Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Legacy Controls

bubust   трудност:    видян: 4495

· Visual Basic .NET е елиминирал много контроли на Visual Basic, но Visual Studio .NET предлага възможност да използваме тези legacycontrols когато ни потрябват.· Контрол DriveListBox беше кутия с падащ списък, позволяваща селекция на устройства (drives). Контрол DirListBox беше списъчна кутия (list box), позволяваща селекция на папки (folder). Най-накрая контрол FileLIstBox беше списъчна кутия (list box), позволяваща селекция на файлове (file). Можете да ги използвате заедно или поотделно.

· Така ако ви потрябват, (те са част от Microsoft.Visual Basic. Compatibility. VB6 пространството за имена - namespace), но трябва да се прибавят към лентата с инструменти (toolbox). За целта изберете от меню Tools - CustomizeToolbox. В появилия се диалогов прозорец изберете .NET Framework Components. Поставете отметки до: DriveListBox, DirListBox и FileListBox. Кликнете OK и контролите ще се появят в Toolbox .

Контрол DriveListBox
В Toolbox:На формата (Default Properties):· Контролът DriveListBox позволява на потребителя да селектира валидно дисково устройство по време на изпълнение (run-time). Извежда достъпните устройства в комбинирана кутия с падащ списък (drop-down combo box). Не е нужен код, за да се заредят валидните устройства в контрола; Visual Basic .NET го прави за нас. Ние само използваме кутията за да посочим текущото устройство.· DriveListBox Свойства (Properties):Name Име на списъчната кутия за устройства (drive list box - препоръчителен префикс drv).

BackColor Фонов цвят на контрола.

Drive Името на текущо селектираното устройство.

DropDownStyle Стойността специфицираща стила на списъчната кутия за устройства .

Font Шрифт - име, стил, размер.

ForeColor Цвета на текста.· DriveListBox Събития (Events):SelectedValueChanged Вдига се когато потребителят или програмата смени селектираното устройство.· Контролът винаги се използва в конюнкция с DirListBox и FileListBox контролите - реално гледаме свойство Drive.· Типично използване на контрол DriveListBox:Ø Определяме свойство Name.

Ø Използваме събитие SelectedValueChanged за актуализация на директориите.


DirListBox контрол
В Toolbox:На формата (Default Properties):· Контролът DirListBox показва подреден, йерархичен списък на директориите и поддиректориите в използвания диск. Структурата на директориите се извежда в списъчна кутия (list box). Подобно на контрол drive list box, малко код се използва за извеждане на списъка на директориите (папките) в directory list box - Visual Basic .NET го прави вместо нас.· DirListBox свойства (Properties):Name Име на списъчната кутия за устройства (drive list box - препоръчителен префикс dir).

BackColor Фонов цвят на контрола.

BorderStyle Определя рамките на directory list box.

Font Шрифт - име, стил, размер.

ForeColor Цвета на текста.

Path Текущият път на директорията (directory path).· DirListBox събития (Events):Change Вдига се когато се смени селекцията на директория.· Типично използване на контрол DirListBox:Ø Определяме свойство Name.

Ø Използваме събитие Change за актуализация на извежданите файлове.

Ø Четем свойство Path за текущия път.


FileListBox контролСтраници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com