Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

HTML Част 7 (Форматиране на текст)

fix3d   трудност:    видян: 13231


Форматиране на текст
Върху вида на текста може да се въздейства чрез следните тагове:

1. <b> </b> Удебелява текста

2. <i> </i> Показва текста наклонен

3. <u> </u> Подчертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

4. <strong> </strong> Удебелява текста подобно на тага <b>

5. <ins> </ins> Подчертава текста подобно на тага <u>

6. <em> </em> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

7. <cite> </cite> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

8. <dfn> </dfn> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

9. <var> </var> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

10. <address> </address> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

11. <big> </big> Увеличава големината на шрифта с един размер на всяко изписване на тага

12. <small> </small> Намалява големината на шрифта с един размер на всяко изписване на тага

13. <strike> </strike> Зачертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

14. <s> </s> Зачертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

15. <del> </del> Зачертава текста

16. <sup> </sup> Изписва текста като горен индекс

17. <sub> </sub> Изписва текста като долен индекс

18. <tt> </tt> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

19. <code> </code> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

20. <samp> </samp> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

21. <kbd> </kbd> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

22. <acronym> </acronym> Таг за изписване на акроними. Възпроизвежда се от аудио-браузърите, където задава изговаряне на всяка буква поотделно. Може да съдържат атрибута title, на който се задава като стойност пълното название на съкращението, например <acronym title="Hyper Text Markup Language">HTML</acronym>

23. <abbr> </abbr> Таг за изписване на абревиатури. Възпроизвежда се от аудио-браузърите, където задава изговаряне на всяка буква поотделно. Може да съдържат атрибута title, на който се задава като стойност пълното название на съкращението, например <аbbr title="Bulgaria">BG</abbr>

24. <bdo dir="rtl"> </bdo> Ако на атрибута dir на тага bdo e зададена стойност rtl - както е в примера, текста изписан между началния и крайния таг ще се покаже огледално обърнат. Другата възможна стойност на dir е ltr - в този случай текста се показва както е написан.


Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com