Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Команди в MySQL

nma   трудност:    видян: 20515


Конзолата на MySQL позволява да се въвеждат както SQL инструкции, така и служебни MySQL команди, предназначени за администриране и използване на таблици в базата данни на MySQL. Към основните команди се отнасят SHOW, USE и CREATE. Ще разгледаме всяка по отделно.


SHOW
Тази команда е предназначена за преглед на достъпните база данни и таблици. За предглед на списъка от база данни е необходимо да се въведе следната команда:

SHOW DATABASES;
Ако например съществуват две база данни - mysql и test (тези две бази по принцип се създават автоматично при инсталацията на сървъра), то MySQL ще отговори примерно така:

+----------+
| Database |
+----------+
| mysql |
| test |
+----------+


За преглед на списъка с таблиците се използва същата команда в следния вид:

SHOW TABLES;
Тази команда извежда списък на таблиците в текущата база данни:

+-----------------+
| Tables in mysql |
+-----------------+
| test |
| mysql |
+-----------------+


Забележка: можете да работите само с една база данни едновременно, затова в приведения по-горе пример няма нужда да се указва името на базата данни, търсенето на таблици се извършва в активната за дадения момент база.

CREATE
Тази команда позволява да се създават нови бази данни. Както беше казано по-горе, по подразбиране сървърът създава две бази данни mysql и test. За удобство може да създаваме нова база данни за всяка отделна задача, защото е по лесно да се работи с набор от таблици, които са свързани по между си (дори ако тази връзка е само смислова). Създаваме нова база данни с помощта на тази команда:

CREATE DATABASE staff
След тази операция ще бъде създадена нова база данни не съдържаща никакви таблици, а командата SHOW DATABASES извежда следното:

+----------+
| Database |
+----------+
| mysql |
| test |
| staff |
+----------+USE
Както беше казано, в един и същи момент само една база данни може да бъде активна. Командата USE служи за избор на активна база данни. За преход към друга база данни е необходимо да изпълним следната операция:

USE staff
Следва да отбележим, че при създаването на нова база данни (виж по-горе), новата база не става активна автоматично - за нейното използване трябва да я направим активна!

SQL
Следва да ви запознаем с методите за извличане и внасяне на данни в таблици с помощта на езика SQL

Преглед на данни
Най-простата команда се явява следната:

SELECT * FROM mysql;
От тази команда следва да разбираме, че в активната база данни съществува таблица mysql, от която се извличат всички данни и се извеждат на екрана

Забележка: В SQL-командите има едно ограничение, което няма отношение към командите за MySQL - инструкциите за SQL задължително трябва да завършват с точка и запетайка. Това позволява да се въвеждат многоредови запитвания към базата данни, това не се налага при използване на MySQL-команди, които са много по лаконични и кратки.

Както може би вече сте рабрали, командата SELECT служи за преглед на данните в таблиците. Нейният опростен синтаксис е такъв:

SELECT <списъък с полета> FROM <списък с имена на таблиците> [WHERE <списък с условия>] [ORDER BY <списък на полета>];

В списъка с полета може да има един или няколко елемента; освен това е възможно и да се указава символа "*" (), който означава, че трябва да се покажат всички полета на таблиците. Частта WHERE ... се явява незадължителна и позволява да се избере от таблицата запис, удовлетворяващ определено условие. Разделът ORDER BY ... служи за сортиране на получените данни от определени полета.

Ето един пример за по-сложно запитване, демонстриращо показаното по горе. Да предположим, че таблицата staff съдържа информация за сътрудниците на някаква организация. Това запитване намира записи за тези от тях, които работят повече от две години и които не се казват Иван.

SELECT name, project, works_since
FROM staff
WHERE
name > 'Иван' AND
works_since '2006-04-26';


Страници: 1 2 3 »

Коментари (1)

charmed на 27.10 2007 в 20:23ч.
Хубав и много полезен урок. Мерси

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com