Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

HTML Част 5 (Коментари)

fix3d   трудност:    видян: 14080


Коментар
Тагът за коментар по никакъв начин не влияе на html страниците и не се показва в браузъра.

Този таг е полезен когато на съответните места в една html страница трябва да се запишат различни текстове за обяснение и подсещане.
Например преди началото на някаква таблица в секцията body може да се постави коментар: "Начало на таблица" или нещо подобно.

Ако този текст се изпише директно в секцията body той ще се появи на екрана. За да остане текста скрит (да не се появи в прозореца на браузъра) трябва да се използва тага за коментар в следния формат:

<!--Коментар, който няма да повлияе на HTML-документа-->

Т.е. коментара трябва да е изписан задължително между следните две форми:

Отляво (в началото) - ъглова скоба, удивителен знак и две тирета (<!--)
Отдясно (в края) - две тирета и ъглова скоба (-->)ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>
<title>Моята първа html страница</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>
<body>
<!--Начало на текста-->

Текст
Текст
Текст

<!--Край на текста-->
</body>
</html>

Атрибути на тага body

Тагът body може да съдържа следните атрибути:

bgcolor="цвят" - задава цвят на фона на страницата
background="image.gif" - задава графичен файл във вид на фон
text="цвят" - задава цвета на текста в страницата
link="цвят" - задава цвета на връзките в страницата
vlink="цвят" - задава цвета на вече посетените връзки
alink="цвят" - задава цвета на връзките в момента на кликане в/у тях

topmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и горната част на браузъра в пиксели
leftmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра в пиксели
rightmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и дясната част на браузъра в пиксели
bottommargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и долната част на браузъра в пиксели


Забележки:

1. Цветовете могат да се задават с някои английски думи - например black за черен цвят, red за червен цвят и др. или като 16-ични стойности - например #000000 за черен цвят, #ff0000 за червен цвят и т.н. Списък с английските названия на цветовете и техните 16-ични стойности може да видите в страницата за цветове с названия.

2. Ако графиката която се задава за фон с атрибута background не се намира в същата папка /директория/ в която се намира и html документа, тогава трябва да се укаже пътя до графиката. Ако например снимката pic.gif се намира в папка folder1, на атрибута background трябва да се присвои следната стойност: background="folder1/pic.gif"

3. Ако на атрибутите за разстояние се зададе стойност 0, тогава няма да има никакво разстояние между съдържанието на страницата и рамката на браузъра. Например при topmargin="0" съдържанието на html документа ще "залепне" за горната част на браузъра.

Ако съдържанието на страницата е вмъкнато в таблица, за да има ефект от задаването на атрибутите за разстояние leftmargin и rightmargin на атрибута на таблицата align трябва да е присвоена аналогична стойност, например при leftmargin="0" в тага за таблица <table> на атрибута align трябва да е зададенa стойност left (<table align="left">).

За да има ефект от атрибута bottommargin страницата трябва да е достатъчно дълга. Той обаче няма да накара страницата да "залепне" за долната част на браузера, ако му се зададе стойност 0 и страницата е къса.

4. Ако не се зададат атрибути на body остават стойностите по подразбиране - бял фон на страницата, черен цвят на текста, син цвят на връзките и т.н.

ПРИМЕР:

<body bgcolor="#000000" text="#ff0000" link="#00ff00" alink="#0000ff" vlink="#ffff00" topmargin="0" leftmargin="0">

Зададен е черен цвят на фона (#000000), червен цвят на текста (#ff0000), зелен цвят на непосетените връзки (#00ff00), син цвят при кликане върху връзка (#0000ff), жълт цвят на вече посетените връзки (#ffff00), без разстояние между съдържанието на страницата и горната част на браузъра и между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра.


!ВНИМАНИЕ: Атрибутите на тага <body> са извадени от стандартите на езика и не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да ги поддържат. За дефинирането на цвета на фона, връзките и пр. трябва да се използва CSS (Cascading Style Sheets).

Атрибутите на тага body и техните стойности могат да бъдат зададени в CSS-файл. След това чрез тага

<link rel=stylesheet type="text/css" href="file.css" />

който се помества в head-секцията на html документа тези стойности се задават на всяка една страница от уеб сайта. По този начин, ако един сайт съдържа например 20 страници и се наложи да се променя цвета на връзките, цвета на фона на страниците и т.н., ще се направи само една корекция - в CSS-файла, вместо да се коригира кода във всичките 20 страници. За повече информация относно работата със CSS (Cascading Style Sheets) прегледайте раздела CSS -Уеб Дизайн.Коментари (1)

kido на 01.03 2009 в 17:50ч.
Урокут е добър

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com