Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Конфигуриране на системата и мрежова конфигурация в Linux

Aleksandrov   трудност:    видян: 18449

 

Освен разглеждането на мрежовите интерфейси, командата позволява и манипулиране с тях. Например спирането и пускането на мрежовия интерфейс eth0 става по следния прост начин:

 

#ifconfig eth0 down

 

#ifconfig eth0 up

 

След изпълнението на първата команда, всякакъв трафик от и към eth0 се прекъсва. Той се възстановява след изпълнение на втората команда.

 

Основната функция на командата, обаче е задаването на настройки на мрежовите интерфейси. По-важните параметри на командата са:

 

 • interface – името на интерфейса, който ще се настройва. Например eth0. Вместо interface се слага това име.

   

 • up – „вдига“ интерфейса с име interface. След тази команда интерфейса става активен.

   

 • down – „сваля“ интерфейса с име interface. След тази команда интерфейс се деактивира.

   

 • [-] arp – позволява или забранява използването на ARP протокол за този интерфейс.

   

 • [-]promisc чрез този флаг се спира или пуска т.нар. promiscuous mode. В този режим всички пакети в мрежата ще се прихващата от интерфейса.

   

 • metric N – задава метриката на интерфейса.

   

 • mtu N – задава големината на MTU (Maximum Transfer Unit). Това е големината на пакета, която се предава на един път. По подразбиране за Ethernet карти, големината е 1500 байта.

   

 • netmask addr – задава мрежовата маска на интерфейса.

   

 • [-] broadcast [addr] – ако се зададен аргумент (addr), се променя адреса за броадкаст на мрежата. Ако не е зададен се включва или изключва флага IFF_BROADCAST на интерфейса.

   

 • [-]pointopoint [addr] – ако е зададен аргумент (addr) се активира режима „от-точка-до-точка“ (point-to-point). Този режим означава, че се осъществява директна връзка между два компютъра без никой между тях. Този режим се използва от модемите при осъществяване на връзка.

   

 • address – на мястото на този флаг се поставя IP адреса на интерфейса.

   


 

Ето няколко примерни конфигурации:

 

#ifconfig eth0 192.168.9.100 – задава на интерфейса eth0 IP адрес 192.168.9.100

 

#ifconfig ppp0 mtu 512 – задава размер на MTU 512 байта. Удачно при dial-up връзки.

 

#ifconfig eth0 broadcast 192.168.9.0 – задава като броудкаст адрес, мрежовия адрес. По подразбиране броудкаст адреса е 192.168.9.255

 

#ifconfig eth0 netmask 255.255.255.32 – задава мрежова маска на интерфейса eth0. По подразбиране маската ма мрежа клас C е 255.255.255.0.

 


Командата ifconfig може да се използва и за присъединяване на няколко IP адреса към една и съща мрежова карта. Те образуват „псевдоними“:

#ifconfig eth0:1 192.168.10.100 up

 

Друга важна команда е route. Чрез нея администратора може да манипулира маршрутизиращата таблица на ядрото на операционната система. Най-простото използване на командата е:

 

#route

 

Kernel IP routing table

 

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface

 

localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

 

loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo

 

default moria2.online.b 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0

 


Страници: «1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com