Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Лесни менюта

bubust   трудност:    видян: 9482

Новият редактор на менюта (Menu Editor) във VB.NET може да ви достави радост, при построяване на менютата. Използвайки формата от примера, отидете в Toolbox и кликнете два пъти върху контрол MainMenu. Този контрол добавя лента с менюта и бута надолу текстовата кутия. Добавя се и меню в областта под формата, наречена ComponentTray, а меню лентата показва един член, наречен Type Here, виж фигура 36.

Кликнете веднаж върху кутийката, която казва Type Here, и напишете &File. Това действие създава нова кутийка Type Here отдясно и нова Type Here отдолу. Клик веднаж върху Type Here под думата &File и напишете &Open. Също както в предишната версия на VB, амперсанда (&) се използва за клавишен достъп Alt+клавиш. Написването на &Open създава нова кутийка Type Here отдясно и нова Type Here отдолу. Както виждате построяването на менюто е графично. Кликнете в кутийката под Open и напишете &Close.
Фигура 36 Menu Editor в акция.Можете да кликнете в кутийка Type Here вдясно от меню File за добавяне на главно меню, например &Edit. Меню Edit дава нови празни блокчета и може да продължите с (копиране) &Copy и (вмъкване) &Paste.

Кликнете меню Open и погледнете прозореца за свойствата (Properties), Ще видите актуално име MenuItem2. Можете да го смените, но не се притеснявайте за сега. Кликнете върху падащия списък на свойство Shortcut. Скролирайте и изберете Ctrl+O. Свойство ShowShortcut е в True по подразбиране, но вие не искате да виждате шорткъта по време на проектиране (design time). Наместо това стартирайте апликацията. Фигура 37 ви показва какво трябва да видите. Забележете, че подчертаването на буквите (обозначени с амперсанд) не се показва, докато не натиснете клавиш Alt.
Фигура 37 Новото меню се показва по време на изпълнение (runtime).


- Поставяне на табулационния ред (Tab Order)Прибавете още три бутона в разбъркан ред Button2, Button4, Button3, и Button1 - фигура 38. Ако стартирате проекта, табулационния ред ще бъде Button1, Button2, Button3, и Button4.Фигура 38 Формата с грешния табулационен ред.За да определите табулационния ред, кликнете в меню View и изберете Tab Order. Както вече знаете, ще получите малки номерца на всеки контрол, който получава фокуса, както се вижда на фигура 39. За да оправите табулационния ред, просто кликнете върху контролите в реда в който искате да е табулацията, примерно Button2, Button4, Button3, и Button1, и табулационния ред (tab order) ще бъде определен за вас, ще го видите по номерцата в левия горен ъгъл на всеки бутон.- Свойство Opacity на форматаСвойството на формата Opacity може да бъде много полезно. За Form1 с която досега работихте, намерете свойство Opacity и го сменете на 50%. Стартирайте проекта и ще видите как се сменя вида на формата. Затворете пак проекта, за да добавите малко код. От Toolbox добавете таймер (timer) към вашата форма. За разлика от VB6, таймерът се появява в областта Component Tray на формата. Кликнете върху него в този прозорец и след това поставете свойството му Enabled в True. Интервал от 100 е добре.

Сега, кликнете в страница Form1.vb за да отидете в кода. В подпрограма Sub New, добавете следния ред код след коментара Add any initialization...:

Me.Opacity = 0

Ще постави opacity в 0, което означава, че формата ще бъде невидима, когато се зарежда.

Използвайте падащите списъци Class Name и Method Name и изберете събитие Tick на контрол Timer1. Вътре в събитийната процедура напишете:

Form1.Opacity = form1.Opacity + 0.01

If Me.Opacity >= 1 Then

timer1.Enabled = False

beep()

End If

Този код инкрементира opacity с .01 всеки път, когато се вдигне събитието Tick.


Страници: 1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com