Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 6

bitrix   трудност:    видян: 14278

 Инсталиране на продукта "Bitrix Site Manager"

  Съдържание на главата:

    * Предварителни операции

    * Помощник за инсталиране

          o Първа стъпка

          o Втора стъпка

          o Трета стъпка

          o Четвърта стъпка

          o Пета стъпка

          o Шеста стъпка

          o Седма стъпка

    * Помощник за създаване на сайт

Предварителни операции

Продукта «Bitrix Site Manager» се доставя във вид на архиви .zip и .tar.gz за версия PHP 5. При избор на PHP версия обърнете внимание на съответствието с използвания сървър. Например, ако имате инсталиран пакет «Битрикс: Уеб-обкръжение», то трябва да използвате архив на «Bitrix Site Manager» версия PHP 5.

 • За начало на инсталирането изтеглете архивните файлове на продукта «Bitrix Site Manager» на сървъра (или локалния компютър).
 • Разопаковайте архива в корневия каталог на вашия сайт. За разопаковане на файловете на продукта ви трябват примерно 60-120 Мб свободно дисково пространство в зависимост от редакцията на продукта. За оценка на пълния размер необходимо е допълнително да прибавите размера на самия архив.
Внимание! Инсталирането и бъдещата коректна работа на продукта е възможна само в корневата папка на вашия сайт на хостинга.

За успешна инсталация и функциониране на продукта сървърното програмно осигуряване трябва да удовлетворява минималните технически изисквания за продукта:

 1. Ако е необходимо, инсталирайте Apache и го настройте за работа с PHP. Минимално изискване за продукта е наличие на Apache версия 1.3 и повече и PHP версия 5.0.0 и повече.
 2. Ако е необходимо, инсталирайте СУБД (MySQL версии 4.1.11 и повече, Oracle 10g и повече или MSSQL 9.0 (2005) и повече).
 3. Ако инсталирате пробна или кодирана версия на продукта, инсталирайте и настройте безплатния Zend Optimizer версии 3.3.0 и повече.
 4. За инсталиране на Oracle-версия на продукта се убедете в наличието на клиентска част на Oracle 9 (или повече) и създайте нов ползващ.
 5. Ако пък преинсталирате системата, трябва да почистите базата данни от таблици.
 6. Убедете се, че на диска има допълнително 10 Мб свободно дисково пространство за работа на системата за обновяване.

За начало на процеса на инсталиране на продукта направете следното:

 • Отворете страница http://<ваш_сайт>/index.php в браузера, заменяйки фраза <ваш_сайт> на реалния адрес на вашия сайт.
 • Следвайте инструкциите на Помощника за инсталиране.

Помощник за инсталиране

  Съдържание на главата:

    * Първа стъпка

    * Втора стъпка

    * Трета стъпка

    * Четвърта стъпка

    * Пета стъпка

    * Шеста стъпка

    * Седма стъпка

Първа стъпка

Първа стъпка на инсталация (начало на инсталиране)

Първия прозорец на Помощника за инсталация информира за началото на процеса на инсталация и показва основна информация за продукта.

 • За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.


 Помощник за инсталиране | Описание на курса | Втора стъпка 
   

 


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини