Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Термини в обекто-ориентираното програмиране на PHP5

PHP » PHP
martyyy   трудност:    видян: 5653

Конструктор
 
Конструктора е метод с име __construct() който се извиква автоматично от ключовата дума new след извикването на обекта.Той всъщност се използва за автоматично извършване на различни инициализации,като например свойства.

$this
При изпълнението на метод на обект (клас) ,автоматично се дефинира специална променлива $this,която съдържа референция към самия обект .Чрез тази променлива и означението "->"  могът да се извършват референции към методите и свойствата на обекта.Примерно може да осъществите достъп до свойството $name чрез $this->name;

Public,protected,private
-public-метода може да бъде викан от всякаде
-protected-може да бъде викан само от методите на класа и от наследяващите класове
-private-могат да бъдат викани единственно от методите на класа
Пример:
class Myclass
{
public $var;
protected $var1;
private $var2
}

Статични свойства
Статична променлива се дефинира с ключовата дума static
Пример:
class Myclass
{
static $myvar;
static $myInitializevar=0;
}
при достъп до статично свойство ,трябва да се определи с имато ма класа,който го садържа.
[code][b]Myclass::$myInitializedvar++;
print Myclass::$myInitializedvar;
Резултата е 1.

self::
Ако осъществявате достъп до член от някой от методите на класа,за определяне на свойствата можете да използвате и специалното име на клас self::,което е синоним на класа,на който принадлежи метода.
Пример:
class Myclass
{
static $muInitializadvar=0;

function myMethod()
  {
   print self::$myInitializedvar;
  }
}
$obj=new Myclass();
$obj->MyMethod;
Резултата е 0

Следва...Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини