Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

HTML Част 7 (Форматиране на текст)

fix3d   трудност:    видян: 13230Разположение и подравняване


Върху разположението и подравняването на текст (и някои други елементи, например графики и пр.) в html страницата може да се въздейства чрез следните тагове:

1. <br /> Пренася текста на следващия ред. Няма затварящ таг. Може да се използва за оставяне на един, два и т.н. празни реда, като се изпишат толкова на брой тагове <br /> колкото празни редове трябва да се оставят.

2. <p> </p> Оставя разстояние от един ред между горната и долната част на текстов блок и останалия текст. Може да се използва с атрибута align, чиито стойности могат да бъдат:
<p align="left"> Подравнява текста вляво (това е подравняването и по подразбиране)
<p align="right"> Подравнява текста вдясно
<p align="justify"> Подравнява текста едновременно и вляво и вдясно
<p align="center"> Центрира текста

3. <blockquote> </blockquote> Показва текстов блок с отстъп и оставя разстояние от един ред между горната и долната част на текстов блок и останалия текст

4. <pre> </pre> Показва текста така както е написан в текстовия редактор - с всички паузи м/у букви и думи и оставени празни редове

5. <xmp> </xmp> Ако се изпише html-код между <xmp> и </xmp> той ще се покаже в браузъра така както е написан в текстовия редактор - с ъгловите скоби на таговете, с паузите между букви и думи и с оставените празни редове (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

6. <nobr> </nobr> Не позволява разкъсване на текста и пренасяне на думи на по-долен ред - показва текста на един ред

7. <div align="стойност"> </div> Подравнява текста според зададената стойност на атрибута align:
<div align="left"> Подравнява текст и други елементи вляво
<div align="right"> Подравнява текст и други елементи вдясно
<div align="justify">Подравнява текста едновременно и към лявата и към дясната част на страницата
<div align="center"> Центрира текст и други елементи

8. <center> </center> Центрира текст и други елементи (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)


!ВНИМАНИЕ: Атрибута align на тага <div> е изваден от стандартите на езика и не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да го поддържат.

При изписване само на тага <div> без атрибути и стойности ефекта обикновено е като от тага <br>, т.е. преминаване на по-долен ред.

<div> може да се използва с атрибутите class и style, например:

<div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ff0000; font-size: 12pt; text-decoration: underline; background-color: #00ff00">задава шрифт arial и сродните му, червен цвят на текста, големина на текста 12pt, подчертава текста и създава зелен фон</div> и т.н.


Страници: «1 2

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com