Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Цветови селектор на PHP

PHP » PHP
azerot   трудност:    видян: 8285

В този урок ще ви покажа как да създадете php файл наречен color_select.php

<?php
function hsb( $h, $s, $v )
{
$r = $g = $b = 0;
if ( $s == 0 )
{
$r = $g = $b = $v;
}
else
{
$h = $h / 60;
$i = floor( $h );
$f = $h - $i;
$p = $v * ( 1 - $s );
$q = $v * ( 1 - $s * $f );
$t = $v * ( 1 - $s * ( 1 - $f ) );
switch( $i ) {
case 0: $r = $v; $g = $t; $b = $p; break;
case 1: $r = $q; $g = $v; $b = $p; break;
case 2: $r = $p; $g = $v; $b = $t; break;
case 3: $r = $p; $g = $q; $b = $v; break;
case 4: $r = $t; $g = $p; $b = $v; break;
default: $r = $v; $g = $p; $b = $q; break;
}
}
return array( $r, $g, $b );
}

function hsb2hex( $h, $s, $b )
{
list( $r, $g, $b ) = hsb( $h, $s, $b );
return sprintf( "#%02x%02x%02x", $r, $g, $b );
}
?>
<html>
<head>
<script language="Javascript">
function mover( id )
{
var obj = document.getElementById( id );
obj.style.borderColor = "black";
}
function mout( id )
{
var obj = document.getElementById( id );
obj.style.borderColor = "white";
}
function selectColor( color )
{
document.getElementById( "color" ).value = color;
}
function hover( color )
{
document.getElementById( "hoverColor" ).innerHTML = color;
}
</script>
<style type="text/css">
body { font-family: arial, verdana, sans-serif; }
#color { font-family: courier; }
#hoverColor { font-family: courier; }
</style>
</head>
<body>
Color: <input id="color" type="text" size="8" />
<table cellspacing="10" cellpadding="0"><tr><td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<?php
$id = 1;
for( $h = 0; $h < 360; $h += 18 ) { ?>
<tr>
<?php for( $b = 255; $b >= 0; $b -= 10 ) {
$color = hsb2hex( $h, $b / 255, $b );
?>
<td>
<div id="cp<?php echo( $id ); ?>" style="height:10px; width:10px; border:1px solid white; background:<?php echo( $color ); ?>;" onmouseover="mover('cp<?php echo( $id ); ?>');hover('<?php echo( $color ); ?>');" onmouseout="mout('cp<?php echo( $id ); ?>')" onclick="selectColor('<?php echo( $color ); ?>');"></div>
</td>
<?php
$id += 1;
} ?>
</tr>
<?php } ?>
</table>
</td><td valign="top">
<div id="hoverColor"></div>
</td></tr></table>
</body>
</html>


Важна в този скрипт е функцията HSB( ), която преобразува в RGB цветова стойност, подадена в тон, наситеност и яркост (h- тон,s-наситеност, b-яркост) на цветовото пространство. Този код е обърнат от C в PHP. Извикването на hsb2hex( ) пренася HSB конверсията и форматира изходната RGB стойност във формат #RRGGBB.

Тестване на кода:
Качете файла color_select.php и го отворете през браузъра си. Такъв трябва да е крайния резултат крайния резултат:Просто преместете мишката върху мрежата и стойността вдясно ще изобрази RGB стойността на цвета, който се намира под мишката. Щракването върху което и да е от квадратчетата ще постави RGB стойноста на цвета в текстовото поле Color.Коментари (1)

lolibi на 05.01 2008 в 19:43ч.
Пич земи обясни малко ле!!!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com