Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Работа с време (часове, минути) в Excel

oldstar   трудност:    видян: 38974

Трябва да се прави разлика разлика между простото събиране или изваждане на часове(минути, секунди) само като стойности и “придвижване” във времето. Каква е разликата? 1.Ако събираме само стойности, резултата е един, а при прибавяне на часове – друг. Например: Ако към 21 часа съберем 6 часа (като стойност), резултата е 27. Но ако към 21 часа преди полунощ прибавим 6 часа, резултата е 3 часа след полунощ.2.Ако вадим само стойности, резултата е един, а при връщане на времето – друг. Например; Ако от 3 часа извадим 6 часа (като стойност), резултата в абсолютна стойност е 3. Но, ако от 3 часа през нощта върнем (извадим) 6 часа, резултата вече е 9 ч. преди полунощ. Тези изчисления се изразяват по различен начин и трябва да се имат предвид при работата с таблицата. Значение има и правилното форматиране на клетката, където е резултата.

1. Изписване на текущото време 

 

За да изпишете текущото време в определена клетка, натиснете едновременно Ctrl Shift ; (Control, Shift и двуеточие). В избраната клетка се изписва текущия час. Без значение е езиковата настройка на клавиатурата.

 

2. Събиране и изваждане на часове, минути, секунди

 

Събиране

 

Времето се изписва във формат час:минути:секунди (или както е форматирано) и се прилага простата формула за събиране на стойности в клетки. 
а) Когато сборът на началния час и прибавените часове (минути, секунди) не надхвърля 24, тогава в клетката на резултата се получава точното време и съответно точната стойност на сбора 
б) Ако сборът надхвърля 24, Еxcel показва резултата като разлика между 24 и резултата. Например, ако се съберат 23:46 (23 часа и 46 минути) и 2:18, резултатът е 2:04. Резултатът е верен, ако искаме да разберем колко ще е часа след прибавеното време. В случая е 2 часа и 18 минути сутринта на следващия ден. Резултатът обаче не е верен, ако се търси общия сбор на часовете, т.е 26 часа и 4 мин. 


В тези случаи. когато се търси само сбор като стойност, клетката на резултата се форматира (Format Cells-Number- [h]:mm:ss). В другия случай (търси се точен час) клетката на резултата се форматира по подразбиране. При необходимост може да се форматира ръчно (Format Cells-Number- Time) или (Format Cells-Number- Custom). 


Формулата тук е простата формула за сбор от две клетки (напр. =А1+ B1)
Ако трябва директно да се прибавят/събират часове, т.е. без отбелязване в клетка на прибавени часове, тогава се използва формулата 
 =A1 + TIME(H:mm:ss), където заместваме със съответните стойност за часове (H), минути (mm) и секунди (ss). Където няма стойност, се пише 0.Пример: = A1+TIME(4:06:12) – Към времето отбелязано в клетка А1 прибавяне 4 часа и 6 мин и 12 сек..
В зависимост от търсения резултат (сбор или прибавено време с час в следващи дни), клетката се форматира съответно, както по-горе. Максималните стойности на функцията TIME трябва да бъдат по високи от 23:59:59 

Когато искаме общия сбор часове да превърнем в дни, мин , сек използваме(примерна клетка на сбора – А1)
=INT(A1) &" Days " & INT(MOD(A1;INT(A1))*24) & " Hours and " & MINUTE(A1) & " Minutes"
Ако трябва да бъде изписано на български, тогава заместваме “D” с “Дн”, “Hr and” с “Час. и” и “Min” с “Мин.” Използваме новия вид
=INT(A1) &" Дн. " & INT(MOD(A1;INT(A1))*24) & " Час. и " & MINUTE(A1) & " Мин."

 


 

Изваждане и интервал от време

 

При изваждането на часове се използва също простата формула за изваждане. =A1-B1 или формулата за директно изваждане =A1 - TIME(h:mm:ss). Клетката на резултата се форматира съответно. При ползването на формулата =A1-TIME(hh:mm:ss), стойностите на функцията TIME не трябва да надвишават 23:59:59

 

Чрез A1-B1

 

 

 

Чрез A1-Time(h:mm:ss) директно изваждане

 

 

Интервалът между две времеви стойности представлява периода между тях изразен в брой часове. Напр. интервалът между 23:00 и 2:00 (11 РМ и 2 АМ) е 3 часа, а между 3:00 и 14:00 (3 АМ и 2 РМ) е 11 часа. Интервалът се намира, като от крайния час се извади началния
Изчисляването на интервала се извършва с формулата =B2-A2+IF(A2>B2;1) 

 


 

Изчисляването на интервала може да се ползва за изчисляване на различни стойности (работно време, време за почивка и др.)

Накрая: Тук посочени формули не са единствени за постигане резултатите показаните примери, но тук са посочени по-популярните и използвани формули.Коментари (1)

svetlanabb1 на 07.05 2013 в 10:13ч.
Здравейте,
Моля да ми помогнете за следния случай-трябва да сумирам освен часове,минути и секунди и кадри(1секунда има 24 кадъра).
Предвалително благодаря!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com