Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Запознаване с интерфейса на Adobe Audition

Herbaliser   трудност:    видян: 11912

Може да се каже, че Adobe Audition има два интерфейса - две работни области, които са Edit View и Multitrack View.

Накратко, в Multitrack можете да наслоявяте множество файлове, да ги миксирате, за да направите композиция, докато Edit ви позволява да обработвате по един файл. Всички менюта, бутони и опции се променят, в зависимост от това коя работна област е активна. Като кликнете на бутона Edit, ще преминете в работната област Edit, която ще се появи на мястото на Multitrack, и обратно - кликнете върху Multitrack, за да превключите на работната област Multitrack.

уроци - Screen 1 - Edit, Multitrack butons copy.jpg

В горната част на програмата се намира лентата с менютата (Menu Bar). Тази лента осигурява списък с всички команди в програмата. Менютата са категоризирани в логически групи, което прави достъпа до различните команди
по-лесен. Всяка работна област има свой менюта, които до известна степен се различават от тези на другата работна
област.


уроци - Screen 2 - Menu Bar.JPG

(Това са менютата в Edit View )

Под лентата с менютата е разположена тази с инструментите (Toolbar). Всяка работна област си има свои такива.
Time Selection Tool и Scroob Tool могат да се използват и в двете работни области. Инструменти характерни само за Edit View са Lasso Selection Tool и Marquee Selection Tool. Инструменти, които могат да се използват само в Multitrack - Move/Copy Clip Tool и Hybrid Tool.

уроци - Screen 3 - Toolbar.JPG

Възможността за приближаване (Zoom In) и отдалечаване (Zoom Out) във файла е жизнено важна при обработването на файловете. Тази функция ви помага да добиете много по-детайлен изглед в звуковата вълна когато правите селекции, а това от своя страна е от особена важност когато режете, копирате или пействате. Програмата е
снабдена с осем бутона за приближаване и отдалечаване.

уроци - Screen 4 - Zoom Panel.JPG


С бутона Zoom In Horizontally можете да приближите изгледа към мястото, където сте поставили курсора. След като приближите до известна степен, с бутона Zoom Out Horizontally можете да отдалечите, да се върнете към предишния изглед на файла.

С бутона Zoom To Selection приближавате хоризонтално в селектираната област (разбира се ако сте направили селекция). По този начин селекцията обхваща целия изглед в панела Main, тоест виждате само селектираната области нищо друго. Чрез Zoom In To Left Edge Of Selection zoom-вате в началото на селекцията, а с бутона Zoom In To Right Edge Of Selection - в неиния край.

Бутона Zoom In Vertically разтяга вертикално изгледа на файла, Zoom Out Vertically съответно прави обратното.
Ако приближите и хоризонтално и вертикално, с бутона Zoom Out Full Both Axes ще отдалечите и по вертикалната и по xоризонталната ос, и ще върнете нормалния изглед на файла.

Също така можете да използвате и мишката за приближаване. Позиционирайте стрелката върху времевата лента на файла (в Edit View) или върху тази на сесията (в Multitrack View). Времевата лента се намира в долната част на
панела Main. Започнете да влачите хоризонтално с десния бутон. Докато влачите, част от лентата става по-светла. Тази част показва в кое време, в коя част от файла ще приближите изгледа след като пуснете бутона на мишката.

Когато zoom-вате, изгледа в панела Main не може да обхване целият файл. В такива случаи можете да използвате малката лента (Portion Bar), за да навигирате из файла.

уроци - Screen 5 - Portion Bar copy.jpg

В лявата част на работната област са разположени три панела - Files, Effects и Favorites, обединени в един прозорец.

уроци - Screen 6 - Files Window.JPG

Панелът Files представлява списък с файловете, които сте отворили в програмата. Effects ви дава лесен достъп до различни ефекти, които можете да приложите във файла или сесията. А в последния панел Favorites можете да сложите вашите любими ефекти, или тези които най-често използвате.

Панелът Transport има десет бутона за контролиране на файла или сесията: Stop, Play from Cursor to End of File (от курсора до края на файла), Pause, Play from Cursor to End of View (от курсора до края на видимата част на файла или сесията), Play Looped (непрекъснато повтаряне), Go to Beginning or Previous Marker (премества курсора върху маркера преди него, ако няма маркер - в началото на файла), Rewind (движи курсора назад), Fast Forward (движи курсора напред), Go to End or Next Marker (премества курсора върху маркера след него, ако няма маркер - в края на файла),
Record (записване).

уроци - Screen 7 - Transport Panel.JPG

В Selection/View панела, полето Selection показва къде във времето на фйала започва селекцията, къде свършва, и какво е нейното времетраене (в минути: секунди, милисекунди)
Полето View показва къде във времето започва видимата част на файла, къде свършва, и какво е времетраенето и.

уроци - Screen 8 - Selection Panel.JPG

Панелът Levels, който по подразбиране се намира в най-долната част на интерфейса на Audition, показва нивото на звука, в децибели (dB). В дясната страна на панела има индикатори, които сигнализират когато нивото на звука надвиши 0 dB.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини