Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP easy video upload form

PHP » PHP
biorkes   трудност:    видян: 6671

Това е нашият html файл, който съдържа нашата ъплоуд форма. Можите да добавите ваш css файл за дизайн според вашия сайт. За това не поствам мой css код.
 
 
<center>

<form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <pre>
    <label for="file">Filename:</label> 

</pre>
    <input type="file" name="file" id="file" />    <br />
    <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>
 
</center> 
 
 
 
 
 
 Създваме upload_file.php което фактически е нашият двигател на ъплоуд формата.
 
 
 
 
 
 
 
<?php
set_time_limit (100000); // лимит на времето за ъплоуд

setcookie("user", time()+3600);
$_FILES["file"]["size"] = round(($_FILES["file"]["size"] / 1048576), 2); // bytes to MB  // конвертира байтове в мегабайтове

/////////////////////////////////////////////////

 if ($_FILES["file"]["size"] >  7300400)  // максимален размер на файла за ъплоуд  
  
     {
    
  echo "Вашият файл е твърде голям. " . $_FILES["file"]["size"]  . " MB <br />";  // ако файла е по-голям от 73000400 байта, което е около 70 МБ
   return;
  }
  
else
  {
  echo "Качване на Вашето видео."; // ако файла е до 70 МБ видеото се ъплоудва
  
  }

// надолу проследяваме позволените видео формати
  
if ((($_FILES["file"]["type"] == "video/avi") 
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wmv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/WMV")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/AVI")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/quicktime")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/MP4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mp4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/xvid")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/XVID")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wvx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wmd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vse")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vs4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp6")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp7")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp3")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vob")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vid")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vivo")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/rm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/rmd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtl")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qt")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtch")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtz")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mvp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpg")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpg2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpf")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpeg4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpeg")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpe")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpl")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mp2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/MOV")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/moov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/modd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/moff")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mk3d")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/meta")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m75")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4e")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4u")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3GP")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/h264")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/hdmov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/flv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/f4v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/fbr")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dvx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/divx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dav")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dat")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/d3v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/d2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gpp2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gpp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3GP")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3g2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/WMV")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/x-ms-wmv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/264")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wma"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 70000000000000))


    
    
    
  {
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0) // ако изкара грешка
    {
    echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />"; // получаваме ерор
    }
  else
    {
echo "Честито! Вашият видео файл" . "<pre>" .$_FILES["file"]["name"] . "</pre>" . "беше качен успешно!" . "<br />"; // ако всичко е наред получаваме успешен надпис
    }
  }
else
  {
  echo "Съжаляваме, но не поддържаме Вашият видео формат."; // ако формата не се поддържа
  }
if ($_FILES["file"]["size"]["type"] > 0) //ако формата не се поддържа
{
    echo "Формата " .$_FILES["file"]["type"]. "  не се поддържа.". "<br><img src=systemstylestandarderror.png>". "Вижте списъка с поддържаните формати и пробвайте отново с друг формат. "; //изкарва грешка като в грешката се изписва формата на клипа, който не може да се качи
}
 else {
        echo "Формата " . $_FILES["file"]["type"] . " се поддържа. "; // ако се поддържа формата, кода продължава
}

  
  
    if ((       ($_FILES["file"]["type"] == "video/avi")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/AVI")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/quicktime")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wmv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/WMV")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mp4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/xvid")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wvx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wmd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vse")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vs4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp6")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp7")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vp3")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vob")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vid")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/vivo")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/rm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/rmd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtl")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qt")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtch")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/qtz")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogm")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/ogx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mvp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpg")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpg2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpf")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpeg4")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpeg")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpe")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mpl")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mp2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/MOV")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/moov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/modd")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/moff")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/mk3d")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/meta")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m75")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4e")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m4u")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/m2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/h264")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/hdmov")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/flv")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/f4v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/fbr")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dvx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/divx")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dav")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/dat")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/d3v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/d2v")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gpp2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3gpp")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/3g2")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/264")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/wma")
            || ($_FILES["file"]["type"] == "video/x-ms-wmv")
          
            )
&& ($_FILES["file"]["size"] < 70000000000000))
  {
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
    {
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
    }
  else
    {
//тук е формата за random rename
    if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) // ако файл със същото име съществува в папката upload/
      {
    
     // кодът поставя произволни числа пред името - т.е ако имаме файл с името haha.avi и се опитаме да качим същия файл отново, той ще бъде преименуван на 8534.haha.avi (8534 са примерни числа)   
      function findexts ($filename)  // намира файла със същото име
 { 
 $filename = strtolower($filename) ; 
 $exts = explode("[/.]", $filename) ; 
 $n = count($exts)-1; 
 $exts = $exts[$n]; 
 return $exts; 
 } 
  $ext = findexts ($_FILES['file']['name']) ; 
   $ran = rand () ;
  $ran2 = $ran.".";
  $target = "upload/";
 $target = $target . $ran2.$ext; 
  if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $target)) 
 {
 echo "<br>"."Вашият файл беше преименуван като"."<pre>".$ran2.$ext ."</pre>". "и скоро ще бъде монтиран!" . "</br>"; // изписва как е преименуван нашия файл
 } 
     
      }
    else
      {
      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
      "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
      echo "Клипът Ви се намира в: " . "upload/". " под име: ". $_FILES["file"]["name"]; // изписва къде се съхранява преименувания файл
      }
    }
  }
  
else
  {
  echo "Вашият видео файл не беше качен.";
  }
  
?>Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини