Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Асемблита и VB .NET

bubust   трудност:    видян: 4168


Системното пространство от имена (System namespace) e фундаментално за .NET развойната среда. System namespace идентифицира класа Array (Microsoft казва, че Системното пространство съдържа {contains} класове.) Член на класа Array е метод Copy, който копира порция от един масив във друг масив. Така че можем да напишем следния код:

Imports System ' опционално

Dim array1( ) As Integer = {1, 2, 3, 4}

Dim array2(3) As Integer

Array.Copy(array1, array2, 3)

За да използвате съществуващите асемблита в проект под VB .NET, трябва да направите две неща:

· Да добавите референтна връзка към асемблито във вашия проект. Има две изключения от правилото - референция към асемблито съдържащо System пространството от имена (mscorlib.dll) се добавя автоматично, както и референция към асемблито съдържащо езика (за VB .NET, това е Microsoft.VisualBasic.dll).

· Достъп до член или членове на пространството от имена.

За достъп до член на пространството от имена, можете да използвате неговото пълно квалифицирано име. Примерно за да създадете инстанция на класа Timers, който се намира в System.Timers пространството от имена, можете да използвате следния кодов фрагмент:

Dim oTimer As New System.Timers.Timer(2000)

Може да включите инструкция Imports в началото на кодовия файл, преди всякакви референции към променливи или класове. Синтаксисът е:

Imports [aliasname = ] namespace

където aliasname е опционален псевдоним (alias) за пространство от имена (namespace), и namespace е негово пълно квалифицирано име.

Примерно импортирате System.Timers пространството от имена така:

Imports System.Timers

Класът Timer, може да се инстанцира така:

Dim oTimer As New Timer(2000)

При конфликт на имена може да спесифицирате псевдоним (alias) за пространството от имена, така:

Imports TI = System.Timers

и след това да инстанцирате обект Timer:

Dim oTimer As New TI.Timer(2000)

Ако използвате компилатора Visual Basic command-line compiler, трябва изрично да импортирате Microsoft.VisualBasic пространството от имена. Ако използвате Visual Studio, импортирането става автоматично.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com