Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

C++ част.8 (Обектно-ориентирано)

C++ » C++
fix3d   трудност:    видян: 26523При компилация и изпълнение се получава следното:

Invokation by a ZooAnimal object:
ZooAnimal name: circusZooAnimal
Invokation by a Bear object: ZooAnimal
name: cartoon Bear
scientific name: ursus cartoonus Zoo
Area Location:NorthWest:
B1: area BroWn
Invokation by a Panda object: ZooAnimal
name: Giant Panda
scientific name: Ailuropoda Melaoleucawe
call our friend: Yin YangZoo
Area Location:NorthWest: B1.P:
area BrownSpotsRoom Location: 1001

Следващият пример показва работа директно с указатели към обекти. Той вика виртуалната функция isA().

#include <stream.h>
#include "ZooANimal.h"
#include "Bear.h"
#include "Panda.h"

ZooAnimal circus( "circusZooAnimal" );
Bear yogi("cartoon Bear", BEAR, "ursus cartoonus");
Panda yinYang("Yin Yang", 1001, "Giant Panda");

main() {
ZooAnimal *pz;
pz = &circus;
cout << "virtual: ZooAnimal::isA():n";
pz->isA( cout );
pz = &yogi;cout << "nvirtual: Bear::isA():n";
pz->isA( cout );pz = &yinYang;
cout << "nvirtual: Panda::isA():n";
pz->isA( cout );
}

При компилация и изпълнение се получава следното:

virtual: ZooAnimal::isA():
ZooAnimal name: circusZooAnimal
virtual: Bear::isA():
ZooAnimal name: cartoon Bear
scientific name: ursus cartoonus
virtual: Panda::isA():
ZooAnimal name: Giant Panda
scientific name: Ailuropoda Melaoleuca
we call our friend: Yin Yang

В следващия пример действителният тип на класа, адресиран чрез pz се разпознава по време на компилация. Нека оставим виртуалния механизъм и да извикаме всяка функция статично:

#include <stream.h>
#include "ZooAnimal.h"
#include "Bear.h"
#include "Panda.h"

ZooAnimal circus( "circusZooAnimal");
Bear yogi("cartoon Bear", BEAR, "ursus cartoonus");
Panda yinYang("Yin Yang", 1001, "Giant Panda");

main() {
ZooAnimal *pz = &yinYang;
cout << "Nonvirtual invokation of Panda::isA():n";
((Panda*)pz) ->Panda::isA( cout );
pz = &yogi;
cout << "nNonvirtual invokation of Bear::isA():n";
((Bear*)pz) ->Bear::isA( cout );
}

Не виртуалното извикване на Panda::isA() чрез указател към ZooAnimal изисква явно обръщение. ZooAnimal няма представа за следващите извличания от класа Panda; това е част от виртуалния механизъм, а не част от самия базов клас. При компилация и изпълнение се получава следното:

Nonvirtual invocation of Panda::isA():
ZooAnimal name: Giant Panda
scientific name: Ailoropoda Melaoleucawe
call our friend: Yin Yang
Nonvirtual invocation of Bear::isA():
ZooAnimal name: cartoon Bear
scientific name: ursuss cartoonus

Този последен пример отпечатва смесен списък от указатели към ZooAnimal. Той е реализиран с използването на следната не член функция print() - print() трябва да има достъп до членовете данни на ZooAnimal, които не са public, затова трябва да бъде обявена като friend за ZooAnimal.

#include <iostream.h>
#include "ZooAnimal.h"

void print( ZooAnimal *pz, ostream &os = cout ) {
while( pz )
{
pz->print( os );
os << "n";
pz = pz->next;
}

За нашия програмен пример имаме нужда от указател към ZooAnimal, който да служи като глава на свързания списък:

ZooAnimal *headPptr = 0;

main() дефинираме по следния начин:

#include <stream.h>
#include "ZooAnimal.h"
extern ZooAnimal makeList( ZooAnimal );
ZooAnimal *headPtr = 0;

main()
{ cout << "A Program to Illustrate Virtual Functionsn";
headPtr = makeList( headPtr );
print( headPtr );
}

makeList(), на свой ред, е дефинирана по следния начин:

#include <stream.h>
#include "ZooAnimal.h"
#include "Bear.h"
#include "Panda.h"

ZooAnimal circus( "circusZooAnimal" );
Bear yogi("cartoon Bear",BEAR,"ursus cartoonus");
Panda yinYang("Yin Yang",1001,"Giant Panda");
Panda rocky("Rocky",943,"Red Panda","Ailurus fulgens");
ZooAnimal *makeList( ZooAnimal *ptr )
{// for simplicity, hand code list
ptr = &yinYang;ptr->link( &circus );
ptr->link( &yogi );
ptr->link( &rocky );
return ptr;
}


Страници: «1 2 3 4 5 6 7 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com