Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Деклариране на променливи и константи

bubust   трудност:    видян: 11917

Декларацията на променливата (variable declaration) e асоциацията на името на променливата със съответния тип данни (data type). Това само по себе си не създава променливата. Всъщност за необектни променливи, декларацията създава променливата. Декларация като:

Dim x As Integer

създава целочислена променлива на име x. Можем да запишем също:

Dim x As Integer = New Integer( )

което засилва ролята на функцията конструктор за тип данни Integer. (constructor е функция, която VB .NET използва за създаване на променливи.)

Когато се декларират много променливи на един ред и променливата не се декларира изрично, тя приема типа данни на следващата променлива, която се декларира изрично. Така в реда:

Dim x As Long, i, j, k As Integer, s As String

променливите i, j, и k имат тип Integer. VB .NET позволява инициализацията на променливите на същия ред, където е декларацията! Можем да напишем:

Dim x As Integer = 5

за да декларираме променлива Integer и да я инициализираме на 5. По подобен начин можем да декларираме и инициализираме повече от една променлива на ред:

Dim x As Integer = 6, y As Integer = 9

В този случай на всяка променлива трябва изрично да се декларира типа, за да се инициализира.

Object променливи се декларират по същия маниер:

Dim obj As MyClass

Декларацията няма да създаде обектна променлива, и променливата е равна на Nothing. Създаването на обект изисква изрично извикване на обектния конструктор:

Dim obj As New MyClass( )

или:

Dim obj As MyClass = New MyClass( )

или:

Dim obj As MyClass

obj = New MyClass( )

Променливи и константи могат да се декларират с някой от тези модификатори за достъп (access modifiers):

- Public

- Private

- Friend

- Protected

- Protected Friend

Dim може да се използва също, но е добре да се използва само когато трябва, както е за локалните променливи.

Декларирането на константи е аналогично:

AccessModifier Const Name As Type = Value

където AccessModifier е един от горните модификатори за достъп. Когато Option Strict е On (default), всички константни декларации трябва да имат деклариран тип.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com