Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

CMS Bitrix Site Manager - интеграция (шаблон, структура, навигация) 6

bitrix   трудност:    видян: 4873

 Навигационна нишка

 В този раздел се дава описание на структурата на шаблона и данните, въз основа на които се прави построяването и показването на нишката за навигация, а също така начини за управление на показването на нишката за навигация на страниците на сайта.

Съдържание на главата:

    * Управление на позициите в навигационната нишка

    * Управление на показването на нишката

    * Управление на шаблона на навигационната нишка

Управление на позициите в навигационната нишка

Навигационната нишка представлява последователен списък от линкове на раздели и страници на сайта и показва нивото на "гмуркане" на текущата страница в структурата на сайта. Значенията, поставяни в навигационната нишка, могат да бъдат зададени както за всеки раздел, така и за отделен документ.

Нишката за навигация помага на посетителя лесно да се ориентира на сайта: бързо да се върне на началната страница или да се качи на едно (или повече) нива нагоре, т.е. да премине от подраздела в раздела.

Натиснете върху рисунката, 
за да я увеличите

Управление чрез визуалния интерфейс на системата

По подразбиране в системата се ползва механизъм за управление на имената на позициите в навигационната нишка чрез свойствата на разделите. Названието на линка към раздел на сайта в навигационната нишка се определя с помощта на поле Заглавие във формата за настройки на свойствата на раздела.

Преход към формата за настройка на свойствата на раздела може да се направи:

  • от публичния раздел с помощта на позиция Свойства на раздела меню на командите бутон Измени:    В резултат на това ще се отвори форма за настройки на свойствата на текущия раздел:

    Натиснете върху 
рисунката, за да я увеличите
  • от административния раздел с помощта на бутон Свойства на папка, разположен на контекстния панел на Менажера за файлове. В резултат ще бъде отворена форма за настройка на свойствата на текущата папка.

    Натиснете върху 
рисунката, за да я увеличите

За да измените названието на линка към раздела в нишката за навигация, трябва да се редактира Заглавието на папката. Названието на линка ще бъде изменено веднага след съхраняване на новите свойства на раздела.

Забележка: За да не се показва линк към някакъв раздел в навигационната нишка на сайта, трябва да се изтрие названието на раздела от полето Заглавие и да се съхранят внесените изменения.

Управление чрез кода на страницата

С помощта на php функция AddChainItem() в нишката за навигация могат да бъдат добавени допълнителни позиции. В качеството на значения на позиции в навигационната нишка могат да се ползват както статични, така и динамични величини:

<?
//---Първия параметър на функция AddChainItem() задава названието,

//---което ще бъде показано в навигационната нишка, втория параметър се задава

//---ссылка для перехода.

//---Значенията на параметрите могат да бъдат както статични, така и динамични.

//---в посочения пример названието на раздела е зададено със статична величина, а

//---линка се формира динамично. 

$APPLICATION->AddChainItem("Подробна информация за стоката", "catalog.php?BID=".$arIBlock["ID"]."&ID=".$arSection["ID"]);

//---В дадения по-долу пример и двете величини се формират динамично.

//---В качеството на названия се въвежда текущото значение на раздела на каталога.

$APPLICATION->AddChainItem($arSection["NAME"], "catalog.php?BID=".$arIBlock["ID"]."&ID=".$arSection["ID"]);

?>

За да се показва в навигационната нишка названието на текущата страница, трябва да се вмъкне извикване на функция AddChainItem() във файла footer.php, т.е. след показване на съдържанието на работната област.

<?$APPLICATION->AddChainItem($APPLICATION->GetTitle());?>

Някои позиции в навигационната нишка могат да не съдържат линкове към някой раздел или документ на сайта, т.е. могат да бъдат представени във вид на обикновен текст (например, названието на текуща страница).

Такива позиции се създават чрез добавяне шаблона за показване на навигационната нишка чрез следния код:

 if($arResult[$index]["LINK"] <> "")
  $strReturn .= '<li><a href="'.$arResult[$index]["LINK"].'" title="'.$title.'">'.$title.'</a></li>';
 else
  $strReturn .= '<li>'.$title.'</li>';

Отделните компоненти могат също така да добавят в навигационната нишка заглавие в текущата страница на сайта или, например, заглавие на текуща новина или стока от каталога. Така, например, комплексния компонент Новини (bitrix:news) последователно добавя в навигационната нишка названия на каталози и групи новини според задълбаването надолу по нивата, ако това е включено в неговите настройки.

Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

По аналогичен начин в навигационната нишка се добавят названия на форум и теми на форуми.

В този случай значението на позицията от навигационната нишка за тази страница се определят непосредствено в документа. За целта се ползва функция AddChainItem().

 


Страници: «2 3 4 5 6 7 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com