Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол Панел - Panel

bubust   трудност:    видян: 5244

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Windows Forms Panel контролът се използва да групира други контроли. Панелът, дава визуална представа на потребителя, че контролите принадлежат на една група.

Примерно, в диалогов прозорец, която показва свойствата на файла, можете да разположите всички чекбокс контроли, описващи атрибутите на файла--Archive, Normal, System, Hidden, ReadOnly--върху един панел, за да може потребителят да ги идентифицира като група. Панелът е полезен и по време на проектиране, защото можем да преместим всички негови контроли наведнаж.Таблица X.20 Свойства на контрол Panel


Свойство Описание
AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
AutoScroll Индицира дали автоматично ще се показват скролиращи ленти, когато контролът се разположи извън клиенската област на формата
AutoScrollMargin Граници около панела при автоскролинг
AutoScrollMinSize Минималният логически размер при автоскролинг
BackColor Фонов цвят
BackgroundImage Фоново изображение използвано за панела
BorderStyle Индицира дали ще има рамки
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
DockPadding Определя размера на рамката за закачен контрол
DrawGrid Дали да се изчертае позиционираща мрежа
Font Шрифт на текста върху контрола
ForeColor Предния цвят на текст или графика в контрола
GridSize Определя размера на позиционираща мрежа
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
SnapToGrid Определя дали контрола ще се затвори в позиционираща мрежа
TabIndex Индексът на контрола в табулационния ред (tab order)
TabStop Индицира дали потребителят може да използва клавиш Tab за да даде фокуса на контролаРегистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com