Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да пуснем NVIDIA Driver и TVOUT при Debian

   трудност:    видян: 11634

 
Този документ има за цел да хвърли бегъл поглед над това как да инсталирате Nvidia driver на Debian sarge-3.1 stable., с конфигурационен файл за X средата „XF86Config-4“, и как да настройте вашият TVOut.
 
1. Нека да започнем с дайвъра за Nvidia: има доста начини за инсталиране на драйвърите.

Единият от тях е
1-во – трябва да сте с руут права;

2-ро – след като сме влезли с руут трябва да определим каква е версията на нашия Debian. Дали е: „stable“, „testing“ или „unstable“. Като изпълним следните команди:

apt-cache policy kernel-image-$(uname -r)
apt-cache policy nvidia-kernel-source

След като сме определили каква е версията изпълнете:

NVDIST=testing
или
NVDIST=unstable

според вашия случаи.

След това трябва да добавим ето този ред:

deb http://http.us.debian.org/debian $NVDIST main contrib non-free

във /etc/apt/sources.list и да изпъним командата apt-get update.

Сега ще използваме module-assistant, използваме следната команда да инсталираме module-assistant и nvidia-kernel:

apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common

след това изпълняваме:
m-a prepare m-a auto-install nvidia

Следващия начин е да използваме хранилищието на RANDALL: като добавим в /etc/apt/sources.list следния ред и изпълним следните команди:

deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia modules-unstable/i386/ --това е за sources.list на apt

apt-get update
apt-cache policy nvidia-kernel-$(uname -r)

apt-cache policy nvidia-kernel-$(uname -r) nvidia-glx nvidia-kernel-common

apt-get -t $NVDIST install nvidia-kernel-common nvidia-kernel-$(uname -r)


Следващия начин е да създадем собствено ядро с nVidia driver:

apt-get -t $NVDIST install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-common

cd /usr/src
tar -zxf nvidia-kernel-source.tar.gz

cd /usr/src/linux
make xconfig

- Graphics Support –> nVidia Riva support (FB_RIVA)

- Kernel Hacking –> Use 4Kb for kernel stacks instead of 8Kb (4KSTACKS)

- Processor Type and Features –> Local APIC support on uniprocessors (X86_UP_APIC) (not available if you have an SMP kernel, including hyperthreading)


cd /usr/src/linux
make-kpkg clean
make-kpkg kernel_image modules_image

cd /usr/src
dpkg -i kernel-image-*.deb nvidia-kernel-*.deb

Всички тези начини са описани ето тук: http://home.comcast.net/~andrex/Debian-nVidia/


Другия начин да си инсталирате Nvidia Driver e да си спрете X-a, да изтеглите инсталатора на Nvidia от тук http://www.nvidia.com/object/linux_..._100.14.11.html, да влезете в директорията в която е инсталаторът и да напишете ето това:

Пример:

След като го изтеглите инсталаторът не е с нужните разрешения, за да се стартира, затова напишете първо:


chmod 7777 NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run

и след това

./NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run


2. След като сме инсталирали драйвърите NVIDIA трябва да модифицираме нашия конфигурационен файл XF86Config-4 които се намира в /etc/X11:

Ето и промените които трябва да направим (отваряме конфигурационния файл с някакъв текстов редактор):

Внимание: Преди да започнете да правите каквито и да е промени по конфигурационния файл, направете BACKUP:

cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4_backup
Пример:


mcedit /etc/X11/XF86Config-4

в секцията "Device" трябва да променим следното:

identifier „nashata video karta“

Driver "nv" на -> "nvidia"

като „nashata video karta“ Driver "nv" трябва да изглеждат така:


Пример:


Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"


Supported Hardware

The nv driver supports PCI and AGP video cards based on the following NVIDIA chips:

RIVA 128
NV3
RIVA TNT
NV4
RIVA TNT2
NV5
GeForce 256, QUADRO
NV10
GeForce2, QUADRO2
NV11 & NV15
GeForce3, QUADRO DCC
NV20
nForce, nForce2
NV1A, NV1F
GeForce4, QUADRO4
NV17, NV18, NV25, NV28
GeForce FX, QUADRO FX
NV30, NV31, NV34, NV35, NV36, NV38

След като сме готови запазваме промените и рестартираме.

3. След като сме готови с инсталирането и конфигурирането на драйвъра за NVIDIA можем да продължим с конфигурирането на TVOUT-a:
в същата секция Section "Device" трябва да добавим следното:

Option "TwinView"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-70"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;320x200,NULL"
Option "TVStandard" "PAL-N"
Option "ConnectedMonitor" "CRT,TV"

Като опцията при Option "TVStandard" "PAL-N" може да бъде (NTSC; PAL-G; AUTO и др. стандарти)

Пример:


Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Option "Twinview" "TRUE"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-70"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;320x200,NULL"
Option "TVStandard" "PAL-G"
Option "ConnectedMonitor" "CRT , TV"
EndSection

А ако искате да използвате само телевизор без монитор промените са следните:

Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "TVStandard" "PAL-G"

Пример:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "TVStandard" "PAL-G"
EndSection

Написана от superflay
Благодарности на: www.dhstudio.eu
 Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини