Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Асемблита - Assemblies

bubust   трудност:    видян: 4178

Терминът асембли (assembly) се отнася и до двете - до логическата конструкция и до множеството от физически файлове. За да начертаем аналогия на асембли можем да използваме термина съседство. От логическа страна трябва да се отнесем към пощенския код, съседските имена, и списък от адреси на улици. От физическа страна, съседството се състои от действителни къщи, които се намират на тези адреси. По този начин можем да говорим за физическо преместване (разгръщане) на съседството.

Всъщност .NET апликацията се състои от едно или повече асемблита (assemblies). Логически казано, асемблито е само множество от спесификации. Конкретно:

· Асемблито спесифицира (MSIL) кода, който е асоцииран с асемблито. Този код се намира в Portable Executable (PE) файл. (PE файловете са традиционните файлове в Microsoft кода, но форматът е разширен за .NET апликации.)

· Едно асембли спесифицира позволенията по сигурността си.

· Едно асембли спесифицира списък от типове данни и поддържа обсег на действие (scoping) за тези типове. Всеки тип данни в .NET апликация трябва да указва асемблито към което принадлежи. Областта на действие (scoping) поддържана от асемблито, означава че различните типове могат да имат едно и също име доколкото принадлежат на различни асемблита. Microsoft осигурява асемблитата да поддържат не типизирани (atype) връзки, за да се избягнат конфузии.

· Асеблитата определят правила за разрешаване на външни типове и външни връзки (референции), включително връзки към други асемблита. По този начин асемблитата формират област на действие на връзките.

· Асеблитата определят коя част от тях да се представи навън и коя е частна (private) за самите тях.

В добавка към горните определения, асемблито е обект (или логическо устройство) което преработва някои свойства:

· Асемблито има свойства на версията. Включва номер на най-голямата и на най-малката версия, както и номер на ревизия и построяване. Разбира се асемблито е най-малката единица, която има версионни свойства.

Казано по друг начин, всички елементи на асемблито (типове и ресурси) са версионизирани като единица--присвоени са им номер версия на асемблито към което принадлежат. Следователно асемблито е версионна единица (versioning unit).

· Асемблито формира развойна единица (deployment unit). По-точно по всяко време, .NET апликацията само се нуждае от достъп да асемблитата, които спесифицират кода под изпълнение (under execution). Други асемблита, които оформят апликацията не се нуждаят от представяне, ако кода, който ги спесифицира не е текущо нужен за изпълнението. Тези асемблита могат да бъдат върнати по-късно, така че зареждането (downloading) на апликацията може да стане по-ефективно.

Накрая да отбележим, че много версии на едно и също асембли може да бъдат стартирани по едно и също време, на една и съща система и даже в един и същ процес. Това се нарича изпълнение side-by-side execution.

Спесификациите колективно са свързани в манифеста (manifest) на асемблито. Данните в манифеста се наричат също метаданни (metadata). Манифестът съдържа:

· Имe на асемблито

· Информация за версията на асемблито

· Информация за сигурността (Security) на асемблито

· Списък на всички файлове, които са част от асемблито

· Типът референтна информация за типовете, спесифицирани в асемблито

· Списък на други асемблита свързани с асемблито

· Собствена информация като разбираеми за потребителя (user-friendly) титли на асемблито, описание, информация за продукта (име на компанията - company name, права за копиране - copyright)

Физически, едно асембли се състои от един или повече файлове-- файлове, които съдържат код, както и ресурси (примерно bitmaps). Манифестът на асемблито може да е отделен файл или част от друг файл на асемблито.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com