Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Урок по HTML №3: МЕТА Тагове

taffch0   трудност:    видян: 31661


Съдържание на секцията HEAD: заглавие на страницата

Секцията HEAD - "главата" на HTML-страницата - започва непосредствено след началния таг <html>.

Запомнете, че съдържанието на секцията HEAD остава невидимо за посетителите на страницата, т.е. това, което се пише в HEAD, не се появява на екрана.

"Главата" на страницата може да съдържа много елементи, някои от които не са абсолютно задължителни за една уеб-страница. Все пак ако не сложите нищо в HEAD, то поне трябва да напишете там заглавието на страницата си.

Заглавието на една уеб-страница се пише между таговете

<title> и </title>

Ще забележите, че каквото напишете между тези два тага, се появява в тънката лента на браузъра най-отгоре.

Mоже да напишете например: <title> My first page </title>

Указването на заглавие е много важно от гледна точка на популяризирането на вашата страница - повечето търсещи машини "разбират" записаното между таговете <title> и </title> като най-важните ключови думи, по които вашата страница може да бъде намерена. Затова отделете време, за да измислите заглавие, което много точно и стегнато да изразява същността и съдържанието на страницата ви. Заглавието трябва да съдържа 2-8 думи.

Цялата секция HEAD заедно със заглавието на страницата ще изглежда така:

<head>
<title>
My first page </title>
</head>
Съдържание на секцията HEAD: МЕТА тагове

Другия елемент на HEAD са META таговете.

МЕТА таговете са изключително важен и полезен инструмент, защото чрез тях ще направите реклама на страницата си, така, че търсещите машини да могат да я намират сред огромното количество информация в интернет. Те се делят на две групи:
 • МЕТА тагове,съдържащи атрибута HTTP-EQUIV и атрибута CONTENT. Тези МЕТА тагове имат следния формат:

  <meta http-equiv="име" content="съдържание" />

  МЕТА таговете с атрибута HTTP-EQUIV се използват за да управляват определени действия на браузъра.

 • МЕТА тагове, съдържащи атрибута NAME и атрибута CONTENT. Te имат следния формат:

  <meta name="име" content="съдържание" />

  МЕТА таговете с атрибута NAME се използват за да подават определена информация на търсещите машини (търсачките).
Запомнете нещо общо за всички МЕТА тагове - те имат начален таг <META>, но нямат краен таг </META>. Тъй като обаче в XHTML съществува изискването всички тагове да се затварят, затова в края на МЕТА таговете се изписва затваряща наклонена черта - както е показано в примерите.Списък на МЕТА таговете
 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

  Този МЕТА таг указва на браузъра азбуката, на която е написана страницата. В конкретния случай това е указание, че страницата е написана на кирилица. Ако искате да създадете страница на български или на руски език задължително трябва да включите този МЕТА таг в секцията HEAD на страницата си. В същата страница може да пишете и с латински букви, тъй като стандартната латинска азбука се ползва по подразбиране. Следователно, включвайки този МЕТА таг, може да създадете страница написана на български и английски.

  Имайте предвид, че съществуват множество стандарти за кодиране на използваната азбука. Един от най-ползваните е стандарта iso-8859 със следните основни кодове:

  • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

   Кода iso-8859-1 "покрива" следните западни езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, шведски, датски, норвежки, финландски, ирландски, шотландски, каталунски, а също и албански.

  • iso-8859-2 "Покрива" някои централноевропейски и източноевропейски езици: чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски.
  • iso-8859-3 "Покрива" есперанто.
  • iso-8859-4 "Покрива" балтийските езици - естонски, латвийски, литовски.
  • iso-8859-5 "Покрива" езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски.
  • iso-8859-6 "Покрива" арабските езици.
  • iso-8859-7 "Покрива" гръцки.
  • iso-8859-8 "Покрива" еврейски.
  • iso-8859-9 "Покрива" турски.
  • iso-8859-10 "Покрива" няколко езика от нордическата зона - гренландски ескимоски, лапландски.


 • <meta name="description" content="Тук се пише кратко описание на сайта." />

  Това е МЕТА тагът за описание. Описанието представлява едно или няколко изречения, които по най-точен и недвусмислен начин определят съдържанието на вашия сайт. Дължината на описанието не трябва да надхвърля 200 символа. Това е много важен и полезен МЕТА таг и използването му е препоръчително, макар че не е абсолютно задължително.

 • <meta name="keywords" content="Тук се пишат ключови думи, описващи сайта. Те се отделят със запетаи." />

  Това е МЕТА тагът за ключови думи. Те трябва да са така подбрани, че също да дават най-точно описание на съдържанието на сайта. Отделят се една от друга чрез запетаи. Няма значение дали се оставя или не по една стъпка разстояние (space) между запетаята и следващата дума. Дължината на ключовите думи не трябва да надхвърля 500 символа. Този МЕТА таг също е много важен и използването му е препоръчително, макар че не е абсолютно задължително.

 • <meta name="robots" content="Тук се пишат една или две от следните стойности: all, none, index, follow, noindex, nofollow" />

  Това е МЕТА тагът, който дава указание на търсещите машини каква част от вашия сайт да индексират. Стойностите, които може да укажете в атрибута content са следните:

  • all - пълно индексиране на страницата и всички нейни връзки - препоръчително
  • none - без индексиране на страницата и връзките й - използва се при страници в процес на изграждане или ако по някаква причина не желаете посещения на страницата
  • index - индексира само началната страницата
  • follow - указва следване на всички връзки на страницата
  • noindex - не се индексира страницата
  • nofollow - не се следват връзките

  Стойностите index, follow, noindex и nofollow могат да се използват комбинирано - например ако се зададе стойност "index, follow", това ще укаже индексиране на страницата и следване на връзките й, а ако се зададе стойност "index, nofollow" - това ще индексира страницата, но без да се следват връзките, намиращи се в нея. Както разбирате - стойността "index, follow" отговаря на стойността "all", а стойността "noindex, nofollow" отговаря на стойността "none".
  Използването на този META таг също не е изрично задължително, но поради голямата му важност е препоръчително.

 • <meta name="revisit-after" content="Някакъв брой дни, например: 15 days" />

  Този МЕТА таг указва на претърсващите мрежата за нови сайтове програми на търсачките (наричат ги "паяци" или "червеи") през колко дни да посещават страницата, за да индексират промените в нея. Обикновено търсачките обновяват данните за страниците през определен период, който е различен за различните търсещи машини - 30 дни, 90 дни и т.н. Този МЕТА таг ще ви бъде много полезен, ако страницата редовно се обновява - чрез него може да се укаже страницата да бъде посещавана и сканирана по-често. Имайте предвид, че не всички търсещи машини следват указанията на "revisit-after". Употребата му не е абсолютно задължителна. Използването му е препоръчително в комбинация с МЕТА тага "expires" или с МЕТА таговете "pragma" и "cache-control".

 • <meta http-equiv="expires" content="Thu, 10 Oct 2002 13:45:50 GMT" />

  Този МЕТА таг показва на браузъра, че информацията в страницата не е актуална след указаната дата - в случая след 13:45:50 ч. на 10 октомври 2002, четвъртък. Датата трябва да се изпише точно в същия формат, както е указано в примера. Това ще застави браузъра да не зарежда страницата от кеша на диска, а да я търси направо на сървъра. На мястото на датата може да се укаже и стойност "0" - тогава браузъра ще търси новата (актуализираната) страница всеки път, когато му се зададе съответния уеб-адрес. Обикновено този МЕТА таг се използва в комбинация с МЕТА тага "revisit-after", за да бъдат заставени търсещите машини да посещават страницата на всеки няколко дни. Не е задължителен за ползване, но е препоръчителен за страници, които се обновяват често.

 • <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

  Този МЕТА таг дава указания на браузъра дали да кешира или не страницата. Препоръчително е стойността на атрибута content да бъде същата като посочената в примера - "no-cache". Така браузъра няма да кешира страницата и всеки път ще я извиква от сървъра. Т.е., изписан по този начин, МЕТА тагът ще бъде полезен при страници, които често се актуализират. Обикновено се комбинира с МЕТА тагаовете "revisit-after" и "pragma". Ползването му не е задължително.
  Ето пълния списък на стойностите на атрибута content:

  • no-cache - страницата не може да се кешира
  • no-store - разрешено е кеширането на страницата, но не е разрешено нейното архивиране
  • public - страницата може да се кешира в публични компютри
  • private - страницата може да се кешира в лични компютри


 • <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

  Предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър. Препоръчително е да се ползва комбинирано с МЕТА таговете "cache-control" и "revisit-after". Стойността му винаги трябва да е "no-cache". Полезен е при често актуализирани страници.

 • <meta http-equiv="content-language" content="en-us" />

  Този МЕТА таг указва езика, на който е написан HTML-документа и може да бъде използван от търсещите машини при индексация на страницата. В случая е указан език и диалект - en-us означава американски английски. За указване на български език кода е "bg". Може да се използва и комбинация, например - "en-us, bg". Употребата на МЕТА тага не е задължителна, но е препоръчителна. Полезен за не-английски и многоезични сайтове.
  Ето кратък списък с кодовете на някои езици:

  BG (Български)
  EN (Английски)
  EN-GB (Английски-Великобритания)
  EN-US (Английски-САЩ)
  DE (Немски)
  FR (Френски)
  FR-CA (Френски-Канада)
  FR-FR (Френски-Франция)
  IT (Италиански)
  ES (Испански)
  FI (Финландски)
  NL (Холандски)
  NO (Норвежки)
  SV (Шведски)
  DA (Датски)
  CS (Чешки)
  PL (Полски)
  RU (Руски)
  JA (Японски)

 • <meta name="author" content="Вашето име или e-mail" />

  Този МЕТА таг дава информация за автора на страницата - на атрибута content се присвоява като стойност името на автора или неговия e-mail. Ползването му не е задължително.

 • <meta name="reply-to" content="e-mail" />

  МЕТА таг, който указва имейл за обратна връзка. Не е задължителен за употреба.

 • <meta name="copyright" content="Тук се изписват авторски права, търговски марки, патенти и т.н." />

  Това е МЕТА таг за указване на защитени авторски права, регистрирани търговски марки, номера на патенти и др. Съдържанието на атрибута content може да бъде например "Copyright © 2002, 2003, 2004 Your Company Name. All rights reserved.". Ползването му не е задължително.

 • <meta name="distribution" content="Тук се пише една от следните стойности: global, local или iu" />

  Този МЕТА таг указва "обсега на действие" на вашата страница. Използването му не е задължително. Атрибута content може да приеме само една от следните стойности:

  • global - показва, че информацията в страницата е за масово ползване - препоръчително.
  • local - показва, че информацията в страницата има местно значение.
  • iu (internal use) - показва, че информацията в страницата е само за вътрешно (частно, лично) ползване.

 • <meta name="rating" content="general" />

  Този МЕТА таг определя за какъв кръг посетители е предназначена информацията във вашата страница. Ако съдържанието на атрибура content е "general" - както е в примера - тогава страницата е предназначена за най-широк кръг ползватели.
  Ето списък на възможните стойности на атрибута content:

  • general - страница предназначена за всички ползватели
  • mature - страница предназначена само за възрастни
  • restricted - страница с достъп само за определен ограничен кръг посетители
  • 14 years - страница предназначена за деца

 • <meta name="pubdate" content="2002-05-30" />

  МЕТА таг, който указва датата на публикуване на страницата. Датата трябва да е указана в посочения формат: година-месец-ден. Не е задължителен за употреба.

 • <meta http-equiv="refresh" content="някаква цифра, например 10;URL=http://Някакъв уеб адрес" />

  Това е МЕТА тагът за пренасочване. Той се използва само в специални случаи, когато посетителите на дадена страница трябва автоматично да бъдат пренасочени към друга страница. Цифрата - в случая 10 - показва след колко секунди да стане пренасочването.
  Не използвайте този МЕТА таг, освен ако не желаете посетителите на страницата ви да бъдат пренасочени към друг уеб-адрес.  Пример за използване на МЕТА таговете

  Нека си представим, че собственик на магазин за плодове и зеленчуци изработва страница на магазина си. Информацията е на български език. Страницата ще се обновява на всеки 30 дни. Собственика на магазина и сайта се казва Иван Иванов. Името на фирмата е ЕТ "Иван Иванов", магазина се намира в град N. Имейла му е ivan@plod-zelenchuk-bg.com Страницата е създадена на 01.30.2002.
  МЕТА таговете за тази страница могат да изглеждат така:

  <html>
  <head>
  <title>
  Магазин за плодове и зеленчуци. Ниски цени.</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
  <meta name="description" content="ET "Иван Иванов", гр. N, предлага винаги пресни плодове и зеленчуци на най-ниски цени." />
  <meta name="keywords" content="плод, зеленчук, плодове, зеленчуци, домати, краставици, ябълки, круши, праскови, банани, портокали, град N, Иван Иванов" />
  <meta name="robots" content="all" />
  <meta name="revisit-after" content="30 days" />
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="Content-language" content="bg" />
  <meta name="author" content="Иван Иванов" />
  <meta name="reply-to" content="ivan@plod-zelenchuk-bg.com" />
  <meta name="Copyright" content="ЕТ Иван Иванов © 2002, 2003, 2004, 2005 Всички права запазени" />
  <meta name="Distribution" content="global">
  <meta name="rating" content="general" />
  <meta name="pubdate" content="2002-01-30" />
  </head>
  <body>
  Тук се поместват текст и снимки </body>
  </html>
  Пример за използване на МЕТА тага за пренасочване

  Ако искате посетителите на вашата страница да бъдат пренасочени автоматично например след 7 секунди към сайта www.yahoo.com, трябва да поместите в секцията HEAD на страницата си следния МЕТА таг:

  <meta http-equiv="refresh" content="7;URL=http://www.yahoo.com" />

  Съществуват и други МЕТА тагове, които почти не се използват поради своята маловажност и затова не са включени в настоящия списък.  Популяризиране на сайт чрез търсачките

  Mястото на този раздел е в края на курса по HTML, защото едва когато сайта ви е готов има смисъл да го регистрирате в търсачките. Препоръчително е да се върнете към тази информация след като научите всичко за строителството на сайтове. Тъй като информацията за популяризиране на сайт чрез търсещите машини е пряко свързана с настоящия урок за МЕТА таговете, сме счели за нужно тя да бъде представена тук.

  След като страницата ви е готова вие трябва да я предложите, да я предоставите на търсещите машини (търсачките) в интернет, за да могат те да я откриват.

  Както беше отбелязано в този урок, някои търсещи машини имат претърсващи Web програми (т.нар. "паяци" или "червеи"), които намират и индексират новите сайтове. Но само на това не може да се разчита - необходимо е вие сами да предложите своя сайт на търсещите машини.

  Съществуват стотици машини за търсене в интернет, но някои от най-популярните са следните:

  www.google.com
  www.altavista.com
  www.hotbot.com
  www.lycos.com
  www.excite.com
  www.alltheweb.com
  www.search.com
  www.go.com
  www.infoseek.com

  Ако желаете сайтът ви да бъде откриваем в интернет, то трябва да го предоставите поне на изброените по-горе търсачки, а също и на www.yahoo.com, тъй като Yahoo представлява най-големия указател в целия Web.

  Добре е да предоставите сайта си и на по-популярните български търсачки:

  www.dir.bg
  www.hit.bg
  www.search.bg
  www.bol.bg
  www.top.bg
  www.gbg.bg
  www.all.bg
  www.info.bg

  Следващият въпрос който ще разгледаме е как точно става предоставянето на сайта в дадена търсачка.

  Обикновено търсещите машини имат някъде на началната си страница бутон или няколко думи във вид на връзка, чрез щракане върху които се отваря прозорец за добавяне на сайта към търсачката.

  Обикновено бутоните или връзките носят названия от рода на:

  Promote your site,
  Add a site,
  Submit your site


  или нещо подобно.

  Например:

  За да предложите сайт на AltaVista трябва да щракнете върху бутона "Submit a Site" в дoлната част на страницата на www.altavista.com.

  За да предложите сайт на Google щракнете върху бутона "Всичко за Google" в началната страница www.google.com, а от страницата, която ще се отвори - върху бутона "Submitting your Site".

  За да предложите сайт на hotbot трябва да щракнете върху бутона "SUBMIT WEB SITE" от менюто в лявата част на страницата на www.hotbot.com и т.н.

  За да добавите сайта си към българските търсачки трябва да намерите някъде върху страницата на съответната търсачка бутон с надпис

  Добави сайт,
  Предложи сайт,
  Регистрирай своя сайт,
  Регистрация


  или нещо подобно.

  Например:

  За да добавите сайта си към dir.bg трябва да щракнете върху бутона "Добави сайт" в най-горната част на страницата на www.dir.bg.

  За да регистрирате сайт в search.bg трябва да щракнете върху бутона "Добавяне на сайт" в долната част на страницата на www.search.bg.

  За да добавите сайта си към hit.bg трябва да щракнете върху бутона "Предложи сайт" в най-долната част на страницата на www.hit.bg и т.н.

  След като щракнете върху някой от тези бутони, се отваря прозорец, в който трябва да напишете пълния адрес на сайта, например http://www.mysite.com и след това да натиснете бутона OK, SUBMIT или какъвто подобен има на страницата.

  По този начин сайтът ви е добавен към списъка със сайтове на търсещата машина. Понякога е нужно да напишете също описание и ключови думи.

  Но не е нужно да обикаляте от търсачка на търсачка и да прeдлагате сайта си на всяка от тях поотделно.

  В интернет има страници, които ви предлагат възможност да добавите сайта си едновременно към към 20, 30, 50 или повече търсачки. В някои случаи тази услуга е платена, в други - безплатна.

  Ето няколко адреса, на които може да добавите сайта си безплатно към множество търсачки:

  www.addpro.com/submit30.htm
  www.add-me.com
  www.addme.com
  www.autosubmit.com
  www.siteadd.com/index.cfm
  www.uswebsites.com/submit
  www.businessweb.com.au/add-it/free
  www.autosubmit.com/promote.html
  www.ineedhits.com/add-it/free

  Добавянето на сайт към Yahoo е малко по-сложно. За да научите как точно става това отидете на страницата www.yahoo.com и щракнете върху бутона "How to Suggest a Site" в най-долната част на страницата.

  Преписването е забранено.


 • Коментари (8)

  hiphopwe на 09.06 2010 в 18:46ч.
  Много Благодарности за информацията 10/10
  amnesia на 21.08 2010 в 02:27ч.
  :)
  Неочаквах като преминавам на "Урок № 3" да опознавам очакваните с нетърпение атрибути от "Урок № 2"
  Охх...!
  Доста пот и натоварване на очите има "Урок № 3"
  Но поне знам от каде да започна изграждането на скелета в HTML doc.
  За тази вечер стига че стана 2:25 АМ
  Утре ще продължа с body :D
  lp515 на 30.09 2010 в 11:02ч.
  " iso-8859-8 "Покрива" еврейски. "

  Няма такова нещо. Нарича се Иврит.
  slimito на 25.02 2011 в 17:16ч.
  Имам един въпрос.Защо се слагат мета таговете като написано в тях не се вижда в сайта след като той е направен?
  stasta660 на 13.01 2012 в 18:11ч.
  Урока ми помогна много.Благодаря!!!
  benzol на 23.09 2013 в 12:43ч.
  Защо не ми се получава с БГ езика с този мета таг

  излизат ми само ероглифи
  gamemorph на 24.01 2014 в 19:17ч.
  Quote"Имам един въпрос.Защо се слагат мета таговете като написано в тях не се вижда в сайта след като той е направен?"
  gamemorph на 24.01 2014 в 19:25ч.
  Цитат "Имам един въпрос.Защо се слагат мета таговете като написано в тях не се вижда в сайта след като той е направен?"
  Информацията от метатаговете може да се види, в зависимост от браузъра с коийто се отваря страницата, на Firefox от Tools > Page Info

  Цитат "Защо не ми се получава с БГ езика с този мета таг излизат ми само ероглифи"
  Опитай тази структура на таг-а
  Също и ако се базара файла с разни програми за правене на страници, това е нормално явление. Най-добре е ако се пише на български да е в чист текстов редактор.

  Регистрирайте се, за да добавите коментар


  Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
  Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com