrollbar, независимо от броя на членовете
SelectionMode Режим на селектиране single-select, multiselect, или unselectable
Sorted Дали ще е сортиран
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на list box
UseTabStops Дали ще се използват tab characters
ValueMember Може да се използва като актуална стойност за членовете на контрола

w.syngress.co

Свойство SelectionMode определя колко члена от списъка могат да се селектират наведнаж. Ако SelectionMode е в SelectionMode.MultiSimple, потребителят може да избира повече от един член наведнаж при кликване върху членовете. Ако SelectionMode е в SelectionMode.MultiExtended, потребителят може да избира повече от един член наведнаж при натиснат клавиш Ctrl или Shift и кликване на членовете.

Както при другите контроли, свойство SelectedIndex държи индекса на селектирания член в списъчната кутия. Ако са селектирани повече от един член, свойство SelectedIndex съдържа индекса на първия избран член в кутията. Запомнете, че свойство SelectedIndex e базирано на нула (zero-based) както всички индексни свойства в VB.NET. Примерно, SelectedIndex е равно на 0, когато първият член в списъчната кутия е селектиран.

Можете да използвате методи Add или Insert, за да добавяте членове в контрол ListBox. Методът Add добавя нов член към края на несортираната списъчна кутия, а методът Insert позволява да се укаже къде да се вмъкне члена, който ще се добавя.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com