Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

StatusBar контрол

bubust   трудност:    видян: 3625

В Toolbox:На формата (Default Properties):Контролът Windows Forms StatusBar се използва върху формата като област в долния й край, в която апликацията може да извежда различни видове информация за състоянието. StatusBar контролите могат да имат панели (status-bar panels) в тях, които извеждат икони за индикация на състоянието, или серия от икони, или анимация за индикация на процес (както Microsoft Word показва, че документа се съхранява).

Можете да покажете отделно съобщение на статусната лента чрез определяне на свойство ShowPanels във false (по подразбиране - default) и определяне на свойство Text в текста, който искате да излезе на лентата. Може да разделите статусната лента на панели за показване на повече от един тип информация, като поставите свойство ShowPanels във true и като използвате метод Add на класа StatusBarPanelCollection.

За да прибавите панели към контрол (StatusBar) по време на проектиране (design time)

1. Прибавете контрол StatusBar към формата.

2. В прозореца за свойствата (Properties window), кликнете свойство Panels за да го селектирате. След това многоточието (...) -бутон за отваряне на прозорец StatusBarPanel Collection Editor.

3. Използвайте бутони Add и Remove за да прибавяте или изтривате панели в и от контрол StatusBar. Конфигурирайте панелите чрез прозореца за свойства:

4. Кликнете OK да затворите диалога и да създадете панела.

5. В прозореца за свойства (Properties), определете свойство ShowPanels в true.
Свойство Описание

AutoSize Определя оразмеряването на панела. Трябва да бъде една от стойностите на StatusBarPanelAutoSize.
Alignment Подравняването на панела вътре в StatusBar. Трябва да бъде една от стойностите на HorizontalAlignment.
BorderStyle Типа на рамките на панела. Трябва да бъде една от стойностите на StatusBarPanelBorderStyle.
Icon Иконата (.ico file) извеждана с панела.
Style Стила на панела. Трябва да бъде една от стойностите на StatusBarPanelStyle.
Text Текстовия стринг, който се извежда на панела.
MinWidth Минималната ширина на панела вътре в статусната лента (StatusBar).За да прибавите панели към контрол (status bar) по време на изпълнение (programmatically)

· Създайте в процедура, панели на статусна лента (status-bar panels) чрез добавянето им към колекцията StatusBarPanels. Специфицирайте свойствата за индивидуалните панели, използвайки индексите подавани чрез свойство Panels.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com