Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Интерфейси

bubust   трудност:    видян: 5238

Целта на абстрактните членове е да поддържат сигнатурата на членовете (atemplate) които могат да бъдат изпълнени от един или повече произхождащи класа (derived classes), генерално по различни начини.

Да изясним това с пример. Обратно към дискусията за наследяемост с класа CSlujasht , дефиниращ и изпълняващ метода IncZaplata , който увеличава {инкрементира} заплатата на служителя. Да си припомним, че произхождащите класове CDirector и CSecretary използват - override изпълнението на метода IncZaplata в базовия клас CSlujasht. Допускаме, че в комплексен модел за Служител, има произхождащи класове за всеки тип служител. Нещо повече, всеки от тези произхождащи класове предефинира (overrides) изпълнението на метода IncZaplata от базовия клас CSlujasht. В този случай, изпълнение на IncZaplata в базовия клас никога няма да бъде повиквано! Защо да има такъв член за изпълнение и никога да не се използва в базовия клас?

Наместо това, можем просто да поддържаме празен метод IncZaplata, както е показано тук:

' Slujasht class

Public Class CSlujasht

. . .

Public Overridable Sub IncZaplata(ByVal sngPercent As Single)

End Sub

End Class

Алтернативно ако бихме изискали (require) всички произхождащи класове да използват метод IncZaplata, можем да използваме ключова дума MustOverride както е показано тук:

' Slujasht class

Public MustInherit Class CSlujasht

. . .

Public MustOverride Sub IncZaplata(ByVal sngPercent As Single)

End Class

Както посочихме вече, когато използваме MustOverride, няма инструкция End Sub асоциирана с метода. Ако използвате ключова дума MustOverride, Microsoft изисква класа да бъде деклариран с ключова дума MustInherit. Това спесифицира, че не можем да създаваме обекти от тип CSlujasht. Във всеки от предишните случаи, членът IncZaplata от базовия клас CSlujasht е абстрактен член. Всеки клас, който съдържа поне един абстрактен член се нарича абстрактен клас - abstract class. (Така клас CSlujasht е абстрактен клас.) Терминологията идва от това, че не е възможно да се създаде обект от абстрактен клас, защото най-малко един от обектните методи няма имплементация (изпълнение).

Може да съществува ситуация в която може да искаме да дефинираме клас, в който всички членове са абстрактни. С други думи клас, който само дефинира (defines) интерфейс. Можем да се свързваме с такъв клас като чисто абстрактен клас (pure abstract). Примерно инструмента Shape клас именуван CShape който е проектиран за модел на генералните свойства и акции на геометрични фигури (eлипси, правоъгълници, трапеци). Всички фигури се нуждаят от метод Draw, но изпълнението на метода варира в зависимост от типа фигура. Подобни са методи Rotate, Translate, и Reflect.

Да дефинираме класа CShape:

Public Class Class2

Public Overridable Sub Draw( )

End Sub

Public Overridable Sub Rotate(ByVal sngDiplomi As Single)

End Sub

Public Overridable Sub Translate(ByVal x As Integer, _

ByVal y As Integer)

End Sub

Public Overridable Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, _

ByVal iIntercept As Integer)

End Sub

End Class

или:

Public MustInherit Class CShape

Public MustOverride Sub Draw( )

Public MustOverride Sub Rotate(ByVal sngDiplomi As Single)

Public MustOverride Sub Translate(ByVal x As Integer, _

ByVal y As Integer)

Public MustOverride Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, _

ByVal iIntercept As Integer)

End Class

Сега можем да дефинираме произхождащи класове CRectangle, CEllipse, CPolygon. Всеки от тези произхождащи класове ще изпълнява (или трябва, във втория случай) членове на базовия клас CShape.- Interfaces Revisited

Видяхме, че интерфейси могат да се дефинират в модули клас. VB .NET поддържа допълнителен метод за дефиниране на интерфейс, използвайки Interface ключова дума. Следният пример дефинира интерфейс IShape:

Public Interface IShape

Sub Draw( )

Sub Rotate(ByVal sngDiplomi As Single)

Sub Translate(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer)

Sub Reflect(ByVal iSlope As Integer, ByVal iIntercept As Integer)

End Interface

Не можем да изпълним (implement) никой от членовете на интерфейса, дефиниран с Interface , вътре от модула, където интерфейса е дефиниран. Но можем да изпълним интерфейса използвайки ординарен клас модул. Отбележете използването на инструкция Implements (достъпен и във VB 6):

Public Class CRectangle

' изпълнява -Implement интерфейса IShape

Implements IShape

Public Overridable Sub Draw( ) Implements IShape.Draw

' код за начертаване (Draw) на правоъгълник

End Sub

Public Overridable Sub Spin( ) Implements IShape.Rotate

' код за изпълнение на Rotate на правоъгълник

End Sub

End Class

Вижте как се използва ключова дума Implements във всяка функция, която изпълнява интерфейсен член. Тази ключова дума ни позволява да дадем на изпълнителната функция някакво име--не е нужно да съвпада с името на метода (вижте метод Spin, който изпълнява IShape интерфейсния метод Rotate). Може би е по-добра практика да се използва същото име. Основното предимство при използването на ключова дума Implements за дефиниране на интерфейс е, че отделен клас може да изпълнява много интерфейси, докато VB .NET не позволява на отделния клас да наследява директно от много базови класове. От друга страна основния недостатък , при използването на ключова дума Implements e че не е възможно изпълнение, в модула, където е дефиниран интерфейса.

Използването на ключова дума Implements се е променило от версия 6.0 на Visual Basic. Инструкцията Implements ви позволява своеобразна форма на наследяемост във Visual Basic .NET. Вие можете да изпълните (implement) клас или интерфейс във Visual Basic .NET с инструкция Implements. Ето пример:

Public function TestFoo (ByVal sWork as String) as Integer

Implements ImyInterface.Run

Интерфейсът включва методите и обектите, които класа представя на консуматорите си. В програмирането на COM, фундаментално правило е,че след като се публикува интерфейса, не може да се променя. Интерфейсите се дефинират в клас с инструкция Interface; можете да дефинирате подпрограми (subs), функции (functions), събития (events), и свойства (properties) в интерфейси:

Public Interface MyInterface

Sub subOne()

Sub SubTwo()

End Interface

Интерфейсът може да бъде и функция:

Public Sub subOne(ByVal sSoftDrink As String) as Integer

Този кодов фрагмент дефинира метод subOne , който има параметър sSoftdrink. Според правилата в COM, ако променим интерфейса, той създава нов обект. Класът може да наследява от друг клас интерфейс чрез инструкция Implements. Когато изпълнявате клас, създавате всички методи и свойства съдържащи се в изпълнения клас или интерфейс. Това ще предизвика грешка. Eдинственият код, който е нужен в интерфейса е неговата дефиниция.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com