Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да използвам NoSQL ZZZ Base от Visual Basic

alphasoftwarebg   трудност:    видян: 1699

Необходимо е да изтеглите ZZZ Server от http://demo.zzz.bg и да го стартирате така:

 

ZZZServer.exe

 

след това изтеглете примерния програмен код за връзка към ZZZ Server от Visual Basic от:

 

http://demo.zzz.bg/doc/02-05-chapter.html#VisualBasic

 

който към момента е следния:

 

'

' Copyright (C) 2013-2016 ZZZ Ltd. - Bulgaria. All rights reserved.

'


Imports System.Net.Sockets

Imports System.IO

Imports System.Text


Module ZZZClientVB


    Function ZZZProgram(ByVal serverHost As String, ByVal serverPort As String, ByVal program As String) As String

        Try

            Dim tc As New TcpClient(serverHost, serverPort)

            Dim ns As NetworkStream = tc.GetStream()

            Dim sw As New StreamWriter(ns, Encoding.UTF8)


            sw.WriteLine(program)

            sw.Flush()


            Dim sr As New StreamReader(ns, Encoding.UTF8)

            Dim result As String = sr.ReadToEnd()


            tc.Close()


            Return result

        Catch e As Exception

            Console.WriteLine(e)

        End Try


        Return ""

    End Function


    Sub Main()

        Console.WriteLine(ZZZProgram("localhost", 3333, "#[cout;[Hello world from ZZZServer!]]"))


        Console.ReadKey()

    End Sub


End Module

 

и да го стартирате като конзолно приложение от Visual Studio.

 

Резултата в конзолата трябва да е "Hello world from ZZZServer!"

 

Можете да се запознаете с активната документация на ZZZ Base на http://demo.zzz.bg/doc Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини