Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Създаване на вашата първа Клас библиотека (Class Library)

bubust   трудност:    видян: 8549

Вашият нов клас е създаден за вас, но той няма дизайнер по подразбиране, вие стартирате с празен клас като във VB6. Имате клас с име Class1. Но докато във VB6, имате един клас в клас модул, с разширение .CLS, във VB.NET, вашият модул има разширение .VB, и отделния сорс код файл може да съдържа повече от един класа. Един или повече сорс код файлове могат да се компилират в едно асембли (assembly). Можете да създадете клас по всяко време чрез блок Class...End Class. В прозореца за кода сменете в реда на дефиницията на класа името му на Uchenik:

Public Class Class1

така:

Public Class Uchenik

Но ако погледнете в прозореца Solution Explorer, ще видите, че името на файла все още е Class1.vb. Извикайте с десен бутон контекстното меню в Solution Explorer и преименовайте с Rename на Uchenik.vb. Сега сменихте името на файла, който съдържа един или повече класове.- Добавяне на "Souped-Up" класНо създадения клас Uchenik, няма конструктор (constructor)(Public Sub New) като повечето нови файлове във VB.NET. Можете да добавите собствен конструктор, ако искате класа ви да има такъв.

Но е възможно да създадете нов клас, който идва с вече създадени дизайнер и конструктор. В Solution Explorer, дясно кликване върху името на проекта и избирате Add, след това Add Component. От диалога, който се отваря, изберете Component class и кликнете Open. Така добавяте нов файл към проекта, който има клас в себе си. Този клас включва дизайнер, както е показано на Фигура 64.

Два пъти кликване върху дизайнера отваря прозореца за кода. Може да видите повече код за този клас, отколкото за класа, създаден с проект class library.

Ако проучите кода, ще забележите следния ред:

Inherits System.ComponentModel.Component

Така класа наследява от базовия Component клас в System.ComponentModel. Ако добавите този ред във вашия клас Uchenik, ще имате достъп до дизайнера там.

Фигура 64 Създаване на нов клас с дизайнер (designer) и конструктор (constructor)

Засега да се върнем към нашия Uchenik клас, който създадохме.


- Създаване на свойства (Properties)

Сега можем да започнем да добавяме свойства към класа, но синтаксисът е променен. Добавяме свойство FirstName вътре в класа:

Dim msFirstName as String

Когато напишете първия ред код от показания по-долу, повечето от останалия код ще ви го попълни IDE. Вие трябва само да добавите Return и присвояването.

Public Property FirstName() As String

Get

Return msFirstName

End Get

Set(ByVal Value As String)

msFirstName = Value

End Set

End Property

Няма Let повече, което прави живота по-лесен. Няма нужда повече да се подава стойността като параметър; наместо това, ако потребителят подаде стойност, тя автоматично се въвежда в променлива, Value.- Тестване на клиентската програма (Test Client)

Време е да тестваме класа. Наистина той има само едно свойство, но трябва да видим как да го извикаме в клиентската апликация. От меню File, изберете New и след това Project. Този път, добавете WindowsApplication. Назовете я ShkolaClient , но преди това кликнете OK, и се уверете, че сте избрали Add от Solution радиобутон. По подразбиране са затваря текущото решение (solution) и се отваря ново подобно на VB6 група (group). След OK, новият проект се зарежда в Solution Explorer, както е показано на Фигура 65. Името на проекта в тъмно (bold) в Solution Explorer е на стартиращия проект на апликацията. С дясно кликване върху проект ShkolaClient изберете Set as StartUp Project от контекстното меню.Фигура 65 Solution Explorer показва два проекта наведнаж.


Страници: 1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com