Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP multi upload form

PHP » PHP
nikssa23   трудност:    видян: 3999

Така нека първо да покажа целия код и после ще го обяснявам ред по ред.
 
Създаваме си upload.php

и пишем следното

<div id="upload">
<form  method="post" enctype = "multipart/form-data" >
    <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" min="1" max="9999"/>
    <input id="papi" type="submit" name="add" value="Добавяне" />
</form>

</div> 

<?php
if(isset ($_FILES['files'])){  //Проверка дали сме избрали файлове

foreach($_FILES['files']['tmp_name'] as $key => $tmp_name){ // Цикъл за обработка на файловете

$fileName=$_FILES['files']['name'][$key]; // Пълното име на файла

$fileTmpName=$_FILES['files']['tmp_name'][$key]; //Временната директория на файла

$fileNameExplode=explode(".", $fileName);// Разбиваме името на файла по даден аргомент ". (точка)".

  $fileNameExplodeEnd=end($fileNameExplode); // Вземаме последния резултат от разбиването пример : snimkata.mi.ot.moreto.jpg ще даде .jpg
 if($fileNameExplodeEnd=='jpg' || $fileNameExplodeEnd=='png' || $fileNameExplodeEnd=='gif'){ // Проверяваме дали върнатата стойност съвпада с позволените от нас можете да си добавяте идруги 

$dir='moqtaSuperQkaPapka';//Пътя до папката в която искате да се записва  

move_uploaded_file( $fileTmpName ,"$dir/$filename");

} else{

echo"

$fileName <br/>

Не е от позволените типове!!!  

"; 

}

}


?>Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини