Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Логин система с всичко без mysql

PHP » PHP
vencisf   трудност:    видян: 9779

Системата се състои от 4 файла и 1 папка

gmain.php

country.php

search.php

папка

files

 


Да започваме първо правим файла gmain.php вътре е цялата система регистър,логин,търсене,съобщения,промяна на профила,качване на аватар,

gmain.php

<html>
<head>
<meta charset="windows-1251">
<script language="JavaScript">
<!--
function emo(emo){
document.all.message.value += emo;
document.all.message.focus();
return;
}
//-->
</script>
</head>
<?php
$prl=$name;
extract($HTTP_GET_VARS);
extract($HTTP_POST_VARS);
$auser="admin"; //усернайма на администратора на сайта
$apassword="password"; //паролата на администратора на сайта
$date=time();
$message = str_replace ("n","<br>", $message);
$message = str_replace ("|~~|","", $message);
$message = str_replace (":)","<img src=images/smile.gif>", $message);
$message = str_replace (":(","<img src=images/sad.gif>", $message);
$message = str_replace (":P","<img src=images/tongue.gif>", $message);
$message = str_replace (":o","<img src=images/scared.gif>", $message);
$message = str_replace (":C","<img src=images/mad.gif>", $message);
$message = str_replace (";)","<img src=images/rolleyes.gif>", $message);
$message = str_replace (";Y","<img src=images/thumbsup.gif>", $message);
$message = str_replace (":D","<img src=images/laugh.gif>", $message);
$message = str_replace (":s","<img src=images/shocking.gif>", $message);
$message = str_replace (":r","<img src=images/naughty.gif>", $message);
$message = str_replace (":/","<img src=images/sweatdrop.gif>", $message);
$message = str_replace (":O)","<img src=images/clown.gif>", $message);
$message = str_replace (":H)","<img src=images/heart.gif>", $message);
$message = str_replace (":i)","<img src=images/info.gif>", $message);
$message = str_replace (":Q)","<img src=images/question.gif>", $message);
$message = stripslashes ($message);
$lday =date("D d");
$lmonth =date("M");
$lyear =date("Y");
$dated="$lday-$lmonth-$lyear";
if($action == "signup") {
signup();
}
if($action == "join") {
$user = file("g_file.mpr");
$lis = 0;
if(strlen($name) <= 2){
 print "<p><BR><BR><BR><b>Вашето потребителско име трябва да е повече от 2  символа</b><br><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><BR><BR><BR>";
}
elseif(strlen($password) <= 2){
 print "<p><BR><BR><BR><b>Вашата парола трябва да е по дълга от 2 символа</b><br><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><BR><BR><BR>";
}
elseif(strlen($email) <= 2){
 print "<p><BR><BR><BR><b>Е-Майла ви трябва да е валиден</b><br><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><BR><BR><BR>";
}
elseif(strlen($year) <= 2){
 print "<p><BR><BR><BR><b>Интернет сайта ви трябва да бъде валиден</b><br><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><BR><BR><BR>";
}
else{
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];";
  $meta = $name;
  $meta2 =$temp[0];
  if($meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
 }
}
if(sizeof($list) != "0") {
echo "<font face=arial color=red><b>Потребителското име е заето, моля изберете друго.</font><BR><BR>";
signup();
}
else{
$dpo=file("g_file.mpr");
$op=sizeof($dpo);
$fp = fopen ("g_file.mpr", "a+");
fwrite ($fp, $name);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $password);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $email);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $rname);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $month."||".$day."||".$year);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $gender);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $country);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $date);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $hide);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, $op);
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, ";");
fwrite ($fp, "n");
fclose ($fp);
$to=$email;
$message="Здравейте..n n Потребителското ви име : $name n Паролата ви : $password n Ве ще може да качите вашите снимки след като се логнете.";
$subject="Добре дошли !";
$mess = "$message n";
$mailheaders="Return-path: Find_A_Friend@Donot_Replyn";
$mailheaders.="From: Find_A_Friend@Donot_Reply";
$sent=mail(trim($to), $subject, $mess, $mailheaders);
$f = fopen ("files/".$name.".txt", "w");
fwrite ($f,"250");
fclose ($f);
$g = fopen ("files/".$name."_profile.mpr", "w");
fclose ($g);
$w = fopen ("files/".$name."_det.mpr", "w");
fwrite ($w, $name);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $email);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $rname);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $month."||".$day."||".$year);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $gender);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $country);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $date);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $hide);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, $op);
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, ";");
fwrite ($w, "n");
fclose ($w);
$h = fopen ("files/".$name."_message.mpr", "w");
fwrite ($h, "new1|~~|admin|~~|Добре дошли|~~| Добре дошли в нашия сайт за запознанства. <BR>Тук вие може да си намерите нови приятели.<br>Не забравяйте и да качите ваши снимки като натиснете на Промяна на профила.<br>Успех !!! <img src=images/thumbsup.gif> |~~|0|~~|$dated|~~|" );
fwrite ($h,"n");
fclose ($h);
echo "<p><b>Регистрацията премина успешно !<BR><BR><A href="?action=login">Влез с потребителското си име</A>";
}
}
}
if($action == "login"){
echo"<FONT SIZE=2 COLOR=#330000 class=copyright>Потребителско вход:</FONT>";
login();
}
 if($action == "dologin"){
if(strlen($s) >= 1){
$name=base64_decode($s);
$password= base64_decode($t);
}
$user = file("g_file.mpr");
if(strlen($name) <= 2){
 print "<p><BR><BR><BR><b>Потребителското ви име трябва да е по дълго от 2 символа</b><br><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><BR><BR><BR>";
}else{
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $name;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $password;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
for($y=0;$y<sizeof($list);$y++) {
$temp = explode(";",$list[$y]);
$b=base64_encode ("$temp[0]");
$c=base64_encode ("$temp[1]");
if ($temp[6]!=0){
$p="Твоя леб сайт е активиран <a href=?action=change&id=$temp[5]>Деактивирай го</a>";
   }elseif($temp[6]==0 && $temp[7]==1){
   $p="Твоя леб сайт е деактивиран <a href=?action=change&id=$temp[5]>Активирай го</a>";
    }
    elseif($temp[6]==0 && $temp[7]<=0){
    $p="Твоя леб сайт е деактивиран <a href=?action=change&id=$temp[5]>Активирай го</a>";
    }
$bb = file("files/$temp[0]_message.mpr");
$mm=0;
for($d=0;$d<sizeof($bb);$d++) {
$tep = explode("|~~|",$bb[$d]);
if($tep[0] == "new1") {
$mlist[$mm] = $d;
$mm++;
}
}
$h=sizeof($mlist);
$cc = file("files/$temp[0]_profile.mpr");
for($vt=0;$vt<sizeof($cc);$vt++) {
$remp=explode("|~~|",$cc[$vt]);
}
$d="$temp[9]";
if(strlen($remp[0])<=0){
 $pic="<img src=images/info.gif> Вие нямате качени снимки, натисни <A href=?action=uploadpic&wp=$b&wq=$c>ТУК</A>, за да качиш.";
}
echo "<table><tr><td>Добре дошъл : $temp[0]<br>Имаш <b>$h</b> нови съобщения</td></tr><tr>
<td><li><A href=?action=messagebox&s=$b&t=$c&n=1>Кутия с съобщения</A></td><tr><td><li><A href=?action=change&wp=$b&no=$d&wq=$c>Промяна на профила</A></td></tr><tr><td><li><a href=?action=profile&user=$temp[0] target=_blank>Виш профила</td></tr><tr><td><li><a href=?action=compose&t=$c&s=$b>Изпрати съобщение</td></tr><tr><td><li><a href=?action=logout>Излез</a></td></tr></table><table><tr><td>$pic</td></tr></table>";
}
}
else{
echo "<FONT SIZE=2 COLOR=red face=arial>Грешно потребителско име или парола !</FONT>";
login();
}
}
}
if ($action=="profile"){
if (file_exists ("files/".$user."_det.mpr")){
$io=  "files/".$user."_det.mpr";
$ip=  "files/".$user."_profile.mpr";
$fd = fopen ($io, "r");
$mtuff = fread ($fd, filesize ($io));
fclose ($fd);
$ff = fopen ($ip, "r");
$stuff = fread ($ff, filesize ($ip));
fclose ($ff);
$vemp = explode (";",$mtuff);
$temp = explode (";",$stuff);
if(strlen($stuff)>=4){
$pic="files/$temp[0]";
}else{
$pic="images/no_pic.jpg";
}
$bdat=explode("||",$vemp[3]);
if($vemp[8]=="0"){
$bn=base64_encode($vemp[0]);
$mess="<form method=post action=?action=sendemail><input type=hidden name=bn value=$bn><input type=submit value='Изпрати е-майл'></form>";
}else{
$mess="";
}
echo "<table width=100% align=middle><tr><td></td><td></td></tr>";
echo "<td><table width=65%><div align=left><tr><td align=left>Потребителско име : $vemp[0]</td></tr><tr><td>Изтинско име : $vemp[2]</td></tr><tr><td>Положение : $vemp[4]</td></tr><tr><td>Държава : $vemp[5]</td></tr><tr><td>Рожден ден : $bdat[0]-$bdat[1]-$bdat[2]</td></tr><tr><td>$mess</td></tr></table></td><td><table border=1 cellspacing=0 bordercolor=#000000 width=50%><div align=right><td align=right border=1><img src=$pic></td></div></table></td></table>";
}else{
 echo "Няма тъкъв потребител";
}
}
if ($action==""){
echo "<table width=100%><td width=75%><BR><BR><BR><table width=100%><td><FONT SIZE=4 >Търси си приятел</FONT></td></table><table width=100%><tr><td width=22%><form action=?action=search method=post name=searchform><FONT SIZE=2>Име :</FONT></td><td><input type=text name=keyword size=25 maxlength=100><BR>(остави го празно за да немери всички)</td></tr><tr><td>Държава:</td><td>";
include "country.php";
echo"</td></tr><tr><td width=5><font size=-1>Положение :</font></td>";

?>
<td><select name=gender value="Select" style="BACKGROUND: #f5f5f5; COLOR: #303030; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 200"><option value="Any">Без значение</option><option value="Male">Самот(на/ен)</option><option value="Female">Оженен/Омъжена</option>
      </td></tr><td></td><td><input type=submit value=Търси><BR><font size=2><BR></form></td></table><BR><B><A href=?action=signup>Регистрирай</A> се сега, за да си намериш нови приятели.</B><BR></td><td><table border=1 bordercolor=#f5f5f5 cellspacing=0 width=100%><td><U>Последно регистрирали се потребители :</U>
   <?php
$db_file = "g_file.mpr";
$latest_max = 5;
$lines = file($db_file);
$a = count($lines);
$u = $a - $latest_max;
for($i = $a; $i >= $u ;$i--){
if(substr($lines[$i], 0, 5 )!= ""){
$temp = explode(";",$lines[$i]);
echo "<li><a href="?action=profile&user=$temp[0]"><b>$temp[0]</b></a><BR>   От $temp[6]<BR>";
}
}
 ?></td></table></td></table>
<?php
}
if ($action=="search"){
$results_per_page=15;
$user = file("g_file.mpr");
$lis = 0;
if(strlen($keyword) <= 0 && strlen($country)<=0 && $gender=="Any"){
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];";
  $list[$lis] = $opp[$x];
  $lis++;
}
}
elseif(strlen($keyword) <= 0 && strlen($country)<=0 && $gender!="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
$opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];";
$meta = metaphone($gender);
$meta2 =metaphone($temp[5]);
$such = stristr($meta2,$meta);
if($such) {
$list[$lis] = $opp[$x];
$lis++;
}
}
}elseif(strlen($keyword) <= 0 && strlen($country)>0 && $gender=="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];";
$r=$temp[6];
$p=$country;
include "search.php";
}
}
elseif(strlen($keyword) > 0 && strlen($country)<=0 && $gender=="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];";
  $r=$temp[0];
  $p=$keyword;
include "search.php";
}
}
elseif(strlen($keyword) >0 && strlen($country)>0 && $gender!="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
$opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
$meta = metaphone($keyword);
$meta2 =metaphone($temp[0]);
$such = stristr($meta2,$meta);
$aq= $country;
$ap =$temp[6];
if($ap==$aq && $such && $gender==$temp[5]) {
$list[$lis] = $opp[$x];
$lis++;
}
}
}
elseif(strlen($keyword)<=0 && strlen($country)>0 && $gender!="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
$opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
//$meta = metaphone($keyword);
//$meta2 =metaphone($temp[0]);
//$such = stristr($meta2,$meta);
$aq= $country;
$ap =$temp[6];
if($ap==$aq &&  $gender==$temp[5]) {
$list[$lis] = $opp[$x];
$lis++;
}
}
}
elseif(strlen($keyword)>0 && strlen($country)>0 && $gender=="Any"){
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
$temp = explode(";",$user[$x]);
$opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
$meta = metaphone($keyword);
$meta2 =metaphone($temp[0]);
$such = stristr($meta2,$meta);
$aq= $country;
$ap =$temp[6];
if($ap==$aq && $such) {
$list[$lis] = $opp[$x];
$lis++;
}
}
}
if(sizeof($list) != "0") {
  echo " <font face=arial><p><b>",sizeof($list),"</b> резултат(и) от търсенето. натисни на потребителското име за да видиш профила.<BR><table width=80% border=1 cellspacing=0 align=center><tr><td>Потребителско име<td>Положение</td><td>Държава</td></tr>";
  }else{
  echo "Няма намерени резултати.";
 }
$latest_max = sizeof($list);
$u = $a - $latest_max;
if (is_file("g_file.mpr"))
 {
 $s=sizeof($list);
if ($page=='' or !$page) { $page=1; }
$end=$results_per_page*$page;
$start=$end-$results_per_page;

if ($start<>'0') {
 $new_page=$page-1;
 $prev="<a href='?action=search&keyword=$keyword&country=$country&gender=$gender&page=$new_page'><---Предишна страница</a>";
}
else {
 $prev="";
}

if ($end<$s) {
 $new_page1=$page+1;
 $next="<a href='?action=search&keyword=$keyword&country=$country&gender=$gender&page=$new_page1'>Следваща страница---></a>";
}
else {
 $next="";
}
$today = time();
for ($i=$start; $i<$end; $i++){
 if(substr($list[$i], 0, 5 )!= "")
 {
    $p=explode(';', $list[$i]);
 echo "<tr><td><a href='?action=profile&user=$p[0]'><b>$p[0]</a></td><td>$p[5]</td><td>$p[6]</td></tr>";
}
}
$pages=$s/$results_per_page;
$pages1=round($pages, 2);
$p= explode(".", $pages1);
$pcount=count($p);
$ext=$p[$pcount-2];
if ($ext!=0) {
 $num=$p[0]+1;
}

else {
 $num=$p[0];
}
echo "<table width='100%'><tr><td align='left'>$prev</td><td align='center'>";
for ($i=1; $i<=$num; $i++) {
 if ($i==$page) {
echo "<B> $i </B> ";

 }
 else {
echo "<a href='?action=search&keyword=$keyword&country=$country&gender=$gender&page=$i'>[$i]</a>";
}
}
echo "</td><td align='right'>$next</td></tr></table>";
}
}
//}
if($action=="sendemail"){
?>
<table width=90% align=middle>
<form method=post action='?action=send_mail'>
<tr><td>Вашия е-майл :</td><td><input type=text name=subject value='' maxlength="35"></td></tr>
<tr><td>Тема :</td><td><input type=text name=subject value='' maxlength="35">
</td><tr><td width=59>Съобщение :</td>
<td width=187>
<textarea name=mesd wrap=VIRTUAL cols=50 rows=8></textarea>
</td><input type=hidden name=bn value='<?php echo $bn; ?>'></td>
<tr><td></td><td align=center><input type=submit value=Изпрати></td></tr></form></table>
<?php
}
if ($action=="send_mail"){
$rn=base64_decode($bn);
$io=  "files/".$rn."_det.mpr";
$fd = fopen ($io, "r");
$mtuff = fread ($fd, filesize ($io));
fclose ($fd);
$vemp = explode (";",$mtuff);
$to=$vemp[1];
$message="$mesd";
$subject="$subject";
$mess = "$message n";
$mailheaders="От: $fromn";
$mailheaders.="От : $from";
$sent=mail(trim($to), $subject, $mess, $mailheaders);
echo "Е-майла е изпратен успешно на този потребител.";
}
if ($action=="change"){
$r=base64_decode ("$wp");
$d=base64_decode ("$wq");
$user = file("g_file.mpr");
if(strlen($r) <= 0){
print "Please Login Again";
}else{
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $r;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $d;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
$num="0";
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
$filename="g_file.mpr";
$id=$no;
if($_GET['no'] >= 0){
global $filename;
$no = $_GET['no'];
$fp = @fopen($filename, 'r');
$array = explode("n", fread($fp, filesize($filename)));
for($x=0;$x<sizeof($array);$x++) {
$temp = explode(";",$array[$x]);
$line[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];";
}
$mod = explode(";", $line[$no]);
echo "Промяна на профила";
echo "<form method="POST" action="?action=change_2" method="post">";
echo "<table><tr><td>Име :</td><td><input type="text" value="$mod[3]" name="rname" size="50"></td></tr>";
echo " <tr><td><font size=-1>Е-майл :</font></td><td><input type=text name=email size=30 value=$mod[2]> Скрий е-майла :<select name=hide style="BACKGROUND: #f5f5f5; COLOR: #303030; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 200"><option value="0">Не<option value="1">Да</select></td>";
echo "<tr><font face=arial size=2><td>Държава :</td><td>";
include "country.php";
echo "</td></tr>";
$gui=base64_encode("$mod[4]");
$agg=base64_encode("$mod[5]");
echo "<input type="hidden" name="dna" value="$wp">";
echo "<input type="hidden" name="dpa" value="$wq">";
echo "<input type="hidden" name="bda" value="$gui">";
echo "<input type="hidden" name="gen" value="$agg">";
echo "<input type="hidden" name="no" value="$no">";
echo "<tr><td></td><td><input type="submit" value="Обнови"> ";
echo "<input type="reset" value="Изчисти"></td></tr>";
echo "</form></table>";
echo"<hr>";
echo "<table valign=top><tr><td>Качи твоя снимка.<BR><li>Максималните размери са 250 на 250<br><li>Снимката трябва да е до 50Kb.<BR><li>Снимката трябва да е в формат <B>jpg</B>.<BR></td></tr><tr><td align=center><form  ENCTYPE=multipart/form-data method=post action=?action=doupload><input type=file name=fileup$num><input type=hidden name=filename value=$r><input type=hidden name=pn value="$wq"><input type=submit value=Качи></td></tr></table>";
}
else{
print "Няма избрано потребителско име";
}
}
}
}
if($_GET['action'] == "change_2") {
$filename="g_file.mpr";
global $filename;
$name=base64_decode($dna);
$password=base64_decode($dpa);
$bdate=base64_decode($bda);
$gender=base64_decode($gen);
$data_submitted=time();
$no = $_POST['no'];
$fp = @fopen($filename, 'r');
$array = explode("n", fread($fp, filesize($filename)));
for($x=0;$x<sizeof($array)-1;$x++) { 
$temp = explode(";",$array[$x]);
$line[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];";
}
$line[$no]= "$name;$password;$email;$rname;$bdate;$gender;$country;$data_submitted;$hide;$no;";
$sline="$name;$email;$rname;$bdate;$gender;$country;$data_submitted;$no;$hide;";
    $fp = fopen ("$filename", "w");
    for($i=0; $i<sizeof($line);$i++){   
    fwrite ($fp, $line[$i]);
    fwrite ($fp, "n");
    }
    fclose ($fp);
    $fp = fopen ("files/".$name."_det.mpr", "w");
    fwrite ($fp, $sline);
    fwrite ($fp, "n");
    print "<p><p>Вашия прогил е обновен успешно.<br><br><BR>";
    echo"<BR><form method=post action=?action=dologin><input type=hidden name=t value=$dpa><input type=hidden name=s value=$dna><input type=submit value="Назад към началната страница" border=1></A></form>";
    }
if($action=="uploadpic"){
$r=base64_decode ("$wp");
$d=base64_decode ("$wq");
$user = file("g_file.mpr");
if(strlen($r) <= 0){
print "Please Login Again";
}else{
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $r;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $d;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
$num="0";
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
echo "<table valign=top><tr><td>Качи твоя снимка.<BR><li>Максималните размери са 250 на 250<br><li>Снимката трябва да е до 50Kb.<BR><li>Снимката трябва да е в формат <B>jpg</B>.<BR></td></tr><tr><td align=center><form  ENCTYPE=multipart/form-data method=post action=?action=doupload><input type=file name=fileup$num><input type=hidden name=filename value=$r><input type=hidden name=pn value="$wq"><input type=submit value=Качи></td></tr></table>";
}
}
}
if($action=="doupload") {
$num = 0;
$picture = "fileup$num"."_name";
$picture1 = $$picture;
$picture2 = "fileup$num";
$picture3 = $$picture2;
$cpic=explode (".",$picture1);
$cvb= base64_decode("$pn");
if($picture3 != "none") {
$filesizebtyes = filesize($picture3);
if(file_exists("files/$picture3")&& $filesizebtyes <= "50000" && $cpic[1]== "jpg") {
copy ($picture3, "files/$filename.$cpic[1]");
echo "Файла $picture1 е качен успешно<BR>";
$g = fopen ("files/".$filename."_profile.mpr", "w");
fwrite ($g,"$filename.$cpic[1]");
fclose ($g);
} elseif($filesizebtyes <= "50000" && $cpic[1]== "jpg") {
copy ($picture3, "files/$filename.$cpic[1]");
echo "Снимката $picture1 е качена успешно<BR><a href=?action=profile&user=$filename>Виште профила си.</a><BR>";
$g = fopen ("files/".$filename."_profile.mpr", "w");
fwrite ($g,"$filename.$cpic[1]");
fclose ($g);
}else{
echo "Снимката е над 50 Kb или не е jpg формат.";
}
echo"<BR><form method=post action=?action=dologin><input type=hidden name=name value=$filename><input type=hidden name=password value=$cvb><input type=submit value="Назад към началната страница" border=1></A></form>";
}
}
if($action=="reply") {
$r=base64_decode ("$s");
$d=base64_decode ("$t");
$user = file("g_file.mpr");
if(strlen($r) <= 0){
print "Please Login Again";
}else{
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $r;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $d;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
?>
<form method=post action="?action=messagebox&do=sendmessage">
<table>
<td>До :</td>
<td>
<input type=text name=to value="<?php echo "$api"; ?>"> Относно :<input type=text name=subject value='<?php echo "Re: $sup"; ?>' maxlength="35">
<input type=hidden name=from value='<?php echo $r; ?>'>
      </td><tr><td></td><td><?php smiles(); ?></td><tr>
<td width=59>Съобщение :</td>
<td width=187>
<textarea name=message wrap=VIRTUAL cols=55 rows=10></textarea>
      </td>
<tr><td></td><td>
<input type=hidden name=s value=<?php echo $s; ?>>
<input type=hidden name=t value=<?php echo $t; ?>>
<input type=submit name=submit value=Изпрати>
</td>
</form>
</table>
<?php
}
}
}
if($action=="compose"){
 ?>
<form method=post action="?action=messagebox&do=sendmessage">
<table>
<td>До потребител :</td>
<td>
<input type=text name=to value=""> Относно :<input type=text name=subject value='' maxlength="35">
<input type=hidden name=from value='<?php echo $r; ?>'>
      </td><tr><td></td><td><?php smiles(); ?></td><tr>
<td width=59>Съобщение :</td>
<td width=187>
<textarea name=message wrap=VIRTUAL cols=55 rows=10></textarea>
      </td>
<tr><td></td><td>
<input type=hidden name=s value=<?php echo $s; ?>>
<input type=hidden name=t value=<?php echo $t; ?>>
<input type=submit name=submit value=Изпрати>
</td>
</form>
</table>
<?php
}
function smiles(){
?>
<a href="javascript:emo(' :) ')"><img src="images/smile.gif" border=0 alt=":)"></a>
    <a href="javascript:emo(' :(' ) "><img src="images/sad.gif" border=0 alt=":("></a>
    <a href="javascript:emo(' :P ')"><img src="images/tongue.gif" border=0 alt=":P"></a>
    <a href="javascript:emo(' :o ')"><img src="images/scared.gif"  border=0 alt=":o"></a>
    <a href="javascript:emo(' :C ')"><img src="images/mad.gif" border=0 alt=":C"></a>
    <a href="javascript:emo(' ;Y ')"><img src="images/thumbsup.gif" border=0 alt=";Y"></a>
 <a href="javascript:emo(' :O) ')"><img src="images/clown.gif"border=0 alt=":0"></a>
    <a href="javascript:emo(' :D ')"><img src="images/laugh.gif" border=0 alt=":D"></a>
    <a href="javascript:emo(' :/ ')"><img src="images/sweatdrop.gif" border=0 alt=":/"></a>
    <a href="javascript:emo(' :s ')"><img src="images/shocking.gif" border=0 alt=":s"></a>
    <a href="javascript:emo(' :r ')"><img src="images/naughty.gif" border=0 alt=":r"></a>
    <a href="javascript:emo(' ;) ')"><img src="images/rolleyes.gif"border=0 alt=";)"></a>
    <a href="javascript:emo(' :H) ')"><img src="images/heart.gif"border=0 alt=":H)"></a>
    <a href="javascript:emo(' :i) ')"><img src="images/info.gif"border=0 alt=":i)"></a>
    <a href="javascript:emo(' :Q) ')"><img src="images/question.gif"border=0 alt=":Q)"></a>
 <?php
}
if($action=="read"){
$r=base64_decode ("$s");
$d=base64_decode ("$t");
$user = file("g_file.mpr");
if(strlen($r) <= 0){
print "Please Login Again";
}else{
 for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $r;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $d;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
$lines = "files/".$r."_message.mpr";
$fp = @fopen("$lines", 'r');
$array = explode("n", fread($fp, filesize("$lines")));
for($x=0;$x<sizeof($array)-1;$x++) { 
$mod = explode("|~~|", $array[$n]);
$line[$x] = "$mod[0]|~~|$mod[1]|~~|$mod[2]|~~|$mod[3]|~~|$mod[4]|~~|$mod[5]|~~|";
}
$fpo = @fopen($lines, 'r');
$array = explode("n", fread($fpo, filesize($lines)));
for($x=0;$x<sizeof($array)-1;$x++) { 
$temp = explode("|~~|",$array[$x]);
$line[$x] = "$temp[0]|~~|$temp[1]|~~|$temp[2]|~~|$temp[3]|~~|$temp[4]|~~|$temp[5]|~~|";
}
$line[$n]= "new2|~~|$mod[1]|~~|$mod[2]|~~|$mod[3]|~~|$mod[4]|~~|$mod[5]|~~|";
$fpm = fopen ($lines, "w");
fwrite ($fpm, $line[0]);
for($i=0; $i<sizeof($line);$i++){   
fwrite ($fpm, $line[$i]);
fwrite ($fpm, "n");
}
fclose ($fpm);
fclose ($fpo);
echo "<table width=90%><tr><td>От : $mod[1]<BR> На : $mod[5]<hr></td></tr><tr><td>Съобщение :</td></tr><tr><td border=1 bgcolor=#fffff0>$mod[3]</td></tr></table><table width=30%><tr><td><form method=post action=?action=messagebox><input type=hidden name=s value="$s"><input type=hidden name=t value="$t"><input type=submit value="Кутия с съобщения"></form></td><td><form method=post action=?action=reply><input type=hidden name=api value='$mod[1]'><input type=hidden name=s value="$s"><input type=hidden name=t value="$t"><input type=hidden name=sup value='$mod[2]'><input type=submit value="Отговори"></form></td><td><form method=post action=?action=messagebox&do=delete><input type=hidden name=s value="$s"><input type=hidden name=t value="$t"><input type=hidden name=to value="$r"><input type=hidden name=n value="$n"><input type=submit value="Изтрий"></form></td></table>";
}
}
}
if($action=="messagebox"){
$r=base64_decode ("$s");
$d=base64_decode ("$t");
if($do=="sendmessage"){
if (file_exists("files/".$to."_message.mpr")){
$rpo=file("files/".$to."_message.mpr");
$l= sizeof($rpo);
$po = fopen ("files/".$to."_message.mpr", "a+");
fwrite ($po, "new1");
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, $r);
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, $subject);
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, $message);
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, $l);
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, $dated);
fwrite ($po, "|~~|");
fwrite ($po, "n");
fclose ($po);
echo "Съобщението ви е изпратено успешно.<hr>";
}else{
echo "<FONT SIZE=2 COLOR=#FF0000>ГРЕШКА !!! Този потребител не съществува.<BR></FONT>";
}
}
if($_GET['do'] == "delete") {
$lines = "files/".$r."_message.mpr";
$fp = @fopen("$lines", 'r');
$array = explode("n", fread($fp, filesize("$lines")));
for($x=0;$x<sizeof($array)-1;$x++) { 
$mod = explode("|~~|", $array[$n]);
$line[$x] = "$mod[0]|~~|$mod[1]|~~|$mod[2]|~~|$mod[3]|~~|$mod[4]|~~|$mod[5]|~~|";
}
if($_GET['n'] >= 0){
$fpo = @fopen("files/".$r."_message.mpr", 'r');
$nrray = explode("n", fread($fpo, filesize("files/".$r."_message.mpr")));
for($fg=0;$fg<sizeof($nrray);$fg++) { 
$yemp = explode("|~~|",$nrray[$fg]);
$bline[$fg] = "$yemp[0]|~~|$yemp[1]|~~|$yemp[2]|~~|$yemp[3]|~~|$yemp[4]|~~|$yemp[5]|~~|";
}
$bline[$n]= "$new2|~~|$mod[1]|~~|$mod[2]|~~|$mod[3]|~~|$mod[4]|~~|$mod[5]|~~|";
$fpm = fopen ("$lines", "w");
for($ti=0; $ti<sizeof($bline);$ti++){
if($ti==$n){
fwrite ($fpm, $bline[$n]);
}
fwrite ($fpm, $bline[$ti]);
fwrite ($fpm, "n");
}
fclose ($fpm);
}
}
$user = file("g_file.mpr");
for($x=0;$x<sizeof($user);$x++) {
  $temp = explode(";",$user[$x]);
  $opp[$x] = "$temp[0];$temp[1];$temp[2];$temp[3];$temp[4];$temp[5];$temp[6];$temp[7];$temp[8];$temp[9];$temp[10];$temp[11];$temp[12];";
  $meta = $r;
  $meta2 =$temp[0];
  $aq= $d;
  $ap =$temp[1];
  if($aq==$ap && $meta==$meta2) {
  $list[0] = $opp[$x];
  $list1[0] = $opp[$x];
 }
}
if(sizeof($list) != "0" && sizeof($list1) != "0") {
echo "Кутия със съобщения<hR>";
$results_per_page= "10" ;
$user1 = file("files/".$r."_message.mpr");
echo "Виш всичките съобщения";
$tlis = 0;
 for($mp=sizeof($user1);$mp>=0;$mp--){
  $mop = explode("|~~|",$user1[$mp]);
  $opp[$mp] = "$mop[0]|~~|$mop[1]|~~|$mop[2]|~~|$mop[3]|~~|$mop[4]|~~|$mop[5]|~~|$mop[6]|~~|";
  $such1 = $mop[0];
   if($such1) {
    $list2[$tlis] = $opp[$mp];
    $tlis++;
   }
 }
if(sizeof($list2) != "0") {
echo "<table width=100% border=1 bordercolor=black bgcolor=#ffffff><td width=20%>Дата</td><td width=15%>От</td><td width=57%>Относно</td><td width=8%><B><FONT COLOR=red>Изтрий</FONT></B></td>";
}
else{
echo "<p><b> Нямате писна в кутията.</b><BR><BR><BR><BR>";
}
$latest_max = sizeof($list2);
$u = $a - $latest_max;
if (is_file("files/".$r."_message.mpr"))
{
$sop=sizeof($list2);
if ($page=='' or !$page) { $page=1; }
$end=$results_per_page*$page;
$start=$end-$results_per_page;

if ($start<>'0') {
 $new_page=$page-1;
 $prev="<a href='?action=messagebox&s=$s&t=$t&n=1&page=$new_page'><---Предишна страница</a>";
}
else {
 $prev="";
}

if ($end<sizeof($list2)) {
 $new_page1=$page+1;
 $next="<a href='?action=messagebox&s=$s&t=$t&n=1&page=$new_page1'>Следваща страница---></a>";
}
else {
 $next="";
}
$today = time();
for ($in=$start; $in<$end; $in++){
 if(substr($list2[$in], 0, 3 )=="new")
 {
    $kp=explode('|~~|', $list2[$in]);
 if(substr($list2[$in], 0, 4 )=="new1")
  {
 $color="#CCCCCC";
 }else {
 $color="#ffffff";
 }
 echo "<tr><td bgcolor=$color>$kp[5]</td><td bgcolor=$color>$kp[1]</td><td bgcolor=$color><a href=?action=read&n=$kp[4]&s=$s&t=$t>$kp[2]</td><td bgcolor=$color><a href=?action=messagebox&do=delete&s=$s&t=$t&to=$r&n=$kp[4]>Изтрий</a></td></tr>";
}
}
$pages=$sop/$results_per_page;
$pages1=round($pages, 2);
$pi= explode(".", $pages1);
$pcount=count($pi);
$ext=$pi[$pcount-2];
if ($ext!=0) {
 $num=$pi[0]+1;
}

else {
 $num=$pi[0];
}
echo "<table width='100%'><tr><td align='left'>$prev</td><td align='center'>";
for ($im=1; $im<=$num; $im++) {
 if ($im==$page) {
echo "<B> $im </B> ";

 }
 else {
echo "<a href='?action=messagebox&s=$s&t=$t&n=1&page=$im'>[$im]</a>";
}
}
echo "</td><td align='right'>$next</td></tr></table>";
echo "<table align=middle width=100%><td align=center><form method=post action=?action=dologin><input type=hidden name=s value=$s><input type=hidden name=t value=$t><input type=submit value='Назад към менюто'></td></table>";
}
}
}
if($action=="logout"){
echo "Излязохте успешно.<br>";
login();
}
function login(){
?>
<br><form method=post action=?action=dologin>
<table width=80% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td width=14% ><font size=-1>Потребителско име :</font></td>
<td width=187>
<input type=text name=name size=20>
</td>
</tr><tr><td width=14%>
Парола :</td><td><input type=password name=password ></td></tr>
<tr>
<td width=59></td>
<td>
<input type=submit name=submit value=Влез>
</td>
</tr>
<td><A href="?action=signup">Регистрация !</A></td>
</table>
</form>
<?php

function signup(){
?>
<form method=post action=?action=join>
 <table width=80% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
   <tr><td></td><td><FONT SIZE="2" class="copyright" color=#330000>Регистрация</FONT><BR><BR></td></tr><tr>
      <td width=10 ><font size=-1>Потребителско име :</font></td>
      <td width=187>
        <input type=text name=name size=20>
      </td>
    </tr><tr><td width=10%>
     Парола :</td><td><input type=password name=password ></td></tr>
     <td width=5><font size=-1>Е-майл :</font></td>
      <td width=14%>
        <input type=text name=email size=20> Скрий е-майла :<select name=hide style="BACKGROUND: #f5f5f5; COLOR: #303030; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 200"><option value="0">Не<option value="1">Да</select>
      </td>
    </tr>
       <td width=5><font size=-1>Име :</font></td>
      <td width=14%>
        <input type=text name=rname size=20 maxlength=25>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=5><font size=-1>Дата на раждане :</font></td>
   <td>
         <select name=month style="BACKGROUND: #f5f5f5; COLOR: #303030; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 200"><option value="">[Избери едно]<option value="January">Януари<option value="February">Февруари<option value="March">Март<option value="April">Април<option value="May">Май<option value="June">Юни<option value="July">Юли<option value="August">Август<option value="September">Септември<option value="October">Октомври<option value="November">Ноември<option value="December">Декември</select></span> Ден :<input type=text name="day" value="" size=2 maxlength=2 > Година :<input type=text name="year" value="" size=4 maxlength=4 > (Месец, Ден, Година)

      </td>
    </tr>
 <tr>
      <td width=5><font size=-1>Положение :</font></td>
      <td width=50%>
        <select name=gender value="Select" style="BACKGROUND: #f5f5f5; COLOR: #303030; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: 200"><option value="Male">Свобод(ен/на)</option><option value="Female">Оженен/Омъжена</option>
      </td>
    </tr>
     <tr><td>Държава :
  </td><td><?php include "country.php" ;?><br><br></td></tr>
   <tr><td></td><td>
        <input type=submit name=submit value=Регистрация>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
<?php
}
?>   


index.php

<html>
<head>
<meta charset="windows-1251">
<title>Намери си нов приятел</title>
<style type="text/css">
A:link {
 COLOR: #6666ff; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
 COLOR: #005177; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
 COLOR: #cc3333; FONT-SIZE: 13px; TEXT-DECORATION: none
}
BODY {
 FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial; FONT-SIZE: 12px; MARGIN-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; scrollbar-face-color: #AFC6DB; scrollbar-shadow-color: #000000; scrollbar-highlight-color: #DEE7EF; scrollbar-3dlight-color: #FFFFFF; scrollbar-darkshadow-color: #AFC6DB; scrollbar-track-color: #F5F5F5; scrollbar-arrow-color: ##DEE7EF
}
text {
 FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial; FONT-SIZE: 11px
}
TD {
 COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial; FONT-SIZE: 11px
}
INPUT {
 BACKGROUND-COLOR: #f5f5f5; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica, Arial; FONT-SIZE: 9pt
}
.copyright {
 FONT-FAMILY: Helvetica, Thoma,Verdana; FONT-SIZE: 20px
}
.windowbg {
 BACKGROUND-COLOR: #6633ff; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px
}
.windowbg2 {
 BACKGROUND-COLOR: #f8f8f8; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 11px
}
.text1 {
 COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 15px; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: bold
}
.bordercolor {
 BACKGROUND-COLOR: #AFC6DB
}
</style>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3500" name=GENERATOR>
</head>
<body bgcolor="#f5f5f5" link="#0033ff" text="#000000" marginwidth="5">
<br>
<table align="center" border="0" cellPadding="1" cellSpacing="0" class="bordercolor" width="92%">
<tbody>
<tr>
<td class="bordercolor" width="100%">
<table bgcolor="#ffffff" cellPadding="0" cellSpacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellPadding="0" cellSpacing="8" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<font size="3" color="#AFC6DB" class="copyright">
<b>Намери си нов приятел :)</b>
</font>
<hr color="#AFC6DB">
</td>
</tr>
<td align="left">
<?php
include "gmain.php";
if ($action==""){
}
?><html>
<body topmargin="50" leftmargin="50">
<td><img src="clear.gif" width="1" height="330"> 
</td><font class="titlebg">
 </font></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></tr></tr>
  <tr>
    <td align="middle" class="bordercolor">
      <table align="center" bgcolor="#afc6db" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        <tbody>
        <tr>
          <td align="middle" width="100%">
            <table align="center" bgcolor="#afc6db" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
              <tbody>
              <tr></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr>
  <tr>
    <td align="middle" class="bordercolor">
      <table align="center" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        <tbody>
        <tr>
          <td align="middle" width="100%">
            <table align="center" bgColor="#ffffff" border="0" cellPadding="5" cellSpacing="0" width="100%">
              <tbody>
              <tr>
                <td align="middle" bgColor="#ffffff" vAlign="center"><font color="#00000" size="2" class="code"><a href="index.php">«Начало»</a> <a href="?action=signup">«Регистрация»</a> <a href="?action=login">«Вход»</a></td>
              </tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br>
<center><tr></tr>
</center></body></html>


search.php

<?php
$meta = metaphone($r);
$meta2 = metaphone($p);
$such = stristr($meta2,$meta);
if($such) {
$list[$lis] = $opp[$x];
$lis++;
}
?>


country.php

<?php
?>
<select name="country"  style="background: #f5f5f5; color: #303030; font-family: arial; font-size: 12px; font-weight: 200"></center>
<option selected="selected" value="">Избери държава</OPTION>
<option value="България">България </option>
</select>
<?php
?>


Файла g_file.php

го оставяте празен

Дема по нататък

Ето и картинките: http://uroci.net/downloads/login_images.zip

Дано съм ви бил полезенКоментари (18)

rutera на 12.12 2009 в 22:50ч.
Да кажем че добре си я написал системката но погледни си кавичките защото има много грешки някаде от порядака на 15-20 във файла gmain.php също си провери в същия файл защо подяволите си написал това:$user = file("g_file.mpr"); . 157 ред. от каде си мислиш че ще го произведе този файл.????!!.За тези който са си копнали кода да кажем че ако сте с linux на папката:files давате права "chmod 777 files" и на файла g_file.mpr който ако не ви се променя скрипта вие трябва да създадете празен.Иначе като цяло Браво /4/ имаш от мен.
rutera на 12.12 2009 в 23:36ч.
Също прегледай защо се създава един user но 2-ри не може тоест създава се но когато се опиташ да се логнеш с него и ти казва че си объркал user i pass.
vencisf на 24.12 2009 в 14:10ч.
Да ви кажа системата ми работи перфектно а за да ти дава грешка трябва да влезнеш във файла g_file.mpr за да ти активира профила но мерси
kickme на 12.01 2010 в 23:49ч.
Може ли да сложите урок за правене на поле за коментари
pausa на 21.01 2010 в 16:51ч.
дава грешка gmain.php on line 144
vampirche на 27.01 2010 в 23:27ч.
И аз имам същия проблем като ( pausa ) gmain.php on line 144 какво да направя?
difficult на 21.03 2010 в 18:19ч.
Чесно казано нищо не разбрах :D Каде да сложа тези картинки?
Пиши ми на skype sineokia96
SiTeMaKeR на 23.03 2010 в 20:28ч.
нищо не бачка
nikityYy на 07.04 2010 в 21:57ч.
SiTeMaKeR - Прав си..ПЪЛНО с грешки..
nonamedark на 24.07 2010 в 14:02ч.
И на тва ако му се вика нещоо... :D
mitko96 на 21.08 2010 в 03:22ч.
как се оправя тоя ред 144. Плс пичове кажете мн ми трябва
kostis на 21.11 2010 в 11:18ч.
я опитай така,изтрий двойните кавички след echo и сложи единични.
kostis на 21.11 2010 в 12:21ч.
по-горния коментар грешен съжалявам след функцията echo кавичките трябва да са двойни,а тъй като и HTML също използва двойни кавички за да избегнем проблема можем да постъпим по два начина: 1. Използваме единични кавички в HTML. 2. Задаваме освобождаваща последователност на двойните кавички в HTML с обратна наклонена черта,като например: echo ""; това е.
kostis на 25.11 2010 в 16:14ч.
поправих gmain.php файла :


AgresiF на 28.12 2010 в 10:33ч.
Здравейте мойете ли да ми кажете как да сложа отделна отметка [b]Запомни Ме[/b]
ivcho02 на 25.05 2011 в 19:07ч.
Пълно е с грешки ама си го бива
wallflips на 11.12 2011 в 04:26ч.
Хораа, хорааа.. Българите пишеме, пишеме, пишеме и накрая миришеме. Този код може да се напише и с 32 реда. От километри си личи, че кода е копиран, дописван и пренаписван. Моля идете в Ютуб и гледайте phpAcademy да се образовате малко и тогава елате в подобни сайтове да си поствате уроците.. Вие самите имате нужда от уроци, а сте тръгнали да преподавате.. СМЕШНА РАБОТА :Д:Д!

П.С. Работя като уеб разработчик и ако някой има нужда от истински уроци пишете на този мейл: wallflips@gmail.com
coldi на 28.05 2013 в 10:56ч.
гадното е че няма админ панел.
Иначе е супер ще я пробвам

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com