Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP - част 14 (Cookie)

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 9921Функцията time() и mktime()

Можете да използвате функцията time() и mktime(), за да зададете валидност на cookie.

Функцията time() се използва за намиране на текущото време. Тя връща времето в секунди. Функцията има следния синтаксис:

int time();

Функцията mktime() от друга страна, приема съставните части на времето като часове, минути, секунди, месец и година като параметри и превръща тази информация в секунди. Функцията има следния синтаксис:

int mktime ( int час, int минути, int секунди, int месец, int година );

В горния синтаксис, както можете да се досетите от имената на променливите, час приема целочислена стойност, която задава броя на часовете. Аналогично, минутата и секундата задават съответно броя на минутите и секундите. Аргумента месец, задава съответния месец, а аргумента година задава годината.

След като се запознахте със всички функции, които се използва за създаване на cookie, разгледайте следния код:

<?php
$name = „MyCookie“;
$value = „This is my first cookie“;
$expiry = mktime(0, 0, 0, 7, 1, 2005);
$domain = „localhost, localdomain“;
$setcookie ( $name, $value, $expiry, /, $domain, 0 ) ;
?>
<html>
<head>
<title> Проверка на cookie </title>
</head>
<body>
<br> <br> <br>
<h1 align= center> Cookie е създаден успешно ! </h1>
</body>
</html>


горния код се създава cookie с име MyCookie. Тъй като стойността на аргумента $value е This is my first cookie ! , този текс ще бъде съхранен в cookie. Валидността на cookie се определя от променливата $expiry, която е mktime(0, 0, 0, 7, 1, 2005), koeто означава, ще cookie ще е валидна до полунощ на 1.07.2005. Сookie има достъп до цялата йерархия на от файлове и папки на Web сървъра, тъй като пътят на cookie е зададен като / във функцията set cookie ().Използване на cookies

При работата с cookies в PHP, след като сте създали cookies, най-важният факт, който трябва да запомните, е че не можете едновременно да създавате и използвате cookies. След като създадете , cookies, трябва да презаредите Web страницата, преди да можете да я използвате.

Разгледайте следния код:

if (!(isset($kookies))) {
$pagecount = 0;
setcookies („kookie“, $pagecount );
echo „ <center> За първи път посещавате страницата
тази сесия </center>“;
echo „<center> Cookies е създадена и съхранена на
вашия компютър </center>“;
}
else {
$pagecount = ++ $кookies;
setcookies („kookie“, $pagecount, time() - 10 );
setcookies ( „kookie“, $pagecount );
echo „<center>Брои посещения : <b>“ .
$kookie. “</b></center>“;
?>
<html>
<body>
<center>Бутона Refresh ще опресни страницата и ще увеличи
брояча! :-) </center>
</body>
</html>

В горния код функцията isset() се използва, за да се определи дали cookies с име kookie е създадено или не. Ако такова не е било създадено на променливата $pagecounter се присвоява стойност 0. Същата променлива се използва и за създаване на стойността на cookies. Също така се появяват и съобщенията За първи път посещавате страницата тази сесия и Cookies е създадена и съхранена на вашия компютър.

От друга страна, ако това не е първият път, който посещавате страницата, променливата pagecount се увеличава с помощта на реда $pagecount = ++ $кookies;. След това стойността на cookie се запазва отново и показва съобщение, указващо броя на посещенията на страницата. При всяко опресняване на страницата, броя се увеличава с 1.


Можете да използвате вградената в PHP функция header() за да намалите количеството на горния код. Разгледайте следния фрагмент. Той се използва за създаване на cookie и за презареждане на страницата.
<?php
if (!(isset($kookie_new)))
setcookie („kookie_new“, „A short Cut“);
header ( „Location : $PHP_SELF?kookie_new = 1“ );
?>

В горния код функцията header() се използва, за да се изпрати низ string като част от HTTP заглавието. Низът Location който е използван горе, пренасочва браузъра към HTTP страница. Чрез задаването на адреса PHP_SELF текущата страница автоматично ще се отвори повторно.

Можете също така да използвате функцията header() и низа Location за да пренасочите браузъра към друга HTML страница. Разгледайте долния код за да разберете това.
<?php
if
(!(isset($kookie_new)))
setcookie(„kookie_new“, „A short Cut“);
header ( „Location : test.html“ );
exit;
?>


След като успешно сте създали cookies, вие можете да ги използвате чрез следните методи:

Като използвате името на cookie като име на променлива. Когато се опитвате да използвате cookie в PHP, се създава променлива с името на cookie. След това името на променливата може да се използва в скриптовете. Като резултат от това, можете или да презаредите цялата страница, или да заредите друга страница, която да използва cookie с име My_cookie. Тогава можете да използвате името на cookie като име на променлива в скриптовете последния начин:

echo „My_cookie“;

Използвайки $HTTP_COOKIE_VARS [„име_на_cookie“]. Отново променливата се създава по подразбиране в PHP, като се използва имео на cookie и се съхранява в глобален масив като HTTP_COOKIE_VARS [„име_на_cookie“]. Едно предимство на използването на глобалния масив e, че той помага да се направи разлика между различните cookies на база на техния източник на създаване, дори, ако те имат еднакви имена. Можете да използвате глобалния масив във вашите скриптове по следния начин:

echo „HTTP_COOKIE_VARS [„My_cookie“]“;


Страници: «1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com