Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Създаване на апликации с многодокументен интерфейс - Multiple Document Interface

bubust   трудност:    видян: 4849

Създаване на апликации с многодокументен интерфейс - Multiple Document Interface

MDI апликациите се състоят от MDI родителска форма и MDI дъщерни форми. Eдна MDI апликация дава възможност да се разграничи дъщерната форма, която има фокуса. Често MDI апликациите позволяват на потребителя да превключва между прозорците и да ги аранжира хоризонтално, вертикално и каскадно. Първо нека да видим как да създадем MDI родителска форма.

Създаване на Родителска форма - MDI Parent Form

MDI родителската (parent) форма е сърцето на MDI апликацията. Тя е контейнер на много документи--така наречените дъщерни форми--вътре в MDI апликцията. Можете да използвате свойство IsMDIContainer да създадете MDI родителска форма. Следвайте тези стъпки за да конструирате MDI parent form:

1. Създайте нова форма и я отворете в прозореца Code window.

2. В конструктора на вашата форма, добавете следния код:

Me.IsMDIContainer = True

Потребителят има достъп да работи с MDI дъщерни форми, когато родителската е максимизирана. Можете да максимизирате родителската форма като поставите WindowState свойството в Maximized.Създаване на Дъщерни форми - MDI Child Form

MDI child forms са форми, които оперират вътре в MDI родителската форма. В MDI апликацията, те са формите, с които си служи потребителят. Създаването на дъщерна MDI форма е стъпкова процедура, която ще упражним с пример.Пример: Създаване на MDI дъщерна форма

В този пример ще създадем родителска форма - MDI parent form, и дъщерна форма - MDI child form. Нова инстанция на дъщерна форма ще се визуализира чрез бутон на родителската форма.

Създаване на MDI Parent Form

1. От меню File, селектирайте New Project.

2. В списъка Visual Basic Projects, селектирайте Windows Application шаблона и след това клик на OK.

3. В прозореца за свойства Properties Window, поставете свойство IsMDIContainer в True, и след това свойство WindowState в Maximized.

Създаване на MDI Child Form

1. От меню Project, селектирайте Add Windows Form.

2. В списъка Local Project Items, селектирайте шаблона Windows Form и след това клик на Open.

Визуализиране на MDI Child Form

1. Селектирайте родителската MDI parent form.

2. От Toolbox, селектирайте панел Win Forms и два пъти клик върху контрол Button , за да го пъхнете във формата.

3. На родителската MDI parent form, два пъти клик върху бутона. Заместете манипулатора на събитието (event handler) Click със следния код за създаване на нова MDI child форма, когато се кликне върху бутона:

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _

ByVal e As System.EventArgs)

Dim frmNewMDIChild As New Form2()

frmNewMDIChild.MDIParent = Me

frmNewMDIChild.Show()

End Sub

Когато потребителят кликне върху бутона на родителската MDI форма, се появява нова дъщерна форма. Задача на разработчика е да управлява дъщерните форми. За радост, Windows Forms рамковата работна среда предлага много свойства и методи, за да направи живота на разработчика лесен.

Определяне на активната MDI дъщерна форма

В MDI апликацията, активна дъщерна форма е тази, която има фокуса или е имала последна фокуса. По някое време, вие може да се нуждаете да идентифицирате активната дъщерна форма. Примерно, да предположим, че имаме меню Close подменю в меню File на вашата родителска форма. Защото апликацията може да има много инстанции на една и съща дъщерна форма вие трябва да можете да затворите отделно дъщерна форма: това е активната дъщерна форма. Можете да използвате свойство ActiveForm на родителската форма, за да разграничите активната дъщерна форма. Следния код на родителската форма, затваря активната дъщерна форма:

Protected Sub mnuFileClose_Click(ByVal sender as System.Object, ByVal e as System.EventArgs)

frmMDIParent.ActiveForm.Close()

End Sub

Аранжиране на дъщерните MDI форми

MDI родителските форми често поддържат меню Window с подменюта Arrange, Cascade,Tile, Horizontal, и TileVertical. Потребителят може да кликне върху тези менюта, за да аранжира дъщерните форми. Можете да обезпечите тази функционалност чрез метод LayoutMDI на родителската форма и преброяването MDILayout (enumeration). Можете да избирате от четири възможности на MDILayout enumeration, описани в таблицата.

Таблица Възможности за MDILayout подреждане (Enumeration)
Възможности Описание
ArrangeIcons Показва дъщерните форми като икони в долния край на родителската форма.
Cascade Показва дъщерните форми каскадно.
TileHorizontal Показва дъщерните форми хоризонтално.
TileVertical Показва дъщерните форми вертикално.Представете си, че искате да разпределите дъщерните форми хоризонтално, когато потребителят кликне съответното меню:

Protected Sub mnuWindowTileHorizontal_Click _

(ByVal sender as System.Object, ByVal e as System.EventArgs)

frmMDIParent.LayoutMDI(MDILayout.TileHorizontal)

End Sub

Досега дискутирахме създаване и манипулиране на форми.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com