Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Upload на файлове - без проблеми и тествано

PHP » PHP
saskenor   трудност:    видян: 5684

Първо да започнем с първия файл. Той се казва index.php:

 

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="upload_script.php">
Choose your file here:
<input name="uploaded_file" type="file"/><br /><br />
<input type="submit" value="Upload It"/>

 

Следващия файл ще се казва upload_script.php . Кода е:

 

<?php
// Access the $_FILES global variable for this specific file being uploaded
// and create local PHP variables from the $_FILES array of information
$fileName = $_FILES["uploaded_file"]["name"]; // The file name
$fileTmpLoc = $_FILES["uploaded_file"]["tmp_name"]; // File in the PHP tmp folder
$fileType = $_FILES["uploaded_file"]["type"]; // The type of file it is
$fileSize = $_FILES["uploaded_file"]["size"]; // File size in bytes
$fileErrorMsg = $_FILES["uploaded_file"]["error"]; // 0 = false | 1 = true
$kaboom = explode(".", $fileName); // Split file name into an array using the dot
$fileExt = end($kaboom); // Now target the last array element to get the file extension
// START PHP Image Upload Error Handling --------------------------------------------------
if (!$fileTmpLoc) { // if file not chosen
echo "ERROR: Please browse for a file before clicking the upload button.";
exit();
} else if($fileSize > 12428800) { // if file size is larger than 5 Megabytes
echo "ERROR: Your file was larger than 5 Megabytes in size.";
unlink($fileTmpLoc); // Remove the uploaded file from the PHP temp folder
exit();
} else if (!preg_match("/.(gif|jpg|png|exe|swf|bmp|msi|txt|rar|zip|7z|doc|mp3|mp4|flv|avi)$/i", $fileName) ) { // Тука се добавят форматите, които могат да бъдат качени
// This condition is only if you wish to allow uploading of specific file types
echo "ERROR: Your file was not in allowed format! .";
unlink($fileTmpLoc); // Remove the uploaded file from the PHP temp folder
exit();
} else if ($fileErrorMsg == 1) { // if file upload error key is equal to 1
echo "ERROR: An error occured while processing the file. Try again.";
exit();
}
// END PHP Image Upload Error Handling ----------------------------------------------------
// Place it into your "uploads" folder mow using the move_uploaded_file() function
$moveResult = move_uploaded_file($fileTmpLoc, "uploads/$fileName");
// Check to make sure the move result is true before continuing

// Display things to the page so you can see what is happening for testing purposes
echo "The file named <strong>$fileName</strong> uploaded successfuly.<br /><br />";
?>

 

Това е , гледайте много да не променяте кода (само извеждащите съобщения)

 

Като сте готови , създавате папка uploads и там се качват нещата. Дано да съм ви бил полезен!

 

Демо: http://georgi.sytes.net/ но трябва да се регистрирате , за да видите какво се получава и след това отивате на Uploads .Коментари (1)

efrdimitrov на 24.12 2011 в 12:16ч.
Как да стане с две или повече снимки,благодаря на отзовалите се

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини