Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол DomainUpDown

bubust   трудност:    видян: 2187

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Контролът DomainUpDown извежда списък, от който потребителят може да избере само един член. Можете да използвате комбинирана кутия вместо този контрол. Обичайно е контрола domain up-down да се използва, когато членовете имат строг порядък, като дните от седмицата, или месеците в годината.

Контролът Domain UpDown се състои от редакционна кутия и бутони за нагоре и надолу (up-down buttons).

Редакционната кутия показва текущо селектирания член. Потребителят може да селектира следващия по възходящ ред или по низходящ ред чрез кликване върху бутоните или чрез натискане на стрелковите клавиши UpArrow и Down Arrow.Таблица X.15 Свойства на контрол DomainUpDown


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
BackColor Фонов цвят
BorderStyle Индицира дали ще има рамки


Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
Font Шрифтът използван за извеждане на текст в контрол up-down
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
InterceptArrowKeys Индицира дали контрол up-down ще инкрементира или декрементира стойността , когато се натискат клавиши Up Arrow и Down Arrow
Items Достъпните членове в контрол up-down
ReadOnly Индицира дали контрол up-down ще е read-only
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
Sorted Сортиране на членовете
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на контрола
Text Текста съдържащ се в up-down control
TextAlign Подравняването на текста в контрола
UpDownAlign Позицията на бутони updown спрямо редакционното поле
Wrap Обвивката на стойностите

Свойство Text държи текста, съдържащ се в контрола up-down. Друго важно свойство е колекцията Items, която държи членовете в контрола. Можете да използвате свойство Items за програмно добавяне на членове, или за изтриване на членове от up-down контрола. Ако искате да добавите членове по време на проектирането, трябва:

1. Да кликнете контрол DomainUpDown във формата.

2. В Properties прозореца, кликнете свойство Items, след това многоточието.

3. В прозорец String Collection Editor, въведете първия член, след това натиснете Enter.

4. Въведете следващите членове, натискайки след всеки Enter.

5. Кликнете OK.

Когато свойство ReadOnly е в True, свойство Items държи само позволените стойности на контрол up-down. С други думи, свойство Items е домейн на (read-only) контрола up-down, откъдето идва името му.

Контролът DomainUpDown е подобен на един друг контрол, NumericUpDown .Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини