Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Други пространства от имена

bubust   трудност:    видян: 7018

System.CodeDOM

Състои се от класове представящи елементите и структурата на документа на сорс кода

System.Collections

Състои се от интерфейси и класове които дефинират различни колекции или обекти като списъци, сечения, масиви, речници.

System.ComponentModel

Състои се от класове, които се използват за изпълнение на поведението на компоненти и контроли по време на проектиране (design-time) и по време на стартиране (runtime).

System.Configuration

Състои се от класове, които позволяват потребителско инсталиране на софтуерни компоненти.

System.Data

Състои се предимно от класове, които конституират архитектура ADO.NET и се използват за връзка с бази данни.

System.Diagnostics

Състои се от класове, които позволяват дебъгинг на апликации и трасиране на код.

System.DirectoryServices

Състои се от класове, които обезпечават достъп до Active Directory от управлявания код (managed code).

System.Drawing

Състои се от класове, които обезпечават достъп до GDI+ базисната графична функционалност.

System.IO

Състои се от класове, които позволяват синхронно и асинхронно четене и запис в потоци от данни и файлове.

System.Net

Състои се от класове, които обезпечават семпъл интерфейс на много общи мрежови протоколи като FTP и HTTP.

System.Reflection

Състои се от интерфейси и класове които обезпечават управляван изглед от заредени типове, методи и полета, с възможност за създаване и извикване на типовете динамично.

System.Resources

Състои се от класове, които управляват ресурси.

System.Security

Състои се от класове, които управляват достъпът до подструктура на .NET Framework за сигурност на системата.

System.ServiceProcess

Състои се от класове, които ни позволяват да инсталираме и стартираме обслужвания.

System.Text

Състои се от класове, които представят кодиране в ASCII, Unicode, UTF-7, и UTF-8

System.Timers

Състои се от класове, които обезпечават компонента Timer, който ни позволява да предизвикаме събитие на определен интервал.

System.Web and related namespaces

Състои се от интерфейси и класове които осъществяват browser/server комуникация и това позволява да се разработят ASP.NET апликации и web приложения.

System.Windows.Forms

Състои се от интерфейси и класове за създаване на Windows-базирани апликации. В това именовано пространство ще намерите класът Form class и много други контроли добавени към формите за създаване на потребителскси интерфейс.

System.Xml

Състои се от класове които обезпечават стандартно базирана поддръжка за процедиране с XML.- Пространство от имена System.CollectionsТова пространство от имена се състои от класове за изпълнение на различни типове колекции като стекове и опашки. Опашката е first-in, first-out структура за данни. Следният пример илюстрира използването на клас Опашка - Queue class:

Dim s As String

Dim q As New Collections.Queue( )

q.Enqueue("To")

q.Enqueue("be")

q.Enqueue("or")

q.Enqueue("not")

Do While q.Count > 0

s = s & " " & CStr(q.Dequeue)

Loop

msgbox(s)

Изходът е: "To be or not."


Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини