Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP - част 8 (Работа с форми)

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 12685

Работа с форми
Обработка на форми в PHP
Анализиране на HTML стойности в PHP

Както вече знаете, формите имат различни елементи, а именно:

Текстово поле
Поле за отметка
Радио бутон
Списък

Тези елементи се използват за въвеждане на информация в WEB страниците. Освен това тези елементи ви позволяват да направите Web страниците си по интерактивни. Обаче, не можете да се възползвате напълно от тях, ако не знаете, как да извлечете въведената в тях информация. За това се грижи PHP.

Накратко, PHP приема информацията, предадена чрез елемент на HTML формата, и я присвоява на променлива с име отговарящо на стойността на атрибута NAME на съответния елемент в HTML формата. Да приемем, че в една HTML форма, атрибутът Name на едно текстово поле е "Txtbox". В PHP стойността на това текстово поле автоматично ще се присвои на променливата $Txtbox. В резултат на това можете да използвате стойността на текстовото поле Txtbox в PHP чрез променливата $Txtbox.

Сега да разгледаме, как PHP анализира стойностите на всеки елемент на формата. Първо ще разгледаме текстово поле, защото е най-просто от всички елементи на формите.

Анализиране на текстово поле
Текстовите полета се използват за въвеждане на текстови данни, като имена и адреси. Тези данни могат да са текстови или числови. В PHP, обаче, типът на данните не е от голямо значение. Да разгледаме следния пример. Както знаете, HTML синтаксиса за текстово поле е :

<input type="text" name="name" size="25" maxlength="25">

В горния код атрибутът Name на текстовото поле има стойност "name". Затова можете да използвате стойността на текстовото поле от HTML формата, като използвате променливата $name.

За да проверите типа на тази променлива, използвайте следния код:
<?php
echo gettype($name);
?>

В горният код типът на променливата се връща като низ. Така можете да проверите типът на всички въведени стойности

Анализиране на стойността на радио бутон
Радио бутоните се използват за избиране на една възможност от няколко предложени. Когато се използват радио бутони, PHP взима атрибута Name на радио бутона и създава променлива със същото име, както е при текстовите полета. Да разгледаме следния пример, за да видим как PHP анализира стойностите на радио бутоните. както знаете, HTML кода на група от радио бутони :
<input type="radio" name="gender" value="Мъж">
<input type="radio" name="gender" value="Жена">

В горния код стойността на атрибута Name за радио бутона е "gender". Затова в PHP стойността ще се присвои на променливата $gender. Освен това забележете, че имената и на двата бутона са еднакви. Това е така, защото са групирани заедно. Когато изберете даден бутон, неговата стойност ще се присвои на променливата $gender


Анализиране стойността на полетата за отметки
Полетата за отметки се използват за избор на повече от една от предложените възможности. Докато атрибутът Name на полетата за отметки са различни. Да разгледаме следният примерен код:
<input type"checkbox" name="fiction" value="Фантастика">
<input type"checkbox" name="horror" value="Ужаси">
<input type"checkbox" name="action" value="Екшън">
<input type"checkbox" name="comedy" value="Комедия">

В този код атрибутите Name на всички полета за отметки ("fiction", "horror", "action", "comedy") са различни. В резултат на това PHP присвоява стойностите има на променливи със съответните имена. Например, ако сте поставили отметка в полетата fiction и horror, PHP ще присвои стойности на променливите $fiction и $horror. Останалите без отметка полета няма да съществуват като променливи. Затова, когато изпълните реда

if (empty($comedy))

Функцията empty ще върне стойност True, ако в полето не е поставена отметка


Анализиране на стойностите на списъци
Списъците се използват за избиране на една или повече предложени възможности. Списъците имат само един атрибут Name. Това означава, че PHP създава само по една променлива за списък. Но ако има само една променлива и множество избрани елементи от списъка, PHP присвоява всички избрани стойности като масив на съответната променлива. Да разгледаме следния код:

<select name="hobbies[]" size="7" multiplace>
<option value=" Спортове на открито "> Спортове на открито
</option>
<option value=" Екстремни спротове "> Екстремни спортове
</option>
<option value=" Поп музика "> Поп музика
</option>
<option value=" Рок музика "> Рок музика
</option>
<option value=" Агресивна музика "> Агресивна музика
</option>
<option value=" Фотография "> Фотография
</option>

В него атрибутът Name на списъка е "hobbies". Затова PHP създава променлива с име $hobbies, която да приеме стойностите от списъка. Но вие можете да изберете произволен брой стойности. Тези стойности се присвояват на променливата като масив. Да предположим, че сте избрали елементите: "Екстремни спортове", "Рок музика", "Фотография". В този случай променливата hobbies ще се инициализира по следния начин:

$hobbies - array ( "Екстремни спортове", "Рок музика", "Фотография" );


Страници: 1 2 »

Коментари (1)

menian на 22.07 2008 в 11:44ч.
урока кърти мифвки и лепи плочи

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com