Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Аудио и Видео файлове в Windows Movie Maker

oldstar   трудност:    видян: 34339

 

Предварителни уточнения:
1. В урока са прилагани опциите и възможностите на вградения в Windows XP SP2 Windows Movie Maker.
2. Тъй като се срещат различни наименования на полетата на WMM, за да не ви обърквам повече, ще посочвам английските наименования, но ще ползвам две понятия – „Централен прозорец”- прозорчето, където се появяват въведените файлове и “Контролен монитор”.
3. Тук са посочени само основните действия, които могат да извършват с Windows Movie Maker с аудио и видео файлове.

 

От Capture Video се отварят различните видове файлове:

 

- Capture from Video Device- това са файловете от камера
- Import Video – въвеждане на видео файлове
- Import pictures – въвеждане на снимки/картинки за направа собствено клипче
- Import audio or music – музикални аудио файлове, поддържани от Movie Maker. Тук се включват и аудио файловете, създадени чрез микрофонен запис.

След импортирането на съответният файл, той се появява в централния прозорец. Ако е посочен изглед thumbnails, видео файловете се появят или с първия си кадър или по съставни видео файлове. Аудио файловете се появяват като иконка, а картинките се повяват с техния си вид.

 

 

Въведените аудио и видео файлове могат да се разделят, събират, комбинират. От видео файловете може да се извлича мелодията, да им се сменя аудио файла или добавя допълнително микрофонен запис. Някои от тези действия могат да се извършват в централния прозорец, но основната работа се върши в Timeline (пътечките за аудио и видео) в долната част на програмата. Ако не виждате Timeline – натиснете иконката с надпис “Show Timeline” или View-Timeline. Прехвърлянето на файлове от централния прозорец в Timeline става по два начина:
- маркираме файла и от менюто Clip-Add to Timeline или
- маркираме файла и с натиснат десен бутон на мишката го провлачваме в съответната пътечка
При прехвърлянето на файлове в Timeline имайте предвид следното:
а) прехвърлените видео файлове се подреждат един след друг без паузи между тях като първия винаги е в началото на пътечката. Аудиото в тях автоматично се вгражда с пътечката Audio
б) аудио файловете (музикални или микрофонен запис) могат да се подреждат по ред и място по желание. За определяне на място се използва маркера, с които посочваме позицията на аудио файла. 

 

 

I. Премахване на аудиото от видео файл (ням запис)

1. В първия случай при видео файлове (с първи кадър), кликваме върху файла и го прехвърляме в Timeline по един от начините в пътечката Video.
2. Във втория случай (съставни видео файлове) селектираме всички съставни видео файлове наведнъж (Edit - Select all или по друг начин) и прехвърляме в Timeline-Video. Другият начин е да обединим всички файлове в един (с десен бутон върху селектираните файлове – Combine), който прехвърляме в Timeline.


 

3. Аудиото към видео файла автоматично се вгражда в аудио пътечката Audio. Кликваме с десен бутон върху аудиотрака (или от менюто – Clip-Audio-Mute) и маркираме Mute.
4. След това от Movie Tasks- Finish Movie- Save to My Computer/Save to CD
5. Следват опциите за запис. MM предлага опция Best quality..., но има възможност за промяна на формат, размер и т.н.


II. Извличане (рипване) на аудиото

В този случай видеo файла се прехвърля не във Video на Timeline, а в Audio/Music, този път с провлачване. По този начин се прехвърля само аудиото към видеото. Като аудио файл, може да определим и мястото му в аудиопътечката (чрез маркера)

 

След това от Movie Tasks- Finish Movie- Save to My Computer/Save to CD-съответно опциите за запис.

 

III. Рязане на видео и аудио файлове  

 

Рязането се извършва чрез натискане на иконката на контролното мониторче

 

 

Рязането може да се извърши и директно в централния прозорец. Маркираме файла и стартираме контролния монитор. Извършваме рязането, като ползваме стрелкичките за фреймове за по-голяма прецизност. Изтриваме излишните и оставяме, това което ни трябва - вече самостоятелен файл с аудио. Маркираме отрязания файл и запаметяваме (Finish Movie-Save to Computer). За още по-голяма прецизност, файлът може да се прехвърли в Timeline и там да се извърши рязането, като вече се използва и индикатора за време.
По същия начин се действа и с аудио файловете, Тях ги поставяме в пътечката Audio/Music.
Ако искаме да поорежем (trim) началото или края на някой файл, в Timeline просто „свиваме” файла. Това става като маркираме файла и кликнем в един от двата му края(там, където трябва) и придвижваме появилата се червена стрелкичка.


III. Събиране (обединяване) и комбиниране на файлове

Ако видео файла се появи в централния прозорец на съставни видео файлове, обединяването на няколко файла може да стане още там чрез Shift + click или Ctrl + click. Обединеният файл си запазва поредния номер, но вече съдържа и останалите присъединени файлове. Пример: ако се обедини файл 003 (15 сек) с 004 (25 сек), обединеният файл има номер 003, но продължителността му е вече 40 сек. Обединеният файл се прехвърля за допълнителна обработка в Timeline и за запаметяване. Обединяването в централния прозорец има едно ограничение – по този начин могат да се обединяват много файлове, но само последователни. Ако искаме да обединим два непоследователни файла или ги селектираме чрез Ctrl+click и ги прехвърляме общо чрез провлачване (или чрез Clip-Add to Timeline) в Timeline или ги прехвърляме един по един. В първия случай файловете се подреждат по поредност във възходящ ред в Timeline, докато при втория случай можем да поставим файл 007 след 014 и пред 002, т.е. няма поредност. 
Същите неща важат и за видео файловете, показващи се с първия кадър, както и за аудиофайловете, т.е отрязаните парчета се подчиняват на същите правила.
Ако не желаем да извършваме тези операции в централния прозорец, то прехвърляме целите файлове (или част) в Timeline и там работим.
След нарязването на файловете, преди запис, може да се направи допълнително оформление:
1. За аудио файловете – може да се остави пауза между файловете или да се търси ефекта на застъпването. 
С помощта на мишката файловете се приближават (прилепят) един към друг или се раздалечават. Разстоянието между тях определя паузата между двата файла. Когато са приближени нормално, мелодията преминава плавно. Когато файловете се припокриват, в мястото на припокриване се появява триъгълниче, което показва дължината на застъпването. 
2. За видео файловете – тъй като те се нареждат един след друг (без пауза), за да се остави по-голяма пауза между тях, прилагаме една хитрост-пред всеки клип слагаме „празни субтитри”, т.е вместо букви – интервали.


IV. Добавяне на аудио към видео файл

 

Добавяне на аудио файл към видео може да стане по два начина:
1. Добавяне на готов музикален файл към видеото
2. Добавяне аудио файл-микрофонен запис


Видео файла (или отрязаната част) се прехвърлят в пътечката Video на Timeline. Аудио записа се въвежда в пътечката Audio/Music. Ако сме въвели видео файла заедно с неговия звук, изключваме аудиото на видео файла чрез Mute. Ако предварително сме направили ням запис на видеото, просто добавяме новия аудио файл и запаметяваме
Микрофонният запис може да бъде направен и на друга програма. Той трябва да е във формат, поддържат от Movie Maker. Ако обаче записа ще се прави чрез Movie Maker, първо проверяваме връзките на микрофона, самия микрофон и звуковата карта. Това става от контрол панела на Уиндоусa:
a) Sounds and Audio devices – Audio. Преглеждаме настройките и коригираме, ако е нужно.
б) Sounds and Audio devices – Voice. Там също проверяваме какво е маркирано в Voice recording и след евентуални корекции натискаме Test Hardware. 
Ако всичко е наред, правим записа чрез Movie Maker. Tools-Narrate Timeline. Появява се прозорчето за запис. 


 

Поставяме маркера в Timeline в пътечката Audio/Music. Натискаме Start Narration и започваме записа. След приключването Stop Narration-Done. Програмата иска място за запаметяване и в същото време го вкарва автоматично и в централния прозорец и в Timeline. Файлът в Timeline може да се обработва допълнително (мести, реже, копира итн) или направо да се запамети. Ако преди това са показани разширените опции (Show more options), там е показана продължителността на записа. Почти няма ограничения в продължителността на записа, така че записа на аудио файл чрез ММ e една алтернатива на Sound Recorder (където има ограничения от 60 сек. и файловете са по-големи). 
Ако в разширeните опции е маркирано “Limit narration to available free space on Audio/Music track”, това дава възможност да се измерва продължителността (в сек.) на паузите между два аудио файла или от първия до началoто на трака в Audio/Music.


 

Маркерът се поставя в началото на адио файла. С натиснат бутон на мишката маркерът се придвижва към края на предишния файл или към началото, ако файла е първи.. Продължителността на паузата се отчита в Time available. Така може съвсем точно да се оредели дължината, да се скъсява или увеличава. Това позволява да се вмъкне и друг аудио файл помежду им с определена продължителност.( от X сек до Y сек) и пак с паузи.
Заб. Ако от края на един адио файл започване запис, той прекъсва когато стигне до друг запис, независимо дали е или не „”Limit narration….”


V. Комбиниране на два аудио файла

 За комбинирането на два аудио файла (напр. музика/аудио и глас) може да се постъпи по два начина;
1. Чрез въвеждане на втори аудио файл
2. Чрез застъпване на файловете


При първия начин са включени две действия- премахване на аудиото от видео файл и замяната му с друг и след това добавяне на втория файл
1. Въвеждаме видео файла в Timeline
2. Изключваме аудиото чрез Mute
3. В Audio/Music добавяме първия файл (музикален/микрофонен)
4. Запаметяваме
5. Отваряме току-що запаметения файл
6. В Audio/Music добавяме първия файл (микрофонен/музикален)
7. Запаметяваме

При втория начин, въвеждаме първия аудио файл в Audio/Music. След това въвеждаме втория файл до.него. Чрез мишката придвижваме на ляво втория файл върху първия с максимално припокриване, ако двата файла трябва да тръгнат заедно. Тъй като при покриването не е 100% пълно, ако двата файла трябва да тръгнат заедно, в първия запис аудиото да почне след около 1 сек след натискането Start, за да се получи желания ефект. 


VI. Настройка на силата на звука

1. Само за аудио файлове (Audio/Music). Маркираме в Timeline файла и десен бутон – Volume (или Clip-Аудио-Volume). Чрез плъзгача увеличаваме или намаляваме звука на маркирания файл. Това се използва за изравняване на звука, когато са събрани два или няколко файла и при застъпване на самостоятелни аудио файлове

 

 

2. Има и друг аудио регулатор при комбинирани видео и аудио файлове – Tools- Audio level. Той по-скоро е за допълнителна настройка за звука. 

 

 

За да се усили аудиото на видео файла, плъзгача се придвижва към “Audio frоm Video”. Ако трябва да се усили аудио файла (Audio/Music) придвижваме плъзгача на тази страна. Но не разчитайте много на него-по-скоро поизчиства звука, но при усилването няма голям диапазон. 

 

VII. И накрая - може да запазите своя проект (дори и временно) File –Save project или Save project as.. без значение дали в началото сте посочили New project. При продължаване на работата отворете проекта с вашето име и действайте нататък.

 

Край на урока. Надявам се да ви е полезен

 

 

Автор:oldstаr

 

Забележка и молба:

Урокът е изцяло авторски. Затова, моля, при преписване в друг сайт, да се посочва източника и автора. При по-голяма коректност от страна на потребителите, бих желал да бъда информиран в кой сайт е преписан или цитиран. Благодаря предварително на всички

 

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини