Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Данни от MySQL във формат за Excel

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 8027

Вижте как може да изкарате данните от MySQL във формат подходящ за четене от Excel с помощта на PHP.

За урока ви трябва PHP(1) и 1 таблица в mySQL (2) база данни.

  1. export_excel.php
  2. Базата данни се казва "tutorial" и таблицата "name_list" с 2 полета: id(auto_increment), name(varchar, 50) и сложете някакви данни, около 20 - 30 записа. (за целта може да използвате директно phpMyAdmin)


export_excel.php


Кода в php файла.

<?
// свързване с базата дани
mysql_connect("localhost","","");
mysql_select_db("tutorial");

// взема записите от таблица
$result=mysql_query("select * from name_list order by id asc");

// функция, която преобразува информацията
function xlsBOF() {
echo pack("ssssss", 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0);
return;
}
function xlsEOF() {
echo pack("ss", 0x0A, 0x00);
return;
}
function xlsWriteNumber($Row, $Col, $Value) {
echo pack("sssss", 0x203, 14, $Row, $Col, 0x0);
echo pack("d", $Value);
return;
}
function xlsWriteLabel($Row, $Col, $Value ) {
$L = strlen($Value);
echo pack("ssssss", 0x204, 8 + $L, $Row, $Col, 0x0, $L);
echo $Value;
return;
}
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");;
header("Content-Disposition: attachment;filename=orderlist.xls ");
header("Content-Transfer-Encoding: binary ");

xlsBOF();

xlsWriteLabel(0,0,"List of car company.");

// кръщава колоните. (ред 3)
xlsWriteLabel(2,0,"No.");
xlsWriteLabel(2,1,"Company");

$xlsRow = 3;

// поставя данните докато се върти цикъла
while($row=mysql_fetch_array($result)){

xlsWriteNumber($xlsRow,0,$row['id']);
xlsWriteLabel($xlsRow,1,$row['name']);

$xlsRow++;
}
xlsEOF();
exit();
?>Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com