Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол NumericUpDown

bubust   трудност:    видян: 2209

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Контролът NumericUpDown позволява на потребителя бързо да сменя числова стойност чрез избрано инкрементиране. Числовите up-down контроли споделят много от свойствата на домейн up-down контролите, но извеждат числа, вместо текст.Таблица X.16 Свойства на контрол NumericUpDown


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
BackColor Фонов цвят
BorderStyle Индицира дали ще има рамки
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
DecimalPlaces Indicates the number of decimal places to display
Font Шрифт на числата в контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
Hexadecimal Indicates whether the up-down control should display

its value in hexadecimal
Increment Indicates the amount to increment/decrement on each

button click
InterceptArrowKeys Индицира дали контрол up-down ще инкрементира или декрементира стойността , когато се натискат клавиши Up Arrow и Down Arrow
Maximum Индицира максималната стойност на контрол up-down
Minimum Индицира минималната стойност на контрол up-down
ReadOnly Индицира дали контрол up-down ще е read-only
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на контрола
TextAlign Подравняването на текста в контрола
ThousandsSeparator Индицира дали разделител за хиляди ще се вмъква между три цифри
UpDownAlign Позицията на бутони updown спрямо редакционното поле
Value Текущата стойност на контрол up-downЧисловият up-down контрол има някои уникални свойства. Свойство Value държи текущата стойност на up-down контрола. Потребителят може да използва този контрол да инкрементира или декрементира текущата стойност, като стойността с която става нарастването или намаляването се намира в свойство Increment. По подразбиране (default) Increment e 1. Можете да определите свойство Increment на по-малка стойност и да визуализирате десетични нараствания със свойство DecimalPlaces. Наред с десетичния порядък, можете да реализирате отделител на хилядни между всеки три цифри. Свойства Minimum и Maximum индицират минимума и максимума на стойността на контрол up-down.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com