Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол DateTimePicker

bubust   трудност:    видян: 3485

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Windows Forms DateTimePicker контролът позволява да се извеждат дати и време. Този контрол (date-time picker) позволява да се визуализира календарна информация, както и да се взема въведеното от потребителя.

Може да се визуализират дните от седмицата около избрана дата, да се показват различни месеци, да се търси в календара. Друго предимство е че не позволява грешни въвеждания.

Контролът DateTimePicker се състои от текстова кутия с падащ календар. Потребителят може да въведе дата по няколко начина. Първо чрез записване в текстовото поле, като се извършва валидизация. Второ, чрез навигация в падащия списък за датата. Трето, потребителят може да кликне върху падащия списък на днешна дата (Today's Date), за да въведе текущата дата, независимо от месеца, който се появява.

Контролът DateTimePicker може да показва само време, когато свойство Format е в Time. В този случай, падащият списък не показва календар, но може да го използваме за избор на валидно време.Таблица X.19 Свойства на контрол DateTimePicker


Свойство Описание

AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
CalendarFont Шрифт на календара
CalendarForeColor Цвета на текста на месеца
CalendarMonthBackground Цвета на фона на месеца
CalendarTitleBackColor Цвета на фона на заглавието на календара
CalendarTitleForeColor Предния цвят на текста на заглавието в контрола
CalendarTrailingForeColor Цвета на текста на дните, които се появяват от предишния и от следващия месец в текущия месечен календар
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
CustomFormat Собствен форматиращ стринг, който се използва за форматиране на дата и време в контрола date-time picker
DropDownAlign Определя дали падащия списък на месеците е подравнен отляво или отдясно спрямо date-time picker
Font Шрифт на текста в контрола
Format Определя вида форматиране
MaxDate Максималната дата, която може да се селектира
MinDate Минималната дата, която може да се селектира
ReadOnly Определя дали потребителят може свободно да редактира полето за дата. Ако е False, ще се вдигне събитие onUserString
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
ShowCheckBox Определя дали ще се визуализира поле за отметка (check box) в контрол date-time picker. Когато няма отметка в полето, не е избрана стойност.
ShowUpDown Определя дали ще се използва up-down бутон за модифициране на датата вместо падащ (drop-down) календар
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на контрола
Value Текущата стойност дата/време (date/time) на контрол date-time picker
ValueSet Отметка на None check box, индицираща че потребителят е селектирал стойност.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com