Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инструкции за цикли и разклонения на програмите

bubust   трудност:    видян: 10563


Блокова форма на синтаксис

Dim Number, Digits As Integer

Dim MyString As String

Number = 53   ' Инициализация на променливата.

If Number < 10 Then
 Digits = 1

ElseIf Number < 100 Then
' Условието е вярно - True следващата инструкция се изпълнява.

 Digits = 2

Else
 Digits = 3

End If 

' присвояване на стойностите чрез едно-редова форма на синтаксис (single-line).

If Digits = 1 Then MyString = "One" Else MyString = "More than one"


Използване на ключова дума TypeOf за определяне на подавания Control обект.
Sub ControlProcessor(ByVal MyControl As Control)

 If TypeOf MyControl Is ComboBox Then
 Debug.WriteLine ("You passed in a " & TypeName(MyControl))

 ElseIf TypeOf MyControl Is CheckBox Then
 Debug.WriteLine ("You passed in a " & TypeName(MyControl))

 ElseIf TypeOf MyControl Is TextBox Then
 Debug.WriteLine ("You passed in a " & TypeName(MyControl))

 End If
End Sub
Отбележете, че инструкции If...Then...Else използват оператори за сравнение.

Понякога единичен израз (expression) в If...Then...Else не е достатъчен. Можете да използвате много изрази, за да създадете единична стойност True или False за инструкция If...Then...Else.

Сега нека да използваме някои от тези изрази в инструкция If...Then...Else. В следващия пример, числата от предните изрази са заместени с променливи:

IntA = 1

IntB = 2

IntC = 3

IntD = 1

If intA=intD And intA=intB Then 'Изразът е False

'Правим нещо полезно

ElseIf intA=intD And intA<intB Then 'Изразът е True

'Правим нещо полезно

ElseIf intA=intD Or intA=intB Then 'Изразът е True

'Правим нещо полезно

ElseIf (intA=intD And intA=intB) Or intA=intC Then 'Изразът е False

'Правим нещо полезно

ElseIf intA=intD And Not intA=intB Then 'Изразът е True

'Правим нещо полезно

ElseIf intA=intD Xor intA<intB Then 'Изразът е False

'Правим нещо полезно

Else

'Правим нещо полезно

End IfДруг условен оператор е конструкцията Select Case. Изразът в Case ще се сравни с testexpression. Списъкът expressionlist е една или повече стойности разделени със запетая. Инструкциите след първия Case който съвпада с testexpression ще се изпълнят. Даже и да има съвпадение на следващите Case изрази, те няма да се изпълнят. Ако никой израз от Case не съвпадне, ще се изпълнят инструкциите след Case Else. Нека да вземем предишния пример с инструкция If...Then...Else и да го конвертираме със Select Case:

Select Case sngTAX

Case Is <= MIN_TAX

sngPREVOZCost = MIN_PREVOZ_COST

Case Is <= SECOND_TAX

sngPREVOZCost = SECOND_PREVOZ_COST

Case Is <= THIRD_TAX

sngPREVOZCost = THIRD_PREVOZ_COST

Case Else

sngPREVOZCost = MAX_PREVOZ_COST

End Select


Страници: «1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com