Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Други пространства от имена

bubust   трудност:    видян: 6849- Пространство от имена System.Data

System.Data и неговите вложени пространства от имена, System.Data.OleDb и System.Data.SqlClient, обезпечават достъп до данни чрез ADO.NET. OleDb и SqlClient пространства от имена отговарят за дефиниране на провайдери на данни, които свързват източника на данни, получават данни от източника на данни, записват данни обратно в източника на данни и изпълняват команди относно източника на данни. Най-интересният клас от тях е адаптера за данни (в OleDb се намира класа OleDbDataAdapter; в SqlClient се намира класа SqlDataAdapter), който отговаря за получаване на данни от източника на данни и запис на данни в множество от данни (dataset). Множеството от данни е колекция релативни данни, които не са свързани с оригиналния си източник на данни.ADO.NET не е същото като ADO, нито ADO.NET е нова версия на ADO. Освен това, ADO (или ActiveX Data Objects) е COM-базиран обектен модел за достъп до данни. ADO.NET e напълно нов модел за достъп до данни, базиран на несвързано множество от данни (dataset).- Пространство от имена System.IO

System.IO пространство от имена съдържа класове, които имат множество входно/изходна функционалност, като:

· Манипулиране на директории (Directory class) и файлове (File class)

· Промени в мониторинга на директории и файлове (FileSystemWatcher class)

· Четене и запис на отделни битове, многобайтови блокове, или символи в и от потоци (streams).

· Четене и запис на символи (characters) в и от стрингове (StringReader и StringWriter)

· Четене и запис на типове данни и обекти в и от потоци (streams) (BinaryWriter и BinaryReader)

· Доставяне на случаен достъп до файлове (FileStream)- Пространство от имена System.Text.RegularExpressions

System.Text.RegularExpressions пространство от имена съдържа класове, които доставят достъп до .NET Framework's регулярният изразен (expression) инструмент.

В простата си форма, регулярният израз (expression) е текстов стринг, който представлява образец с който другите стрингове могат да съвпаднат, но могат и да не съвпаднат. В по-комплицираните си форми регулярният израз е вид програмна инструкция. Примерно изразът:

s/ab*c/def

указва да се търси съвпадение с дадения стринг спрямо регулярният израз ab*c (стрингове, които започват с ab и свършват с c). Ако съществува съвпадение, се замества дадения стринг със стринга def. А ето и прости регулярни изрази за съвпадение по образец:

Single character - отделен символ

Търси съвпадение само със себе си.

Dot (. ) Точка

Търси съвпадение с всеки символ, освен символа за нов ред.

[ string of characters] - стринг от символи

Търси съвпадение с всеки отделен символ, който принадлежи на стринга от символи. Примерно [abc] съвпада с отделните символи a, b, или c. Тире може да се използва за списък от символи, [0-9] съвпада със всяка отделна цифра. А [0-9a-z] съвпада със всяка отделна цифра и буква, а [a-zA-Z] съвпада със всяка отделна малка и голяма буква.

Това е ^ символ за инверсия. Запис [^0-9] съвпада с всеки символ, освен цифра.

System.Text.RegularExpressions има Regex клас, чиито обекти представляват регулярни изрази. Пример за използване на клас Regex:

Dim rx As New System.Text.RegularExpressions.Regex("da{3,5}d")

' търсене на съвпадение

MsgBox(rx.IsMatch("0a1")) ' дава False

MsgBox(rx.IsMatch("0aaa1")) ' дава True- Пространство от имена System.Windows.Forms

Състои се от интерфейси и класове за създаване на Windows-базирани апликации. В това именовано пространство ще намерите класът Form class и много други контроли добавени към формите за създаване на потребителскси интерфейс.

Фактически всяка нова форма на VB .NET проект съдържа реда:

Imports System.Windows.Forms

Ние не трябва да го записваме директно.


Страници: «1 2

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини